Aftale om regionernes økonomi på plads

Regionerne indgår økonomiaftale med regeringen for næste år, som giver et løft på 200 millioner kroner, hvis man tager højde for et stigende antal ældre.

Regeringen og Danske Regioner er onsdag eftermiddag nået til enighed om en ny aftale om regionernes økonomi for næste år.

Det oplyser finansminister Nicolai Wammen (S) og Danske Regioners formand, Stephanie Lose (V), på et pressemøde i Finansministeriet.

- Vi laver med aftalen et løft på samlet set 1,2 milliarder kroner når det gælder driften, og 7 milliarder og 350 millioner, når det gælder anlæg, siger Nicolai Wammen (S).

Reelt set betyder det dog, at løftet blot er på 200 millioner kroner, hvis man tager højde for et stigende antal ældre - det der også kaldes demografien.

Med det forstås, at regionerne har brug for mindst en milliard kroner ekstra årligt alene for at opretholde status quo i sundhedsvæsenet, når antallet af ældre og børn vokser.

- Det er ikke nogen hemmelighed, at vi i dagligdagene i regionerne oplever et sundhedsvæsen, der er presset. Forhandlingerne har været svære. Med aftalen får vi et løft til at kunne håndtere nogle af de udfordringer, men vi skal stadig arbejde med at prioritere, siger Stephanie Lose (V).

I økonomiaftalerne aftales rammerne for den regionale økonomi i det kommende år.

Rammerne bestemmer, hvor mange midler regionerne har til det kommende år, og derudover fastsætter rammen også, hvor mange behandlinger regionerne skal levere.

Langt fra regionernes krav

Løftet på 1,2 milliarder – eller 200 millioner fratrukket stigende udgifter til ældreområdet – er markant mindre, end det regionerne gik ind til økonomiforhandlingerne med et krav om.

Her lød kravet til regeringen på 2,1 milliarder kroner ekstra til at drive sundhedsvæsenet i 2022.

- Corona-epidemien har lagt et voldsomt pres på sundhedsvæsenet og vores medarbejdere, og samtidig er det ingen hemmelighed, at der også inden krisen blev løbet rigtig stærkt. Så hvis der også efter covid-19 skal være et sundhedsvæsen, som skal kunne tilbyde patienterne behandling i verdensklasse, kræver det investeringer fra regeringen nu og her, lød det inden forhandlingerne fra Danske Regioners formand, Stephanie Lose (V).

Hiver i bremsen på anlægsområdet

Finansministeren påpeger, at rammen i forhold til anlæg er noget mindre end sidste år.

- Sammenholdt med aftalen med KL (som blev indgået i går, red.) betyder, at vi får et anlægsniveau, der ligger i omegnen af to milliarder lavere end sidste år, siger Nicolai Wammen.

Aftalen indeholder kompensation af regionerne for ekstraordinære udgifter til håndteringen af coronavirus.

Regionerne forpligter sig til at nedbringe udgifterne til konsulenter med yderligere 100 millioner kroner årligt fra 2025.

Forhandlingerne mellem Danske Regioner og regeringen har stået på siden maj.

Tirsdag aften indgik regeringen en aftale med kommunerne, som også indeholder et løft. 

Men landets borgmestre og sociale organisationer har siden påpeget, at det løft ikke er stort nok.