PERSONPROFIL

Villy Hauritz

Socialistisk Folkeparti

Kandidat ved kommunalvalget i Lejre

Gift 1 barn

F

Villy Hauritz var i år 2017 kandidat for Socialistisk Folkeparti ved Kommunalvalget i Lejre kommune. Villy Hauritz blev ikke valgt ind.

Villy Hauritz (SF) var kommunalbestyrelsesmedlem i Lejre Kommune 2013 - 2017, hvor han var valgt for Socialistisk Folkeparti.
Han var medlem af Økonomiudvalget og Udvalget for Børn & Ungdom. Desuden var han formand for Hegnsnævnet og bestyrelsesmedlem i forskellige valgbestyrelser i Lejre Kommune for både kommunal- og skolebestyrelsesvalg.
Han har ni års erfaring som kommunalbestyrelsesmedlem fra den daværende Hvalsø Kommune, hvor han var valgt for Socialistisk Lokalliste, senest ved valget i 2001. I sit politiske liv i Lejre Kommune har Villy Hauritz bl.a. kæmpet for bedre uddannelsesmuligheder for den lokale ungdom og sund kommunal økonomi.
Villy Hauritz er uddannet tømrer, men han har senere taget en samfundsvidenskabelig bacheloruddannelse ved Roskilde Universitet (RUC). Han har arbejdet som underviser og senest fællestillidsrepræsentant på Roskilde Tekniske Skole.
Villy Hauritz bor i Kirke Såby. Han er gift, og sammen med sin kone har han en søn og to børnebørn.

Valgresultater

KV 2017 Personlige stemmer 85 Socialistisk Folkeparti in total 2874
KV 2013

Valgt ind

Personlige stemmer 48 Socialistisk Folkeparti in total 5677
KV 2001 Personlige stemmer 113 Socialistisk Lokalliste in total 0

Mærkesager

  • Skole/dagtilbud for børn
  • Ældre

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Lejre Kommune bør fortsat bruge penge på at støtte og fremme økologiske initiativer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

2 Lejre Kommune skal fremme byggeri af flere almennyttige boliger og andelsboliger, så der også er boligtilbud til enlige.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

3 Carsten Rasmussen har været en god borgmester, siden han overtog posten sidste år.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

4 Investeringer til gavn for biltrafik skal prioriteres højere end investeringer i kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

5 Kommunens indbyggere skal affaldssortere mere, end de gør i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

6 Der skal afsættes flere penge til idrætsområdet i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

7 Der skal afsættes flere penge til kunst og kultur (udstillinger, koncerter etc.) i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

8 Ressourcerne i min kommune bør fordeles, så en større andel går til socialt udsatte grupper, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

9 Tilstedeværelsen af flygtninge udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

10 Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil medføre en stigning i serviceniveauet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

11 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på genoptræning, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

12 Min kommune skal bruge flere penge på at nedbringe antallet af elever i klasserne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

13 Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

14 Kommuneskatten skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

15 Kommunens yderområder skal tilføres flere penge fra det kommunale budget, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

16 Der skal bruges en større del af det kommunale budget på socialt forebyggende arbejde for at holde unge væk fra bander og kriminalitet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

17 Der bør bruges flere penge på at lave cykelstier, selvom dette vil medføre, at andre trafikområder får færre ressourcer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

18 Bevaring af naturområder skal i højere grad, end tilfældet er i dag, prioriteres over udstykning til erhvervsejendomme.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

19 Der bør bruges flere ressourcer på at skabe og tiltrække større kulturelle begivenheder (udstillinger, koncerter etc.) til kommunen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

20 Flere kommunale ressourcer bør bruges på en indsats i socialt udsatte boligområder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

21 Kommunen skal afsætte flere penge til, at flygtninge bliver en integreret del af lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

22 Jo mere velhavende de ældre er, jo mere skal de selv betale for ydelser, som tilbydes i den kommunale ældrepleje.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

23 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på sociale indsatser blandt sindslidende, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

24 Der bør afsættes flere penge til at øge antallet af pædagoger i daginstitutionerne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

25 Kommunen skal afsætte flere penge til at tiltrække private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

26 Grundskylden skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Politiske hverv

2013 - 2017

Kommunalbestyrelsesmedlem Lejre Kommune, Socialistisk Folkeparti

Tillidsposter

Bestyrelsesmedlem Lejre Kommune
Bestyrelsesmedlem Lejre Kommune
Formand Lejre Kommune

Uddannelse

Erhvevsuddannelse
Bachelor Samfundsfag, Roskilde Universitetscenter / RUC

Erhvervserfaring

2006 - 2013

Fællestillidsrepræsentant Roskilde Tekniske Skole
Erhvervsskolelærer Roskilde Tekniske Skole
F

Politiske hverv

2013 - 2017

Kommunalbestyrelsesmedlem Lejre Kommune, Socialistisk Folkeparti

Tillidsposter

Bestyrelsesmedlem Lejre Kommune
Bestyrelsesmedlem Lejre Kommune
Formand Lejre Kommune

Uddannelse

Erhvevsuddannelse
Bachelor Samfundsfag, Roskilde Universitetscenter / RUC

Erhvervserfaring

2006 - 2013

Fællestillidsrepræsentant Roskilde Tekniske Skole
Erhvervsskolelærer Roskilde Tekniske Skole

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Politik fra Hovedstadsområdet

Politik fra Hovedstadsområdet