Min mening: En reel løsning for nedslidte

Christian Juhl (Enhedslisten) ønsker bedre vilkår for dem, der bliver slidt ned. Et stop i stigningerne i pensionsalderen er en af løsningerne, mener han.

Af Christian Juhl, folketingskandidat for Enhedslisten i Sjællands Storkreds

Socialdemokratiet er omsider kommet med et udspil om tidligere tilbagetrækning. Men det giver ikke svar på de store problemer, som den stigende pensionsalder skaber.

Pensionsalderen bliver 75 år for den 17-årige murer, minus 3 år, som Socialdemokraterne vil nedsætte pensionsalderen med - for nogle få. Det vil sige 55 år på arbejdsmarkedet!

Førtidspension til de heldigste

2/3 af de faglærte og ufaglærte har i dag forladt arbejdsmarkedet, inden de fylder 65 år. Mange har kunnet gå på efterløn, men efterlønsalderen følger også folkepensionsalderen med op. Og hvad skal de, der ikke kan arbejde mere, så leve af?

Og hvad med den store gruppe af 3F's medlemmer, der har forladt arbejdsmarkedet inden de fylder 60 år? Mange er afgået ved døden inden – de heldigste får en førtidspension.

Disse spørgsmål savner jeg svar på fra Socialdemokraterne. Og det er umuligt for dem at give et svar på, så længe de ikke vil opsige forliget om, at pensionsalderen skal stige i takt med levealderen.

Løsninger for de mange

Jeg vil gerne forhandle med Socialdemokraterne om at forbedre vilkårene for dem, der kommer tidligt på arbejdsmarkedet og for dem, der bliver slidt ned. Løsningen er enkel og kan beskrives i 3 punkter:

MIN MENING

Frem mod det kommende folketingsvalg har TV 2 Lorry givet spidskandidater for alle partierne i storkredsene i Hovedstadsområdet mulighed for at komme til orde med holdninger og meninger.

Under overskriften "Min mening" skriver kandidaterne indlæg, som kan danne grundlag for en debat med andre kandidater og vælgere.

1) Stop stigningerne i pensionsalderen. Den skal ikke være højere end 67 år.

2) Indfør reelle rettigheder til tidlig tilbagetrækning på dagpenge efter 40 år på arbejdsmarkedet, og ret til delvis tilbagetrækning på dagpenge efter 35 år på arbejdsmarkedet.

3) Til de nedslidte skal der være ret til førtidspension, hvis arbejdsevnen er nedsat med 2/3, og ret til seniorførtidspension, hvis arbejdsevnen er nedsat med halvdelen.

Men desværre lægger Socialdemokraterne slet ikke op til at forhandle med Enhedslisten. De vil lave forlig med arbejdsgiverne og med de partier, der for alt i verden vil have pensionsalderen i vejret.

Forhåbentlig kan det kommende folketingsvalg overbevise dem om, at de skal finde reelle løsninger sammen med Enhedslisten og andre, der vil skabe løsninger for de mange og ikke kun for nogle få.


Klik her for at læse flere fra 'Min mening'

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og bliv dagligt opdateret

Læs vores privatlivspolitik