Min mening: Vi skal værne om vores havmiljø

Trine Torp (SF) vil foreslå krav til råstofvirksomheder, forbud mod bundtrawl i visse havområder og afvikling af fiskeopdræt i åbent hav.

Af Trine Torp, folketingskadidat for Socialistisk Folkeparti i Nordsjællands Storkreds

Danmark er et kystland, og vi kan være stolte af vores 1000-årige historie som søfartsnation.

Nordsjælland er beriget ved at være omringet af fjord, hav og sund. Men det danske havmiljø har det skidt. Rigtig skidt faktisk.

Det skyldes både forurening fra landbruget, visse fiskerimetoder og råstofindvinding. Det bliver der ikke gjort meget ved i regeringens udkast til den nationale havstrategi for perioden 2020-2026.

Jeg mener, vi skal vende skuden, så vi også i fremtiden har et sundt havmiljø. Vores hav er unik natur, som har en uvurderlig værdi i sig selv. Men det forsyner os også med ressourcer, alt lige fra sand til fisk.  Samtidig vil et sundere havmiljø bidrage til at vedligeholde Nordsjællands kyst som et rekreativt område samt en populær turismedestination.

Alt dette er en stor del af den danske identitet – og det skal vi værne om!

MIN MENING

Sæt sejlet og kom i sving

Et oplagt sted at starte er at stille krav til de virksomheder, som henter råstoffer fra havbunden, om at de efterfølgende skal give værdi tilbage til naturen, f.eks. i form af et stenrev.

Genopretning af stenrev er en effektiv metode til både at skabe levesteder for havets dyr og planter, og dermed øge biodiversiteten, men også til at bidrage til kystsikring. Kysterosion er et voksende problem, som flere stenrev vil kunne mindske.

Hunderevet ved Hundested er et glimrende eksempel på dette, som Velux Fonden i august bevilgede 1. mio. kroner i bidrag til at få genoprettet.

Derudover bør der kun tillades bundtrawl i de dele af Kattegat der udnyttes mest – for at skåne store havområder, og at bundtrawl på sigt skal afvikles. Det vil have en lille erhvervsøkonomisk effekt, men vil medføre stor miljøgevinst. Det er der i høj grad brug for.

En tredje måde at være om vores havmiljø på er ved at afvikle opdræt af fisk i åbne bure til havs og i stedet udvikle landbaserede anlæg. Landbaserede anlæg til fisk er langt mere bæredygtigt.

Vi skal have hænderne op af lommerne. Vi skal gøre langt mere for vores danske havmiljø. Der er alt for mange grunde til at sætte sejlet og komme i sving.

Mest læst i dag

Se flere

Mest læst i dag

Se flere

Politik

Lynetteholmen ny tegning

playOverborgmester om Lynetteholm: "Det er en fuldstændig normal demokratisk proces"

20201015-093639-A-1920x1280we

Kredsformand om Rohdes exit: Det rigtige at gå sin vej

20201222-160250-L-1920x1280we

Vil fjerne en tredjedel af parkeringspladser på gaden - kan øjne støtte fra borgerlige

Hedeager og Løkke

Dyb og uforbeholden undskyldning på Facebook: ”Ikke i orden at brænde Lars og Pia af”

Region Hovedstaden

Forsiden lige nu

Se flere

På forsiden nu

Se flere