Overskudsjord fra byggerier kan være med til at reducere støj fra biler

I et helt nyt projekt bliver det undersøgt, om overskudsjord fra byggerier kan bruges til at bygge bæredygtige støjskærme langs motorvejene. Og resultaterne, de er lovende.

Overskudsjord fra store byggeprojekter kan være med til at reducere støj fra biler ved, at det bliver genbrugt til at bygge bæredygtige støjskærme langs motorvejene.

Sådan lyder det i en pressemeddelelse fra Region Hovedstaden, der er gået sammen med Danmarks Tekniske Universitet, Vejdirektoratet og tre private partnere i et nyt projekt om at genanvende overskudsjorde fra byggerier bæredygtigt.

Og de første resultater er lovende.

Hos Danmarks Tekniske Universitet, DTU, har man nemlig allerede lavet flere mindre prøveelementer i stampet lerjord.

Nu er man klar til næste etape, hvor der skal bygges en udendørs demonstrationsvæg på to gange tre meter, så man kan finde ud af, hvor modstandsdygtig væggen er over for vind og vejr.

- På DTU går vi op i at finde nye bæredygtige byggematerialer, der kan mindske klimaaftrykket i byggeriet. Med projektet her får vi og vores studerende en unik mulighed for at være med til skubbe på udviklingen i brugen af mere bæredygtige materialer, siger Postdoc Ida Maria Gieysztor Bertelsen fra DTU Sustain.

I Danmark produceres der årligt mange millioner tons overskudsjord ved bygge- og anlægsarbejder, som efterfølgende skal bortskaffes.

Den jord kan altså genanvendes.

Og det er der hårdt brug for. Allerede nu er der begyndende knaphed på visse råstoffer i Danmark, og i Region Hovedstaden er problemet særligt stort. Det skyldes dels, at visse råstoffer ikke findes i regionen, og dels at regionens mange byggerier har et meget højt råstofforbrug.

- Vi er nødt til at komme i gang med at finde alternativer til de råstoffer, som vi bruger, før de slipper op. Overskudsjord kan være et alternativ, og der er tilmed et stort potentiale i, at jorden kan bruges lige der, hvor den fjernes. Det mindsker den CO2-udledning, der ellers ville være ved transport og produktion af kendte byggematerialer, Jens Lind Gregersen, der er chefkonsulent i Center for Regional Udvikling i Region Hovedstaden.

Det er her i regionen, at man har ansvaret for at sikre, der er tilstrækkeligt med råstoffer som sand og grus til bygge- og anlægsarbejdet. 

Derfor vil regionen med projektet her undersøge, om der kan findes bæredygtige alternativer til de råstoffer, der bruges i byggeriet i dag.

Og det er man glad for hos Vejdirektoratet.

Her er der nemlig gang i mange vejprojekter, hvor der håndteres jord i store mængder. 

- Vejdirektoratet er altid interesseret i at anvende jorden fra anlægsprojekterne mest hensigtsmæssigt, og da der samtidig er et stigende behov og interesse for at etablere støjafskærmning, er det meget interessant at undersøge, om vi kan benytte mere bæredygtige materialer i form af overskudsjord i vores støjskærme,  siger Kasper Anias Møller, der er miljø- og naturansvarlig ved Vejdirektoratet.

Med i projektet er også tre private partnere. 

Entreprenørfirmaet Remco leverer jord til projektet, Holbøll leverer udstyr til produktion af den stampede lervæg, så som blandemaskiner og stampeudstyr, og arkitektfirmaet Thi og Dencker skal arbejde med designet af støjskærmene. 

Projektet løber frem til udgangen af 2024.