Region Hovedstaden skal være stolt af CO2-resultater

Pendlere vælger frivilligt bilen fra, når arbejdspladsen viser vejen. Det viser resultaterne af et årelangt projekt fra hovedstadsområdet.

12 kommuner, 70 virksomheder, en region og fire hospitaler har på to et halvt år bevist, at arbejdspladser kan reducere CO2-udledningen fra pendling og erhvervstransport.

Det er sket ved at arbejde med de ansattes holdninger og supplere med billige initiativer, viser resultater fra projektet Formel M.

"Vi har fokuseret på at lave helt konkrete tilbud, som har sat det på dagsordenen ude hos medarbejderne. Det er nogle bitte små ting som at etablere et cykelværksted, bedre cykelparkering, cykelparkering foran hovedindgangen for at få bilerne lidt væk og forbedre busstoppestederne", siger Anna Thormann, som er projektleder hos Gate 21, der varetager den daglige ledelse af projektet.

Og tiltagene har virket. For de hospitaler, rådhuse og virksomheder, der har deltaget, har opnået en årlig CO2-besparelse på op mod 10 procent. Andelen af pendlerture i bil er for eksempel faldet og samtidig er andelen af ture med kollektiv transport og på cykel steget.

Se interviewet med Anna Thormann i Kont@kt HER.

Du kan også følge Kont@kt på facebook: www.facebook.com/lorrykontakt

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og bliv dagligt opdateret

Læs vores privatlivspolitik