Landmænd sløser med spildevandet

15 år efter, at nye miljøregler påbød kommunerne at forbedre spildevands-håndteringen i de ukloakerede områder, kan Gribskov Kommune nu registrere, at der kan være lang vej igen.

Cirka hver tredje af de 954 ejendomme, som kommunen har undersøgt i 2012, har så ringe samle-og septiktanke eller nedsivningsanlæg, at ejerne har fået påbud om at forbedre forholdene. Det skriver Frederiksborg Amts Avis.

Muligvis var anlæggene tilfredsstillende indtil 1997, men i relation til nutidens miljøkrav dur de ikke. Cirka 100 ejere har dog haft så stor forståelse for problemet, at de har skyndt sig at få godkendt et nyt spildevandssystem.

Blandt resten har foreløbigt 20 vist så stor modvilje mod kommunens henstillinger og påbud, at de er meldt til politiet. Yderligere 55 vil blive anmeldt, hvis ikke de inden for de næste par måneder fremsender et projektforslag.

Alvoren i kommunens påbud understreges af, at Retten i Helsingør i denne uge gennemfører to straffesager mod ejere af landejendomme, som ikke har tilfredsstillende spildevandsløsning.

- Vi var meget længe om at vedtage et krav om, at alle samle- og septiktanke skal tømmes af kommunen. Det er først i 2012, at den obligatoriske ordning er trådt i kraft. Gribskov og Vesthimmerlands Kommuner var de eneste, som ikke havde obligatorisk tømning, men nu har vi også fået det.

Vi har så mange vandløb og grundvandsresurser i det åbne land, at vi ikke kan lade nogle husejere i landområderne fortsætte med dårlige spildevandsrensninger, når vi samtidig gør så meget for at få kloakeret alle helårs- og sommerhusområder, siger Bo Jul Nielsen, der er formand for Gribskovs tekniske udvalg.