Massivt nej til grusgrav i baghaven

Et massivt nej til en grusgrav ved St. Salby er på vej til Region Sjælland fra Køge Kommune og tre landsbylav.

Arkiv foto Foto: Lorry

Regionsrådet har udpeget området på 15 hektar til grusindvinding i sit udkast til råstofplan 2012-2023, men Køges politikere og landsbyerne St. Salby, Højelse og Ølby vil stritte imod til det sidste.  De væsentligste begrundelser for den ubetingede modstand er grundvandsinteresser, og at grusgraven vil ødelægge den karakteristiske højderyg, som skærmer de tre landsbyer fra udsynet til transportcentret, og vil afstedkomme en konstant, tung lastvognstrafik på de smalle veje, som fører til og fra de tre landsbyer.
Byrådets økonomiudvalg godkendte tirsdags forvaltningens forslag til høringssvar på regionsrådets råstofplan, som både peger på helt konkrete områder og på eventuelt fremtidige områder for udvinding af grus og sten.  Højelse Landsbylaug med formanden Mariann Kron i front har protesteret skriftligt mod en grusgrav i St. Salby, og de to øvrige landsbylaug har tilsluttet sig protesten.  Inden fristens udløb 19. marts vil de tre laug hver især sende yderligere indsigelser for at være helt sikre på, at Region Sjælland har forstået budskabet.  Udover de omtalte argumenter lægger kommunen i sit høringssvar vægt på, at der allerede én gang er sagt blankt nej til en grusgrav ved St. Salby af nøjagtig samme årsager som nu.  Afslaget blev givet af det daværende Roskilde Amt i 2002.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og bliv dagligt opdateret

Læs vores privatlivspolitik