Dialyse som selvbetjening

Hillerød Hospitals direktion fremlægger nu en spareplan til 60 millioner kroner på næste års budget. Et af forslagene går ud på at øge brugen af hjemmedialyse, hvor patienterne kan blive hjemme i stedet for at skulle på hospitalet tre gange om ugen. Det skriver Frederiksborg Amts Avis

- Vi vil gerne udvikle den telemedicinske teknologi, så flere patienter kan komme i dialyse hjemme. Det giver patienterne en bedre livskvalitet, siger hospitalsdirektør Suzanne Aaholm, der varsler en omlægning af arbejdet på hospitalets nyreafdeling. Øget brug af telemedicin, såkaldt »limited care« eller selvbetjening, hvor patienter selv kan slutte sig til et dialyseapparat på ambulatoriet og en beskæring af antallet sengelejer skal give en besparelse på 8,5 millioner kroner - uden at skære i antallet behandlinger. Hver dag er i snit 169 nyrepatienter i dialyse på Hillerød Hospital.
- Vi mener at forslaget på en gang er godt for patienterne, der får mere frihed og større indflydelse på egen behandling, og at det kan give den ønskede besparelse, siger Suzanne Aaholm til Frederiksborg Amts Avis.