Oversigt: Sådan rammer besparelser hospitalerne

Region Hovedstaden skal spare 360 millioner kroner på regionens hospitaler. Her kan du se, hvordan besparelserne er blevet fordelt.

Region Hovedstaden står over for årets budgetforhandlinger, hvor der i alt skal spares for 360 millioner kroner i budgettet for 2017. Nu ligger der et udspil klar fra Regionen til politikerne, om hvor de mange millioner kan findes.

Forslaget rammer blandt andet både Rigshospitalet og Herlev og Gentofte Hospital. Her kan du se en fordeling over, hvor forslaget rammer:

Så meget skal hospitalerne spare:

Rigshospitalet hårdest ramt

Med besparelser for 97,5 millioner kroner er det altså på Rigshospitalet, hvor der skal spares mest. Ifølge udspillet er fordelingen beregnet på baggrund af en fordeling, der hedder 60% vægt af lønbudgettet og 40% af nettodriftsbudgettet, som er de samlede udgifter til drift.

Ifølge forslaget fra Region Hovedstaden findes besparelserne ved, at man effektiviserer på personaleanvendelsen, arbejdstilrettelæggelse og ændring af arbejdsgange.

Men det kommer også til at ramme patienterne. Ifølge udspillet kan man også effektivisere patientforløbene ved at patienterne hurtigere flyttes til ambulant behandling, som betyder, at de ikke skal indlægges, men får behandling på hospitalet og tager hjem igen bagefter. Der foreslås også reduktion og omlægning af forbruget af analyser og medicin og driftsbesparelser.

Derudover foreslår regionen at forkorte åbningstider i f.eks. jordemoderkonsultationer, blodprøvetapningssteder og akutklinikker, som det senest er set i Roskilde, hvor akutmodtagelsen er helt lukket.

På Herlev Gentofte Hospital har man besluttet, at besparelserne på 65 millioner kroner skal findes ved at nedlægge 150 opslåede stillinger og fyre 50 medarbejdere.