PERSONPROFIL

Zenia Nørregaard

Enhedslisten

Kandidat ved kommunalvalget i København

Født 23. oktober 1986 i Esbjerg I et forhold

Ø

Zenia Nørregaard var i år 2017 kandidat for Enhedslisten ved Kommunalvalget i København kommune. Zenia Nørregaard blev ikke valgt ind.

Zenia Nørregaard er uddannet cand.soc fra Copenhagen Business School og arbejder til daglig som fuldmægtig, i staten.
Privat er hun i et forhold.

Valgresultater

KV 2017 Personlige stemmer 971 Enhedslisten in total 55241

Mærkesager

  • Miljø- og renholdelse
  • Skole/dagtilbud for børn

Med kandidatens egne ord

Jeg ønsker mig et grønt København. Et København med mindre luftforurening og flere grønne åndehuller. Et København med renere luft og bedre plads, når vi hver dag bevæger os på cykel eller til fods rundt i vores by. En bilfri by med el-busser og letbane og, hvor vi ikke bygger flere parkeringspladser og dyre, trafikskabende havnetunneller.

Jeg vil skabe et grønnere byrum med plads til byhaver, prydhaver og træer langs vejene. Jeg vil bevare de grønne oaser, vi allerede har – ikke mindst Amager Fælled, hvor vild natur og høj biodiversitet findes inde midt i storbyen. Det er helt unikt for København – en gave, vi skal værne om.

Jeg stiller op til Borgerrepræsentationen for Enhedslisten, fordi jeg tror på, at vi i København kan sætte retningen for, hvordan fremtidens byer kommer til at se ud. Vi er allerede kendt i hele verden, som cykelbyen – nu er det tid til, at vi bliver kendt som byen, der først fik gjort noget ved luftforurening og skabt plads til mennesker og natur.

Vi skal også sørge for, at skabe de bedste forudsætninger for vores børns udvikling. Det betyder flere uddannede pædagoger i dagsinstitutionerne og bedre tid til forberedelse i folkeskolen.

Jeg vild med den dynamiske og mangfoldige by, som København er. Det skal vi passe godt på.

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Københavns Kommune skal gøre det lettere for cyklister at færdes i trafikken og dermed sværere for bilister.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

2 Borgerrepræsentationen skal bremse boligbyggeri på Amager Fælled.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

3 Frank Jensen har været en god overborgmester de sidste fire år.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

4 Investeringer til gavn for biltrafik skal prioriteres højere end investeringer i kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

5 Kommunens indbyggere skal affaldssortere mere, end de gør i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

6 Der skal afsættes flere penge til idrætsområdet i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

7 Der skal afsættes flere penge til kunst og kultur (udstillinger, koncerter etc.) i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

8 Ressourcerne i min kommune bør fordeles, så en større andel går til socialt udsatte grupper, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

9 Tilstedeværelsen af flygtninge udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

10 Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil medføre en stigning i serviceniveauet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

11 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på genoptræning, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

12 Min kommune skal bruge flere penge på at nedbringe antallet af elever i klasserne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

13 Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

14 Kommuneskatten skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

15 Kommunens yderområder skal tilføres flere penge fra det kommunale budget, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

16 Der skal bruges en større del af det kommunale budget på socialt forebyggende arbejde for at holde unge væk fra bander og kriminalitet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

17 Der bør bruges flere penge på at lave cykelstier, selvom dette vil medføre, at andre trafikområder får færre ressourcer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

18 Bevaring af naturområder skal i højere grad, end tilfældet er i dag, prioriteres over udstykning til erhvervsejendomme.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

19 Der bør bruges flere ressourcer på at skabe og tiltrække større kulturelle begivenheder (udstillinger, koncerter etc.) til kommunen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

20 Flere kommunale ressourcer bør bruges på en indsats i socialt udsatte boligområder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

21 Kommunen skal afsætte flere penge til, at flygtninge bliver en integreret del af lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

22 Jo mere velhavende de ældre er, jo mere skal de selv betale for ydelser, som tilbydes i den kommunale ældrepleje.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

23 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på sociale indsatser blandt sindslidende, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

24 Der bør afsættes flere penge til at øge antallet af pædagoger i daginstitutionerne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

25 Kommunen skal afsætte flere penge til at tiltrække private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

26 Grundskylden skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Uddannelse

cand. soc. CBS - Copenhagen Business School

Erhvervserfaring

fuldmægtig staten
Ø

Uddannelse

cand. soc. CBS - Copenhagen Business School

Erhvervserfaring

fuldmægtig staten

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Politik fra Hovedstadsområdet

Politik fra Hovedstadsområdet