Min mening: Mere borger - mindre stat

Martin Nordstjerne Rasmussen (Partiet Klaus Riskær Pedersen) mener, at uarbejdsdygtige skal overføres til delvis borgerløn. Han påpeger, at borgeren dermed bliver ”fredet”.

Af Martin Nordstjerne Rasmussen, folketingskandidat for partiet Klaus Riskær Pedersen i Sjællands Storkreds

Lov om aktiv beskæftigelsespolitik og lov om aktiv socialpolitik adskilles i praksis. Jobcentre skal effektiviseres, så der måles mere på resultater frem for aktivitet, antal af møder og kurser mv.

Folk skal ikke jagtes og tyranniseres af et system, som vi kan se på det seneste, nedbryder fremfor opbygger. Der skal være mindre bureaukrati og kontrol i det offentlige og jobcentrene. Åbenlyst uarbejdsdygtige påbegynder et forløb, der ikke må overstige mere end 13 uger med en særlig individualiseret konference. Er de herefter uarbejdsdygtige, skal de overføres til delvis borgerløn.

MIN MENING

Frem mod det kommende folketingsvalg har TV 2 Lorry givet spidskandidater for alle partierne i storkredsene i Hovedstadsområdet mulighed for at komme til orde med holdninger og meninger.

Under overskriften "Min mening" skriver kandidaterne indlæg, som kan danne grundlag for en debat med andre kandidater og vælgere.

Ud fra en individuel vurdering skal de befolkningsgrupper, der er fanget vedvarende på førtidspension, invalidepension, kontanthjælp m.v., overflyttes til delvis borgerløn i stedet.

Delvis borgerløn tildeles for 2 og 5-årige perioder. I borgerløn-perioden vil borgeren ikke skulle visiteres til nye tilskud eller stå til rådighed for arbejdsmarkedet – borgeren bliver altså ”fredet”.

Hovedløse aktiveringer og kurser

Med delvis borgerløn bortfalder alle andre tilskud og er uafhængig af husstandsindkomst. Delvis borgerløn udbetales som en nettoudbetaling og er skattefri.

Inden for rammerne af det skattefri bundfradrag kan en borger på delvis borgerløn tage anden lønnet beskæftigelse.

Sagen er, at hvis de offentlige medarbejdere på jobcentrene spares væk, vil der være råd til at give en borgerløn til de åbenlyst uarbejdsdygtige borgere, så det ej går hen og bliver et offentligt beskæftigelsesprojekt for de ansatte, som en studerende på EUC i Køge udtalte. I det private kan man nemlig finde en ny leverandør, hvorved udviklingen vil gå frem, men det kan det ikke i det offentlige. Derfor bliver vi nødt til at se på, om måden det gøres på er god nok, eller om vi skal foretage en fundamental ændring.

Debatten om borgerløn skal være en debat om, hvor der kan skabes værdi for borger og samfund - både menneskeligt og økonomisk og i forhold til åbenlyse uarbejdsdygtige set i lyset af de mange resurser, der spildes på hovedløse aktiveringer og kurser. I virkeligheden er det en debat, som kan være med til at afdække det nuværende systems svagheder til gavn for både skatteyder og borger.


Klik her for at læse flere fra 'Min mening'

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og bliv dagligt opdateret

Læs vores privatlivspolitik