Region vil udnytte overskudsjord fra anlægsprojekter til nye byggematerialer

Siden 2013 har forbruget af råstoffer været stigende, og særligt i hovedstadsområdet bliver det svært at finde byggematerialer i fremtiden.

Når der bygges, skal der graves.

Det er lidt en hovedregel, når man taler byggerier, men det medfører som oftest problemer.

De mange millioner tons overskudsjord udgør nemlig ofte et problem for bygherrerne, som skal betale for at få de store mængder jord fjernet.

Men tænk engang, hvis overskudsjorden kunne bruges som et klimavenligt alternativ til traditionelle byggematerialer som stål, beton og mursten?

Sådan lød opdraget, da Region Hovedstaden afholdt et såkaldt symposium sammen med Bygherreforeningen.

Og det er langt fra uden grund, at foreningen og regionen vil skabe opmærksomhed på alternativer til de traditionelle byggematerialer.

Siden 2013 har Danmarks forbrug af byggematerialer været stigende, og særligt i hovedstadsområdet bliver det sværere og sværere at finde gode råmaterialer til at bygge nyt med.

Samtidig produceres der intet mindre end 15 millioner tons jord fra anlægsindustrien i Danmark årligt, og den udnyttes ikke nok - men det er der måske håb for i fremtiden.

- I det vigtige arbejde med den grønne omstilling er vi også nødt til at have mere fokus på bæredygtigt byggeri. I Region Hovedstaden ser vi et stort potentiale i at bruge de mange tons overskudsjord, der hvert år produceres i byggeriet, klogere.

- Målet er at finde bæredygtige alternativer til de traditionelle byggematerialer, så vi sikrer et mere ansvarligt og klimavenligt byggeri, siger direktør i Center for Regional Udvikling i Region Hovedstaden, David Meinke, i en pressemeddelelse.

Både miljømæssige og økonomiske gevinster

En genanvendelse af jorden fra byggerier til et nyt byggemateriale som eksempelvis stampet ler bidrager med et langt mindre CO2-aftrykk end de byggematerialer, leret erstatter.

Både beton, tegl og mursten er nemlig materialer, som først skal brændes, mens leret blot skal stampes.

Ofte kan leret endda findes lokalt, så man undgår lange transportveje, ligesom det ikke kræver forarbejdning som andre materialer.

I andre lande som Østrig, Tyskland, Frankrig og Schweitz er brugen af stampet ler i byggeri allerede bredt anvendt, og samtidig sker der løbende forbedringer på området.

Står det til Region Hovestaden vil stampet ler i fremtiden være at se herhjemme i nybyggerier - og ikke kun i byggerier fra Den Fynske Landsby eller Frilandsmuseet.

Derfor er regionen sammen med DTU, Vejdirektoratet, Remco A/S, Holbøll A/S og Thi&Dencker i fuld gang med projektet "Udvikling og test af støjskærme opført i stampet lerjord".

Planen er, at støjskærmene skal trykteste, hvor godt stampet ler er som byggemateriale i Danmark.

Samtidig skal projektet skabe mere viden om fordele og ulemper ved at bruge stampet ler.




Spørg Os - Afstemning

Spørg Os - Formular

Hvad undrer du dig over?