PERSONPROFIL

Vibeke Højbjerg

Socialdemokratiet

Kandidat ved kommunalvalget i Allerød

Født 24. maj 1967 i Svendborg Gift 3 børn

A

Vibeke Højbjerg var i år 2017 kandidat forSocialdemokratiet til kommunalvalget i Allerød kommune. Vibeke Højbjerg blev ikke valgt ind.

Hun arbejder som enhedschef med kontrolstyring i Fødevarestyrelsen og har tidligere været ansat i Landbrugs- og Fiskeristyrelsen.

Vibeke Højbjerg har en kandidat i Fødevareteknologi og bearbejdning fra Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole.

Valgresultater

KV 2017 Personlige stemmer 54 Socialdemokratiet in total 3017

Mærkesager

  • Skole/dagtilbud for børn
  • Miljø- og renholdelse

Med kandidatens egne ord

MILJØ OG KLIMA
Det er afgørende, at Allerød kommune er helt med, når vi skal sikre os mod fremtidige konsekvenser af klimaforandringer - også selvom det koster penge.

SKOLER
Der er for mange hovsa-løsninger og halve løsninger på skoleområdet. Vi trænger til et byråd, der kan træffe modige og kloge beslutninger på skolernes og børnenes vegne. Jeg er af den holdning, at skolereformen indeholder flere gode takter såsom mere bevægelse og kobling mellem praktiske og teoretiske kompetencer, men vi skal sikre skolerne så meget selvbestemmelse som muligt. Skolerne i Allerød lider også under et dårligt indeklima og misvedligeholdelse. Det skal der gøres noget ved.

UNGERÅD
De unge er fremtidens stemme, og skal bl.a. have indflydelse på de idéer, vi skal satse på i bymidten. Vi skal sikre en formalisering af det ungeråd, der netop er dannet i Allerød.

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Allerød Kommune bør lukke skoler og dermed prioritere færre skoler med flere elever.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

2 Jørgen Johansen har været en god borgmester de sidste fire år.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

3 Allerød har brug for vækst. Derfor skal nogle af de grønne områder inddrages til bolig- og erhvervsbyggeri.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

4 Investeringer til gavn for biltrafik skal prioriteres højere end investeringer i kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

5 Kommunens indbyggere skal affaldssortere mere, end de gør i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

6 Der skal afsættes flere penge til idrætsområdet i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

7 Der skal afsættes flere penge til kunst og kultur (udstillinger, koncerter etc.) i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

8 Ressourcerne i min kommune bør fordeles, så en større andel går til socialt udsatte grupper, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

9 Tilstedeværelsen af flygtninge udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

10 Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil medføre en stigning i serviceniveauet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

11 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på genoptræning, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

12 Min kommune skal bruge flere penge på at nedbringe antallet af elever i klasserne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

13 Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

14 Kommuneskatten skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

15 Kommunens yderområder skal tilføres flere penge fra det kommunale budget, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

16 Der skal bruges en større del af det kommunale budget på socialt forebyggende arbejde for at holde unge væk fra bander og kriminalitet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

17 Der bør bruges flere penge på at lave cykelstier, selvom dette vil medføre, at andre trafikområder får færre ressourcer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

18 Bevaring af naturområder skal i højere grad, end tilfældet er i dag, prioriteres over udstykning til erhvervsejendomme.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

19 Der bør bruges flere ressourcer på at skabe og tiltrække større kulturelle begivenheder (udstillinger, koncerter etc.) til kommunen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

20 Flere kommunale ressourcer bør bruges på en indsats i socialt udsatte boligområder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

21 Kommunen skal afsætte flere penge til, at flygtninge bliver en integreret del af lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

22 Jo mere velhavende de ældre er, jo mere skal de selv betale for ydelser, som tilbydes i den kommunale ældrepleje.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

23 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på sociale indsatser blandt sindslidende, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

24 Der bør afsættes flere penge til at øge antallet af pædagoger i daginstitutionerne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

25 Kommunen skal afsætte flere penge til at tiltrække private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

26 Grundskylden skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Politiske hverv

2017 - 2017

Byrådskandidat Allerød Kommune, Socialdemokratiet

Uddannelse

1987 - 1993

Kandidat Fødevareteknologi og bearbejdning, Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole

Erhvervserfaring

2017 - nu

Enhedschef Fødevarestyrelsen

2014 - 2017

Enhedschef Landbrugs- og Fiskeristyrelsen
A

Politiske hverv

2017 - 2017

Byrådskandidat Allerød Kommune, Socialdemokratiet

Uddannelse

1987 - 1993

Kandidat Fødevareteknologi og bearbejdning, Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole

Erhvervserfaring

2017 - nu

Enhedschef Fødevarestyrelsen

2014 - 2017

Enhedschef Landbrugs- og Fiskeristyrelsen

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Politik fra Hovedstadsområdet

Politik fra Hovedstadsområdet