Region Hovedstaden: Færre skal risikere at få en grusgrav i baghaven

Kvaliteten af det grus, der kan graves efter i Region Hovedstaden, er så ringe, at byggeriet stort set ikke efterspørger det. Derfor vil regionen fritages fra et krav i råstofloven, der siger, at de skal udpege store områder til potentielle grusgrave.

Grusgrave er upopulære blandt naboer, fordi de støver, støjer og tiltrækker tung trafik. Derfor kan alene udsigten til at skulle blive nabo til en grusgrav få huspriserne i et område til at falde.

Alligevel udpeger regionerne hvert fjerde år en lang række områder, der mange år ud i fremtiden måske skal omdannes til grusgrave.

Regionerne er forpligtet til det, fordi byggeriet er afhængig af grus. Men nu beder politikerne i Region Hovedstaden miljøministeren om lov til at udpege markant færre områder end hidtil.

- Jeg synes, det er kompliceret, at vi skal udlægge til 12 år ad gangen. Man kunne måske forestille sig, at man sagde, at lige præcis Region Hovedstaden får en dispensation, så vi kun skal udlægge til seks år, så vi i virkeligheden er fri for at genere så mange mennesker, som vi gør med den store plan i dag, siger Kim Rockhill, der er formand for Miljø- og klimaudvalget i Region Hovedstaden for Socialdemokratiet.

quote Det generer rigtig mange mennesker, at deres område bliver udlagt til interesseområde eller graveområde, vel vidende at det måske slet ikke bliver udnyttet

Kim Rockhill, formand for Miljø- og klimaudvalget i Region H

Det meste grus, man kan grave efter i Region Hovedstaden, har nemlig en forholdsvis dårlig kvalitet. Derfor er efterspørgslen på det meget lav, og byggebranchen henter i stedet det meste af gruset til byggeri i hovedstaden uden for regionens grænser.

I 2017 blev der brugt 7,4 millioner kubikmeter sand, grus og sten i Region Hovedstaden, mens der kun blev indvundet 0,8 millioner kubikmeter.

Men selvom hovedstadsgruset ikke er særlig eftertragtet, så skal Region Hovedstaden alligevel udlægge så store gravearealer, at regionen i princippet kunne være selvforsynende 12 år frem.

Ifølge regionens politikere betyder det, at en række områder kan være udpeget i rigtig mange år, uden at der af den grund kommer grusgrave.

- Jeg tænker, at det er trist, at lovgivningen giver os den opgave for så lang en periode. For det generer rigtig mange mennesker, at deres område bliver udlagt til interesseområde eller graveområde, vel vidende, at det måske slet ikke bliver udnyttet, siger Kim Rockhill.

Trussel om grusgrav presser naboer

Et af de steder, der lige nu står til at blive udpeget til interesseområde for en grusgrav, er markerne, der omgiver landsbyen Bregnerød i Furesø Kommune.

- Hvis det skulle komme så vidt, at det faktisk bliver et udpeget interesseområde, så vil jeg næsten føle mig stavnsbundet, for ingen vil da købe huse her i området efter det, siger Lars Hovgaard, der bor i Bregnerød.

Det trøster ham at vide, at selv hvis Bregnerød bliver endeligt udpeget i Råstofplan 2020, så vil der formentlig gå meget lang tid, før der eventuelt ville komme en grusgrav. Men han forstår ikke, hvorfor områder som hans eget skal have et stempel som potentiel grusgravsområde i årevis.

- Jeg synes jo, det er et skræmmescenarie, at man kan blive holdt hen på den måde. Det er jo lange perioder af ens liv, hvor der vil være et hårdt psykisk pres på alle naboerne, fordi de reelt ikke ved, hvad der kommer til at ske. Det er helt urimeligt, siger Lars Hovgaard.

Behov for en national plan for råstoffer

Region Hovedstadens politikere håber, at en regional undtagelse fra kravet om at udlægge områder til 12 års forbrug vil kunne komme som en del af en overordnet national plan for råstofindvinding.

Sådan en findes ikke i dag, men både Danske Regioner og Dansk Byggeri har længe råbt op om, at der er brug for en mere strategisk og koordineret tilgang til råstofindvinding.

quote Der er brug for, at vi får set på hele området som en helhed

Heino Knudsen, Danske Regioner, Socialdemokratiet

- Vi skal have en national koordineret planlægning og udlægning af råstofferne. Man skal beslutte sig for, hvor det er, der skal graves grus, så vi kan sørge for, at transporten bliver så lille som muligt, at generne for naboerne bliver så små som muligt, og at vi samtidig sørger for, at vi får brugt arealerne i den rigtige rækkefølge. Altså at vi sørger for at få taget grusset op, førend vi bebygger et område, siger Dansk Byggeris erhvervspolitiske direktør Torben Liborius.

Socialdemokratiets Heino Knudsen, der udover at formand for Region Sjælland også er formand for Danske Regioners miljøudvalg, efterlyser mere helhedstænkning på råstofområdet. 

- I dag der har vi i regionerne ansvaret for at indvinde på land, staten har ansvaret for at indvinde til havs, og samtidig så er der ikke rigtig nogen, der har ansvar for, hvor meget byggeaffald vi kan genbruge i byggeriet i stedet for at bruge råstoffer. Der er brug for, at vi får set på hele området som en helhed, siger Heino Knudsen.

quote Vi ser i øjeblikket en tendens til regional og politisk egns-tænkning, der ikke ser Danmarks samlede råstofbehov, og det kan i fremtiden blive en bombe under mange byggerier

Torben Liborius, Dansk Byggeri

Parterne peger alle på, at den nationale plan er særlig nødvendig lige nu, fordi flere analyser indikerer, at Danmark inden for en kort årrække ellers risikerer at løbe tør for grus.

