Region Hovedstaden: Gravide kvinder sendes mellem fødesteder

Flere og flere kvinder fra Region Hovedstaden oplever at blive sat til at føde på et andet hospital end det, de oprindeligt skulle indlægges på.

Er du blevet sat at føde på et hospital i hovedstadsregionen, er der risiko for, at du bliver sendt videre til et andet hospital, selvom din fødsel er gået i gang.

Det skyldes mangel på både sengepladser og jordemødre på fødestuerne på regionens hospitaler. Det skriver Politiken.

Alene i 2015 blev 243 fødende kvinder i Regionhovedstaden sendt til et andet hospital end det planlagte på grund af travlhed. Det høje tal er hele 35 procent højere end året før, hvilket til svarer til mere end 1 af hver 100 fødsler.

I hovedstadsregionen er antallet af de omfordelte fødende kvinder allerede nu højere end samme tidspunkt sidste år, viser tal fra Region Hovedstaden.

Den situation kalder næstformand i Jordemoderforeningens kreds i hovedstaden, Sanne Lindsted, "uacceptabel":

- Når vi sender fødende kvinder videre, er det et klart udtryk for, at vi ikke har ressourcer nok. Hverken hvad angår jordemødre eller fødestuer. Der er jo ikke nogen af os, der har lyst til at sende kvinderne videre. Det er jo ikke for sjov, siger hun til Politiken.

Lindsted fastslår, at der i dag er "langt flere tidspunkter, der er pressede, end der var tidligere. Det er der ingen tvivl om".

Når presset på regionens fødestuer bliver for stort, så der hverken er én eneste jordemoder eller ét eneste fødselsleje tilbage i regionen, så bliver man sendt til Region Sjælland. Det sker som oftest ved at sende den fødende til Roskilde Hospital og nogle få gange må turen gå hele vejen til Næstved Sygehus, før den fødende kan nedkomme.

 - Vi modtog for ikke så lang tid siden om natten en kvinde fra Region Hovedstaden i fødsel, fordi der ikke var en ledig fødestue på et af hospitalerne i regionen, siger Ellen Tobiasen, ledende chefjordemoder på Næstved Sygehus, til Politiken.

Det er ikke nødvendigvis farligt for en fødende kvinde at blive sendt fra Hvidovre Hospital til Hillerød - eller til Næstved. Men det stresser både mor og barn og er utrygt, påpeger formanden for Jordemoderforeningen, Lillian Bondo:

- En overflytning opleves altid som noget negativt af den fødende, siger hun til Politiken.