I dag får jernbaneansatte svar i sag om gratis togkort

Tidligere DSB-ansatte kæmper for retten til at køre gratis i tog, som de mistede for nogle år siden.

Fredag afsiges der i Østre Landsret dom i en sag, der vedrører mange hundrede ansatte i Banedanmark.

De har via deres fagforeninger lagt sag an mod deres arbejdsgiver, fordi de ikke længere kan køre gratis med tog.

Det har de ellers kunnet i deres tidligere ansættelse hos DSB, og ordningen fortsatte, da opgaverne med at vedligeholde sporanlæggene blev lagt over i Banedanmark, og jernbanefolkene skiftede arbejdsgiver.

Men i 2015 kunne Banedanmark og DSB ikke blive enige om prisen for at fortsætte ordningen, og derfor opsagde Banedanmark den med seks måneders varsel med virkning fra februar 2016.

Fagforbund: Gode kan ikke fjernes

Det kan imidlertid ikke lade sig gøre på den måde at fjerne et gode, der kan betragtes som en del af lønnen.

Det mener fagforbundene Dansk Jernbaneforbund og HK Trafik & Jernbane, som altså har hevet arbejdsgiveren i retten.

I forbindelse med retsmøderne blev flere nuværende ansatte ført som vidner, og i den forbindelse sagde den 58-årige togleder Henning Andreasen følgende:

- Jeg har altid fået at vide, at frikortet samtidig var en del af lønnen. Det er bare aldrig noget, der er blevet skrevet ned.

Henning Andreasen vurderer, at det netto koster ham 2000 kroner om måneden, at han ikke længere har fri befordring med toget.

Heller ikke frikort til pensionister

Formålet med retssagen er at få retten til frikort tilbage. Alternativt vil de berørte ansatte i Banedanmark have kompensation for det gode, de har mistet.

Sideløbende med retssagen om de erhvervsaktive ansatte i Banedanmark er en lignende retssag i gang.

Den vedrører utilfredse pensionerede ansatte, der i modsætning til tidligere heller ikke længere har frikort til togene.

Ansatte i DSB har fortsat fri togtransport til og fra arbejde og i forbindelse med tjenesterejser.

Begge parter i sagen har mulighed for at anke sagen til Højesteret, hvis de vil have den prøvet der.

/ritzau/