Kommuner og stat ansætter flere ikke-vestlige indvandrere

Antallet af statsligt og kommunalt ansatte med ikke-vestlig baggrund stiger og er næsten fordoblet de seneste ti år. Københavns Kommune har hele 13,9 procent indvandrere fra ikke-vestlige lande eller deres efterkommere blandt de kommunalt ansatte.

Staten er tæt på at opfylde sin målsætning om, at 4 procent af de ansatte skal være indvandrere fra ikke-vestlige lande eller deres efterkommere.

Fra 2005 og frem til 2014 steg andelen fra 2 procent til 3,6 procent, viser tal fra Moderniseringsstyrelsen.

Det skriver Ugebrevet A4.

Også i kommunerne går det fremad. Her er tallet fordoblet fra 2,9 procent i 2005 til 5,8 procent i 2014.

Københavns Kommune har hele 13,9 procent indvandrere fra ikke-vestlige lande eller deres efterkommere blandt de kommunalt ansatte.

Hvis man kun ser på efterkommere af ikke-vestlige indvandrere, er de i kommunerne i stigende grad ansat indenfor undervisning, pædagogik og sundhed, hvor der ifølge integrationsforsker Anders Ejrnæs fra RUC sker langt mere integration, end der gør gennem eksempelvis rengøring, hvor man ofte ikke har kontakt med etniske danskere.,

- Det er en positiv udvikling, at de i højere grad kommer over i den offentlige sektor, hvor de arbejder med omsorgsjob og har mere kontakt til den danske befolkning, siger Anders Ejrnæs til Ugebrevet A4 og tilføjer, at det næste skridt bør være, at etniske minoriteter i højere grad bliver repræsenteret i højstatusjob inden for den offentlige sektor.,

I statens top tre på listen over minister-områder med den højeste andel ligger Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, Beskæftigelsesministeriet og Finansministeriet. I bunden ligger Statsministeriet og Forsvarsministeriet.

En karriere på de bonede gulve i eksempelvis Statsministeriet kan være svær at komme i nærheden af for mange med ikke-vestlig baggrund. Det mener integrations- og arbejdsmarkedsforsker ved RUC, Anders Ejrnæs.

- Den største barriere er, at de ikke har nogle netværk inden for de cirkler, hvor man får den type job. Man skal bevæge sig i nogle meget snævre karrieremæssige netværkscirkler, og dér kan det være et problem at have indvandrerbaggrund, siger han til Ugebrevet A4.

Han forudser, at det stigende uddannelsesniveau efterhånden vil udmønte sig i, at mennesker med ikke-vestlig baggrund oftere vil komme i spil til at besætte de mere prestigefyldte job inden for staten.