Landbruget til kamp mod oversvømmelser

Nordsjællands Landboforening mener, at Værebro Å ikke kan klassificeres som et naturligt vandløb.

Landmændene vil have åens status ændret, så den kan aflede mere vand. DF støtter forslaget, mens SF er imod. Det skriver Frederiksborg Amts Avis.
     
Kornmarker under vand, oversvømmede kældre og skader på huse. Sådan har situationen set ud mange steder denne sommer. Allerede i 2007 oplevede Værebro Ådal store oversvømmelser, og det fører nu til krav fra Nordsjællands Landboforening om, at man skal betragte Værebro Å mere som en afvandingskanal end et naturligt vandløb.
- Frustrationer hos landmænd og lodsejerne i og omkring Værebro Å er enorme. Kombinationen af monsterregn, kæmpestore mængder af vand, der afledes til åen fra nærliggende store bysamfund og en stigende hensyntagen til naturbeskyttelse har begrænset afledningsevnen i åen, siger Herdis Dam, formand for Nordsjællands Landboforening.
Hun vil nu vil kæmpe for at få åen nedklassificeret, så kommunerne kan foretage en mere grundig vedligeholdelse og dermed give plads til mere vand gennem åen.
- I forbindelse med vandplanerne og oversvømmelser på Lolland og Falster har miljøministeren nu skriftligt lovet landbrugsorganisationerne, at der skal ske en revurdering af klassificeringerne. Det vil vi søge at få politisk opbakning til også skal ske for Værebro Å, siger Herdis Dam.
Værebro Å er som cirka 90 procent af åerne i Danmark klassificeret som et naturligt vandløb. Resten er enten stærkt modificerede eller kunstige. Hvis et vandløb er udpeget som naturligt, er myndighederne via EF-direktiv forpligtet til at sikre god økologisk tilstand i vandløbet og dette gøres ved at »holde på vandet«.
- Der er intet naturligt i at skulle aflede overflade- og rensevand fra et kæmpe byopland. Slet ikke når renseanlæggene af og til også leder urenset spildevand i åen. Og naturligt kan man heller ikke kalde et vandløb, der som Værebro Å faktisk blev udgravet for at kunne fungere som afvandingskanal tilbage i 1950'erne, mener Herdis Dam.
DF's kandidat i Egedalkredsen, Pia Adel-
steen, støtter ideen.
- Det giver god mening. Vi har problemer med store vandmængder, og naturgenopretning af åer og vandløb her i Slangerupområdet, hvor jeg bor, har ikke ligefrem gjort problemet mindre, siger hun.
Omvendt mener SF's kandidat i Egedal, Nanna Westerby, at man bør gå en anden vej.
- Det er en skidt løsning for naturen at nedklassificere vandløb. Man skal hellere forebygge de store vandmængder ved, at kommunerne laver strategier for klimatilpasning. For eksempel er Egedal i gang med en spildevandsplan, som sørger for lokal nedsivning af vand ved boliger. Det er den vej, man bør gå, siger hun.

Mest læst i dag

Se flere

Mest læst i dag

Se flere

Samfund

hjemløs

Hus Forbi deler tusindvis af handsker og skiundertøj ud til hjemløse

John Schmidt Andersen

Før ville ingen investere i Vinge – nu står kommune med flere tilbud på hånden

40_percent

playSverige åbner grænsen for skilsmissebørn med ledsager

rungsted havn

Medarbejder sendt hjem efter sag om svindel i Rungsted Havn

Region Hovedstaden

Forsiden lige nu

Se flere

På forsiden nu

Se flere