Måge-plage: De hakker, skider og skriger

Skadedyrsfirma rykker ud til dobbelt så mange måge-opgaver som tidligere.

Mågernes yngesæson starter i disse dage, og de store fugle er ikke længere kun en romantisk del af vores havnebyer.

Mågerne er blevet en del af bymiljøet, og mågerne kan både stjæle nattesøvnen og gøre skade på deres omgivelser.

Sådan lyder det skadedyrsfirmaet Rentokil, der i de seneste tre år er rykket ud til dobbelt så mange mågeopgaver som i de foregående år. 

- Måger er intelligente dyr, der både er frække, aggressive og lynhurtigt tilpasser sig bymiljøet. På under ti år er mågeproblemer vokset fra stort set ingenting til i dag at være af et betydeligt omfang, siger Claus Schultz, der er teknisk chef hos Rentokil, og fortsætter: 

- Vi ser eksempler på folk, der ikke kan sove om natten på grund af larmen. Virksomheder, der får deres varer hakket i stykker og folk, der bliver forfulgt af aggressive måger, når de nærmer sig deres rede pladser.

Mågernes ekskrementer er samtidig syreholdige og kan forårsage ætsningsskader ekesmpelvis bygninger og biler.

Mågerne holder typisk til på flade tage. De har en lang ynglesæson, der starter i slutningen af april og først slutter, når det bliver koldt igen.

I dag er mågerne fredet i Danmark.  Det er derfor ulovligt at aflive dem eller genere deres redepladser. Hvis man gerne vil af med måger, er det mest effektive middel ifølge Claus Schultz at fjerne mågernes redematerialer. Det skal man dog have en tilladelse til fra Skov- og Naturstyrelsen til. 

- Vi var meget overraskede over fredningen, da vi samtidig oplevede en kraftig stigning i henvendelser fra folk, der blev generet af måger. Da mågen er snu, virker skræmmeanordninger kun i begrænset omfang. Vi kan sætte net, pigge eller elektriske stålstænger op. Det er mere effektive løsninger - men også både dyrere og mere synlige løsninger. Men det eneste, som virkelig er effektivt, er at fjerne enten rederne eller mågerne helt, siger Claus Schultz.

Han oplyser, at der søges om dispensation til at fjerne mågereder, hvis mågerne er til direkte gene og/eller ødelægger omgivelserne. 

 

Måge-fakta

 

 

 

 

 

 

Mest læst i dag

Se flere

Mest læst i dag

Se flere

Natur

Musvåge

Rovfugle dræbt af ulovlig gift: "Det er noget svineri"

Lystfisker

”Træk en gammel sweater på…” - her finder du alle fiskestederne

Untitled collage

Store planer for lang å – betonen skal fjernes, og vandet skal flyde frit

Jellerødskoven i Kokkedal

Træer sprængt med dynamit for at hjælpe flagermus - borgere utilfredse med høje brag

Region Hovedstaden

Forsiden lige nu

Se flere

På forsiden nu

Se flere