Højbro er tilbage på sporet

Vejdirektoratet foretrækker stadig en højbro syd for Frederikssund efter en ekstra gennemgang af linjeføringerne, som transportminister Magnus Heunicke (S) bestilte i begyndelsen af oktober på baggrund af en ny EU-dom. Det skriver Frederiksborg Amts Avis.

EU-dommen skærper kravene til anlægsprojekter i Natura2000-områder. Nye anlæg skal være bydende nødvendige for samfundets interesser og det mindst skadelige i forhold til alternativer. Ifølge et notat fra Transportministeriet vil en lang boret tunnel være den naturmæssigt bedste løsning.

Men den vil kræve en offentlig finansiering, som er næsten otte gange større end de knap 660 millioner kroner, som en bred forligskreds i Folketinget er blevet enige om, mens resten skal finansieres ved hjælp af brugerbetaling på broen.

- En linjeføring med højbro over Roskilde Fjord er den løsning, der bedst imødekommer behovet for en ny fjordforbindelse. Der findes ganske vist løsninger, der helt går uden om Natura 2000-området, men de vil enten ikke have den fornødne trafikale effekt, eller de vil være så økonomisk ringe, at de reelt ikke vil være realiserbare, påpeger transportminister Magnus Heunicke i en mail til Frederiksborg Amts Avis.

Afklaringen i sagen glæder Frederikssunds borgmester, John

Schmidt Andersen (V):

- Jeg kan fornemme på Kristian Pihl Lorentzen (Venstres trafikordfører, red), at forligskredsen regner med, at loven bliver tredjebehandlet og vedtaget inden jul, så vi kan gå på juleferie med fred og ro i sinde, siger han.

Folketingsmedlem Pia Adelsteen (DF), der er valgt i Nordsjælland, er lettet over, at EU-dommen ikke bremser højbroen.

- Nu synes jeg, at de kritiske røster må pakke sammen, og vi får den bro til at hjælpe erhvervslivet, til at hjælpe Hornsherred og til at hjælpe Frederikssund, fastslår Pia Adelsteen.