Affaldssortering halter i Region Hovedstaden: "Vi skulle have startet noget før"

Langt størstedelen af Region Hovedstadens affald bliver fortsat kørt direkte til forbrænding. Det til trods for at regionen har målsat, at de skal genanvende 40 procent af deres affald i 2025.

- Vi skulle have startet noget før. Vi skulle have startet for mange år siden.

Sådan lyder det fra formanden for Region Hovedstadens Miljø- og Klimaudvalg, Kim Rockhill (S), der erkender, at regionen skulle have været tættere på at nå deres mål om at genanvende 40 procent af deres affald i 2025.

I 2020 genanvendte Region Hovedstaden bare 22 procent, hvilket er lidt over halvdelen af, hvad deres målsætning siger.

- Det er jo fordi, vi har været inde i 1,5 års tid med corona, og det er helt klar en bremse for, at vi kan presse vores personale til også at tage sig af den store opgave, det er at få sorteret affald, siger Kim Rockhill.

Kim Rockhill (S) mener, at det fortsat er realistisk at nå målet.
Kim Rockhill (S) mener, at det fortsat er realistisk at nå målet.
Foto: Rasmus Ahlefeldt Simonsen / TV 2 Lorry

"Vi skulle have startet noget før"

Tilbage i 2019 sorterede Region Hovedstaden 19 procent af deres affald til genbrug. Dermed er regionen blevet en smule bedre til at affaldssortere - helt præcist tre procentpoint. Men skal regionen nå målet om 40 procent i 2025, så skal udviklingen gå meget hurtigere, erkender Kim Rockhill.

- Vi skulle have startet noget før. Vi skulle have startet for mange år siden med at presse vores leverandører til at ensrette lidt på deres emballager og så videre, siger udvalgsformanden.

Næsten affaldsfrie i 2035

Region Hovedstaden er i gang med at uddanne personalet på regionens hospitaler til at affaldssortere korrekt, og regionen satser fortsat på, at de når deres første mål om at genanvende 40 procent af deres affald i 2025.

- Nu er vi jo i gang, og så gør vi os umage. Vi har sat nogle ambitiøse mål, som vi selvfølgelig håber, at vi kan nå. Hvis vi ikke kan nå dem, så må der findes nogle forklaringer på, hvorfor vi ikke har nået dem, siger Kim Rockhill (S).

Region Hovedstaden har også som målsætning, at de skal genanvende 50 procent af deres affald i 2030, og at de skal være næsten affaldsfrie i 2035.

Initiativer i gang på Herlev Hospital

Herlev Hospital er et af de hospitaler i Region Hovedstaden, der forsøger at efterleve regionens plan om at skulle genanvende langt mere affald.

Sygeplejerske Laura Frederikssen påpeger, at det kan være svært at affaldssortere korrekt, når der er travlt.
Sygeplejerske Laura Frederikssen påpeger, at det kan være svært at affaldssortere korrekt, når der er travlt.
Foto: Rasmus Ahlefeldt Simonsen / TV 2 Lorry

Men i en travl dagligdag, er det dog forbundet med en række udfordringer, at have fokus på også at affaldssortere korrekt.

- Nogle gange kan det være svært at vide, hvordan man lige skal sortere, og nogle gange kan jeg se, at handskerne ryger i affaldsspanden, der er beregnet til plast. Det skal de ikke. Men vi har dog en fin oversigt, vi kan se på, hvis vi er i tvivl, siger sygeplejerske Laura Frederiksen.

"Det skal være let"

På Herlev Hospital forsøger de at gøre det nemt for medarbejderne, når de skal sortere affald på alle hospitalets afdelinger.

Logistikchef på Herlev Hospital, Henrik Als, mener, at de tiltag, der bliver lavet nu, er vejen frem for at nå Region Hovedstadens mål.
Logistikchef på Herlev Hospital, Henrik Als, mener, at de tiltag, der bliver lavet nu, er vejen frem for at nå Region Hovedstadens mål.
Foto: Rasmus Ahlefeldt Simonsen / TV 2 Lorry

- Det handler rigtig meget om, at det skal være intuitivt. Det skal være let. Derfor har vi også sat de samme beholdere op rundt om på hospitalet, og vi skriver også meget tydeligt på væggen, hvilken type materiale der skal ned i de forskellige beholdere, siger Henrik Als, der er logistikchef på Herlev Hospital.

Krav til leverandører

Hospitalet har også en idé om, hvad de fremadrettet skal gøre for at komme i mål med affaldssorteringen. 

- Det, jeg synes, vi skal arbejde med på sigt, det er at få hele leverandør- og forsyningskæden med. Dermed kan vi begynde at stille krav til leverandører om at få materiale ind, som egner sig til genanvendelse, og som vi ikke skal bruge for meget tid på at stå og adskille, inden vi sorterer, siger logistikchef Henrik Als.

Også blandt personalet er der en erkendelse af, at der fortsat er et uforløst potentiale i hospitalets affaldssortering.

- Jeg tænker, vi kan blive bedre til at lade være med at smide handsker i beholderen til plastik, og så skal vi alle sammen sørge for, at få det til at blive en vane, at sortere hver gang, siger sygeplejerske Laura Frederiksen.