- Vi har efterhånden brugt en god del af det grus, der er kortlagt og udlagt, så nu skal vi til at kortlægge næste bølge. Vi ser i øjeblikket en tendens til regional og politisk egns-tænkning, der ikke ser Danmarks samlede råstofbehov, og det kan i fremtiden blive en bombe under mange byggerier, siger Torben Liborius.

National plan vil føre til færre nordsjællandske grusgrave

Både Region Hovedstaden, Danske Regioner og Dansk Byggeri peger på Miljøminister Lea Wermelin (Soc.dem), som den der ville skulle stå i spidsen for at lave en national råstofplan.

Trods gentagne forespørgsler har miljøministeren afvist at svare på, om hun vil lave en samlet plan for Danmarks råstofindvinding.

Men hvis den bliver lavet, så vil Region Hovedstaden formentlig slippe med forholdsvis få grusgrave, fordi gruset i Nordsjælland er for dårligt.

- Der ville skulle høstes mere sand og grus ude på Sjælland, og der skal også høstes mere omkring Roskilde og Lejre, hvor der allerede nu er nogle enorme forekomster, der er udlagt, og så skal der høstes mere både på Fyn og i Jylland, siger Dansk Byggeris erhvervspolitiske direktør Torben Liborius.

Se hvilke områder der kan blive udtaget til nye grusgravsområder

Herunder kan du se landkort med de arealer, der er lagt op til at blive reserveret af Region Hovedstaden i en kommende råstofplan.

Sådan læser du kortene.

Allerød Kommune. Forslag til nyt graveområde ved Stålhøjgård.
Allerød Kommune. Forslag til nyt graveområde ved Stålhøjgård.

Se mere her: 

Egedal Kommune. Forslag til nyt graveområde ved Søsum og forslag til udvidelse af eksisterende graveområde L2 Ledøje Vest
Egedal Kommune. Forslag til nyt graveområde ved Søsum og forslag til udvidelse af eksisterende graveområde L2 Ledøje Vest

Se mere her: 

Fredensborg Kommune. Forslag til nyt interesseområde ved Lille Toelt og Store Fælled. Interesseområdet ved Store Fælled er i august blevet fjernet fra planen igen.
Fredensborg Kommune. Forslag til nyt interesseområde ved Lille Toelt og Store Fælled. Interesseområdet ved Store Fælled er i august blevet fjernet fra planen igen.

Se mere her: 

Frederikssund Kommune. Forslag til nyt graveområde ved Bonderup, Grønlien, Rørbæk, Krogstrup, Onsved og Landerslev Vest samt forslag til udvidelse af eksisterende graveområde ved D4 Lyngerup. I foråret blev det foreslået at der også skulle være et nyt graveområde ved Græse Bakkeby, men det blev droppet igen i august, ligesom det blev besluttet at gøre de nye graveområder ved Bonderup og Rørbæk mindre.
Frederikssund Kommune. Forslag til nyt graveområde ved Bonderup, Grønlien, Rørbæk, Krogstrup, Onsved og Landerslev Vest samt forslag til udvidelse af eksisterende graveområde ved D4 Lyngerup. I foråret blev det foreslået at der også skulle være et nyt graveområde ved Græse Bakkeby, men det blev droppet igen i august, ligesom det blev besluttet at gøre de nye graveområder ved Bonderup og Rørbæk mindre.

Se mere her: 

Furesø Kommune. Forslag til nyt interesseområde i Bregnerød.I slutningen af august besluttede regionen, at fjerne det sydligste hjørne af det mulige interesseområde, så det der ligger allertættest på bebyggelse ikke længere er en del af planen.
Furesø Kommune. Forslag til nyt interesseområde i Bregnerød.I slutningen af august besluttede regionen, at fjerne det sydligste hjørne af det mulige interesseområde, så det der ligger allertættest på bebyggelse ikke længere er en del af planen.

Se mere her: 

Gribskov Kommune: Forslag til nyt graveområde i Dronningmølle, forslag til udvidelse af graveområde B2 Ammendrup og forslag til nyt interesseområde ved Laugø.I slutningen af august vedtog regionen helt at droppe både interesseområde og graveområde ved Dronningmølle.
Gribskov Kommune: Forslag til nyt graveområde i Dronningmølle, forslag til udvidelse af graveområde B2 Ammendrup og forslag til nyt interesseområde ved Laugø.I slutningen af august vedtog regionen helt at droppe både interesseområde og graveområde ved Dronningmølle.

Se mere her: 

Halsnæs Kommune. Forslag til nyt graveområde ved Ølsted.
Halsnæs Kommune. Forslag til nyt graveområde ved Ølsted.

Se mere her: 

Helsingør Kommune. Forslag til udvidelse af graveområde A1 Bøtterup og forslag til nyt interesseområde ved Horserød.
Helsingør Kommune. Forslag til udvidelse af graveområde A1 Bøtterup og forslag til nyt interesseområde ved Horserød.

Se mere her: 

Hillerød Kommune. Forslag til nyt graveområde ved Skævinge og forslag til nyt interesseområde ved Uvelse. Det nye interesseområde ved Uvelse er i slutningen af august blevet droppet igen.
Hillerød Kommune. Forslag til nyt graveområde ved Skævinge og forslag til nyt interesseområde ved Uvelse. Det nye interesseområde ved Uvelse er i slutningen af august blevet droppet igen.

Se mere her: 

Høje-Taastrup Kommune. Forslag til udvidelse af graveområde J5 Hedeland.\t
Høje-Taastrup Kommune. Forslag til udvidelse af graveområde J5 Hedeland.\t

Se mere her: