Praktiserende læger: Indlæggelseskrævende patienter bliver afvist på hospitalerne

En ny undersøgelse viser, at de praktiserende læger i Region Hovedstaden oplever, at deres patienter i stigende grad afvises, når de henvises til Regionens hospitaler. Særligt slemt er det i psykiatrien.

En ny undersøgelse lavet for Region Hovedstaden viser, at samarbejdet mellem de praktiserende læger og hospitalerne i Region Hovedstaden grundlæggende er godt.

Der er dog stadig plads til forbedringer.

De praktiserende læger oplever nemlig en stigende tendens til, at henvisninger fra egen læge til hospitalsbehandling bliver afvist af regionens hospitaler.

De praktiserende læger peger dog på, at der er stor forskel på hvilke afdelinger, der til tider afviser deres henvisninger.

Ikke noget nyt problem i psykiatrien

Det er særligt i psykiatrien, at mange patienter afvises efter henvisning fra egen læge.

At det særligt er i psykiatrien, at patienter afvises, overrasker ikke Jane Alrø Sørensen, som er generalsekretær i Bedre Psykiatri.

- Det er desværre ikke nogen overraskelse. Den tendens har været kendt i flere år. I 2020 lavede PLO en undersøgelse, der viste, at næsten 90 procent af alle læger jævnligt får afvist patienter i psykiatrien, fortæller Jane Alrø Sørensen til TV 2 Lorry.

Hun ærgrer sig over de mange afvisninger, da det kan have store konsekvenser for patienterne.

- Hver gang en patient bliver afvist, ligger der jo en tragedie rundt om hjørnet. Det er måske en patient, der er bange og udmattet og har kæmpet i lang tid, Og når man så bliver afvist, så ryger man tilbage til udgangspunktet, siger Jane Alrø Sørensen.

Hun mener derfor, at der er behov for at uddanne de praktiserende læger, så de kan varetage de mildere psykiatriske tilfælde.

- De almene læger skal uddannes mere indenfor dette område. Idet der er så mange med psykiske problemer, så vil det give mening, at almen praksis kan hjælpe i de lettere tilfælde, siger Jane Alrø Sørensen.

Det går i den rigtige retning

Selvom der stadig er plads til forbedringer i samarbejdet mellem de praktiserende læger og hospitalerne i Region Hovedstaden, så mener Peder Reistad, formand i Praktiserende Lægers Organisation (PLO)-Hovedstaden, at det går i den rigtige retning.

- Jeg føler faktisk. at region Hovedstaden er blevet bedre til at kigge ud ad i stedet for indad. De tænker mere over, hvordan de kan spille sammen med os, siger Peder Reistad.

Både Region Hovedstaden og PLO-Hovedstaden ønsker at forbedre overgangene mellem egen læge og hospitalet.

- Sammen skal vi lave nogle indsatser, der øger sammenhængskraften i sundhedsvæsenet og giver patienterne en oplevelse af, at vi hjælper dem godt ind ad døren hos dem, vi samarbejder med, siger Karin Friis Bach (RV), der er formand for udvalget for det nær og sammenhængende sundhedsvæsen.

Region Hovedstadens ønske om et bedre samarbejde møder begejstring hos formanden for PLO-Hovedstaden, Peder Reistad.

- Vi ser frem til det fælles arbejde med at finde løsninger, der er gode for begge sektorer, og som hviler på, at alle læger ønsker at finde de bedste løsninger for vores fælles patienter, siger formanden for PLO-Hovedstaden, Peder Reistad.

PLO-Hovedstaden og Region Hovedstaden skal fremover mødes på en række dialogmøder. Her skal det diskuteres, hvordan de gode eksempler på samarbejde fra rapporten kan udbredes i sundhedsvæsenet. 


Spørg Os - Afstemning

Spørg Os - Formular

Valg til Folketinget