Godt nyt til bilisterne: Nødspors-forsøg forlænget

Trafikvæksten i Nordsjælland betyder, at forsøget med ITS-systemerne på Motorring 3 og kørsel i nødsporet på Hillerødmotorvejen fortsætter frem til 2021.

Her ses ITS-systemet i funktion over Helsingørmotorvejen. Foto: Steffen Ortmann / Scanpix

Udbud af vejdriften har medført, at Vejdirektoratet har fundet midler til at fortsætte driften af ITS-systemerne på Motorring 3 og Hillerødmotorvejen frem til 2021.

Læs også Smart trafik: Nye skilte fordeler bilister bedre

Det betyder godt nyt til de mange pendlerbilister, der benytter sig af Hillerødmotorvejen og motorringen.

For bilisterne på Hillerødmotorvejen betyder det, at de fortsat kunne bruge nødsporet som en ekstra vejbane i myldretiden.

Det oplyser Vejdirektoratet i en pressemeddelelse. 

Læs også Ny rapport: Biltrængsel stiger voldsomt i hovedstadsområdet

Der var ellers truffet beslutning om, at ITS-tavlerne, der er intelligente løsninger, som primært tilpasser hastighedsgrænserne, skulle nedtages, da der ikke var penge til at opretholde brugen af dem.

Det er forventningen, at de variable tavler på Motorring 3 vil have en positiv effekt på trafikafviklingen og på rejsetiderne

Ole Birk Olesen, Transport- Bygnings- og Boligminister, Venstre

- Jeg har i dag drøftet sagen med transportordførerne fra regeringen og Dansk Folkeparti. Vi er enige om, at det er en god idé at prioritere overskydende midler fra Vejdirektoratets udbud til formålet. Det er forventningen, at de variable tavler på Motorring 3 vil have en positiv effekt på trafikafviklingen og på rejsetiderne, siger transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen og fortsætter:

- Det betyder samtidig, at vi bedre kan forebygge den stigende trængsel, som mange bilister kommer til at opleve under den kommende etablering af blandt andet letbanen i Ring 3. 

00:32

Poltikerne er også klar til at tillade kørsel i nødsporet på andre motorveje. 

Luk video

Letbane-arbejde vil flytte bilister væk fra vejarbejde

Når byggeriet til den nye letbane går i gang i det kommende år, vil en stor del af trafikken ifølge Vejdirektoratet søge ad andre veje.

Her vil Motorring 3 være et af de oplagte valg, siger trafikmodelberegninger. 

Læs også Investering i i god kørsel for unge betaler sig

Op mod 10.000 biler per døgn, der kører på Ring 3 på strækningen mellem Glostrup og Gladsaxe, vil i letbanens anlægsperiode finde en alternativ rute - og mange vil benytte sig af Motorring 3.

Det vil presse trafikken på motorringen, der i forvejen er fuldt udnyttet i myldretiden. Derfor glæder Vejdirektoratet sig over, at ITS-systemet nu kan startes op igen.

Hastighederne bliver reguleret automatisk, alt efter hvordan trafikken glider på motorvejen

Stine Bendsen, afdelingsleder i Vejdirektoratets udviklingscenter

ITS står for Intelligente Transport Systemer, og er elektroniske trafikskærme, der har til formål primært at regulere hastigheden på trafikpressede strækninger, for at give så jævn trafik som muligt.

- Hastighederne bliver reguleret automatisk, alt efter hvordan trafikken glider på motorvejen. Så når trafikken bliver tættere, og hastigheden falder derude, så bliver hastighedsgrænsen også sænket. Det betyder, at man får noget mere jævn trafik, siger Stine Bendsen, der er afdelingsleder i Vejdirektoratets udviklingscenter, til TV 2 Lorry.

Systemet ventes genindsat i funktion inden sommerferien og vil i den treårige periode fra 2018 til 2021 koste 6,1 millioner kroner årligt.

Det finansieres af besparelser fra Vejdirektoratets udbud.

FAKTA

 •  ITS-systemet på Motorring 3 er etableret som en del af motorvejsudvidelsesprojektet, som blev påbegyndt i 2005. 
   
 • Med ”Aftale om nye initiativer som led i udmøntning af puljer” fra oktober 2009 besluttede den grønne forligskreds (V, LA, K, DF, S, SF, RV) at igangsætte et forsøg med kørsel i nødspor på Hillerødmotorvejen på strækningen Værløse-Skovbrynet.
   
 • I december 2013 åbnede Vejdirektoratet for kørsel i nødsporet på Hillerødmotorvejen. Vejdirektoratet har efterfølgende udarbejdet en evaluering af forsøget.
   
 • Evalueringen viser, at forsøget med kørsel i nødspor har en positiv effekt på fremkommeligheden på den pågældende strækning.
   
 • En samfundsøkonomisk analyse af kørsel i nødspor på Hillerødmotorvejen viser en samfundsøkonomisk nettogevinst på 99 mio. kr. og en intern rente på 29 pct. beregnet over en periode på 15 år.
   
 • Forligskredsens finansiering af forsøget på Hillerødmotorvejen udløb ved udgangen af 2017. Udgiften indgår derfor i Vejdirektoratets samlede prioriterede ITS-portefølje. Den forventede fremadrettede driftsudgift til kørsel i nødspor på Hillerødmotorvejen udgør ifølge Vejdirektoratet 1,4 mio. kr. årligt. 

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og bliv dagligt opdateret

Læs vores privatlivspolitik