Flere dommere skal få has på bunkerne

Dommerne ved Retten i Roskilde har puklet og været blandt landets allermest produktive.

Alligevel er bunkerne - især dem med de tunge domsmandssager - blevet ved med at vokse, fordi den lokale anklagemyndighed har bragt endnu flere sager for retten. Men nu vil rettens sagsbunker begynde at svinde ind, fordi rettens 10 dommere nu får tre nye kolleger, skriver DAGBLADET Roskilde.

Antallet af domsmandssager i sidste år med tre procent på landsplan. I Roskilde var stigningen hele 22 procent, og den får retten nu mulighed for at matche med ansættelsen af en ekstra dommer samt to dommere til såkaldt bunkebekæmpelse.

Disse to dommere ansættes midlertidigt, indtil bunkerne er væk, formentlig en gang ind i næste år.

Konkret betyder tilførslen af ressourcer, at retten fremover kan bruge 40 retsdage om ugen på domsmandssager i stedet for 30 som hidtil. Det betyder formentlig også, at varetægtsfængslede ikke skal igennem talrige fristforlængelser, fordi deres sager kan blive afsluttet hurtigere.

Et større antal dommere skaber dog også problemer. Pludselig mangler retten retssale, og derfor er der allerede en mindre ombygning i gang på Helligkorsvej, som retten ellers flytter fra. Et tidligere dommerkontor er ved at blive forvandlet til en ny retssal.

Samtidig må samtlige dommere fremover holde formøder til retssager på deres kontorer, og de nye dommere, der kommer, kan ikke regne med at få eget kontor, men må deles.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og bliv dagligt opdateret

Læs vores privatlivspolitik