Anna-Sophie Hartvigsen gjorde det - nu følger flere kvindelige iværksættere efter

Der er fortsat mændene, der sidder tungest i spidsen for nye virksomheder. Men i Region Hovedstaden er der tegn på ændringer - idet et stigende antal kvinder nu også er med som iværksættere.

Nye virksomheder og nye ideer har altid været en vigtig drivkraft i erhvervslivet. Og det er blandt dem, der engang imellem opstår noget, som er så specielt og nyskabende, at det bliver til langtidsholdbare virksomheder med mange ansatte og en gigantisk omsætning. Men helt traditionelt har det været mænd, som stod i spidsen for de nye virksomheder. Noget tyder dog nu på, at det er ved at ændre sig - og særligt i Region Hovedstaden rykker kvinderne.

Det er Fonden for Entreprenørskab, der har set på tallene, og de viser at i perioden fra 2014 til 2018 steg antallet af kvinder, der stiftede virksomhed fra 26 til 29 procent. Samlet stiftede 6372 personer en virksomhed i 2014 - det tal var i 2018 steget til 7.117. Kvindernes andel i faktiske tal steg således fra 1.643 til 2.072.

Ifølge Fonden for Entreprenørskab så har en større andel af de kvinder, der stifter virksomhed end højere uddannelse, end man ser hos mændene. 43 procent af de kvinder, der skaber en virksomhed har en mellemlang eller en lang, videregående uddannelse - hos mændene er det 30 procent.

Samtidig er det i Region Hovedstaden, der skabes flest nye virksomheder - 41 procent af de virksomheder, der blev skabt i perioden, har hjemsted i Region Hovedstaden.

Tallene vækker begejstring

Fonden For Entreprenørskab er finansieret dels statslige tilskud og dels af private donationer. Fondens formål er at entreprenørskab - eller iværksætteri - kommer til at fylde mere i det danske uddannelseslandskab - fra folkeskolen og hele vejen op.

Christian Vintergaard er CEO i fonden, og han er begejstret for en udvikling, der nu giver flere kvinder anledning til at etablere virksomhed.

- Kvinderne har været underrepræsenteret i iværksætterstatistikkerne. Det var nede på under en fjerdel, så det er glædeligt, at udviklingen nu ændrer karakter. Og dermed tager kvinder fat i et arbejdsområde, der har været mandsdomineret - på samme måde som man ser det i for eksempel topledelser. Men hvis man skal sikre, at alle kompetencer, kvalifikationer og ressourcer tages med, så er det jo beklageligt, når under en fjerdel er kvinder, siger han til TV 2 Lorry og påpeger, at et af problemerne tidligere var, at der manglede kvindelige rollemodeller.

Og et godt miks af mænd og kvinder på arbejdspladserne er et stort plus ifølge direktøren.

- Jo mere divers en ledelsesgruppe er, jo bedre fungerer den, siger han. 

Kvindelige studerende fik en idé - nu driver de en verdensomspændende virksomhed