PERSONPROFIL

Ulrik Kohl

Enhedslisten

Valgt ved kommunalvalget i København

Født 27. maj 1972 i København Gift 3 børn

Ø

Ulrik Kohl (EL) har siden 2014 været medlem af i Københavns borgerrepræsentation, hvor han er medlem af Beskæftigelses- og Integrationsudvalget samt Teknik- og Miljøudvalget. Derudover er han borgerrettighedsordfører for Enhedslisten på Rådhuset.

Han har tidligere arbejdet for Enhedslisten som organisationssekretær, og er i dag studerende og uddanner sig til byplanlægger.

Han blev i 2006 dømt til seks måneders betinget fængsel efter terrorlovgivningen, da han solgte T-shirts med henblik på at skabe en offentlig debat angående terror.

Overskuddet fra salget skulle gå til PFLP og FARC, som USA og EU på daværende tidspunkt karakteriserede som terrororganisationer og derfor havde sat på deres terror lister.

Ulrik Kohl anfægter at de to organisationer er terrororganisationer, men står ved sine handlinger.

Til Politiken sagde han efter dommen: »Alle former for terrorisme og krigsforbrydelser er jeg stærk modstander af, men det, som jeg er blevet dømt for, er at lave t-shirts og parfumer. Og det har jeg gjort for at sætte terrorlisterne til debat, fordi de er med til at skabe en forhindring for at skabe fredelige løsninger på politiske konflikter«.

Valgresultater

KV 2017

Valgt ind

Personlige stemmer 973 Enhedslisten in total 55241
KV 2013 Personlige stemmer 707 Enhedslisten in total 53672

Mærkesager

  • Beskæftigelse/arbejdsmarked
  • Skole/dagtilbud for børn

Med kandidatens egne ord

Jeg er vokset op på en lille gård i Nordjylland. Vi havde kvier og får, dyrkede vores egne kartofler og betalte kontingent til Venstre. Min far blev kasserer i partiet, før det gik op for ham, at de i virkeligheden er bedøvende ligeglade med den lille mand - for slet ikke at tale om naturen. I dag stemmer de fleste i familien Enhedslisten.

Min mor er fra København, og min far kom hertil som flygtningebarn under 2. Verdenskrig. Det er vigtigt for mig, at København skal være en by, som er åben overfor verden, og hvor almindelige mennesker har råd til et godt liv.

Fra min tid som nødhjælpsarbejder i det krigsramte Jugoslavien har jeg en stærk tro på solidaritet og sammenhold, selv under de værste forhold. Jeg er medlem af fagforeningen 3F, fordi det var hér, jeg i sin tid lærte, at de små er stærke når de slår sig sammen.

Jeg er i gang med en uddannelse som byplanlægger. Jeg har været medlem af Borgerrepræsentationen siden 2014 og er Enhedslistens ordfører for borgerrettigheder og beskæftigelse. Jeg bor på Christianshavn sammen med min kone, Eva og tre små børn.

3 mærkesager:

-København for de mange, ikke for eliten. Boliger til priser, som folk kan betale.

-Kontrolleret legalisering af hash. Det fejlslagne forbud er benzin på bålet til bandekrigen.

- Syge og arbejdsløse skal behandles fair af kommunen. Tillid fremfor dyr og overflødig kontrol.

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Københavns Kommune skal gøre det lettere for cyklister at færdes i trafikken og dermed sværere for bilister.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Biler lægger beslag på 2/3 af byens fællesarealer, selvom færre end én ud af 10 københavnere bruger bilen dagligt. Vi vil investere massivt i busser og letbaner. Det skal være nemt at parkere uden for København og derefter tage billig og hurtig transport resten af vejen. I 2014 overtog Enhedslisten ansvaret for byens cykelpolitik, og i dag er cykelstierne bredere og bedre end nogensinde før flere cykler end biler i byens centrum. Det betyder mere sikkerhed og renere luft.

2 Borgerrepræsentationen skal bremse boligbyggeri på Amager Fælled.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Amager er en dejlig grøn ø med Amager Fælled, Amager Strandpark og mange idrætsanlæg. Men vores grønne områder trues af stadig større byggeprojekter. Det er problematisk, for vi har brug for de grønne områder til klimatilpasning, fritidsaktiviteter, boldspil, leg og afslapning i en stresset hverdag. Derfor kæmper Enhedslisten indædt for bevarelsen af Amager Fælled, der med sin vilde natur er et nødvendigt åndehul midt i København.

3 Frank Jensen har været en god overborgmester de sidste fire år.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Afgrunden mellem rig og fattig i byen vokser hver dag. Fx bliver der bygget masser af boliger for eliten. Men de håndværkere, der bygger, får aldrig selv råd til at bo der. Det er resultatet af Frank Jensen og socialdemokraternes politik. Selvfølgelig vil en overborgmester fra at af de partier, som ligger endnu længere til højre end S, være værre. Men efter over 100 år ved magten er det tydeligt at S er kørt træt, og der er brug for et systemskifte.

4 Investeringer til gavn for biltrafik skal prioriteres højere end investeringer i kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Nej. Allervigtigst er det at prioritere fodgængerne og tilgængeligheden for ældre og andre, der ikke er så let på tå. Derefter skal vi gøre cykling endnu mere attraktivt, hånd i hånd med at vi udbygger letbaner, busser og andre former for kollektiv trafik. Andre partier vil spilde over 20 mia kr på en havnetunnel, som blot vil skabe mere biltrafik på de i forvejen overfyldte københavnske gader. Vi vil spare pengene på havnetunnel og i stedet finansiere miljøvenlige trafikformer.

5 Kommunens indbyggere skal affaldssortere mere, end de gør i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ja, selvfølgelig. Lige som man gør i vores nabolande til gavn for miljøet og vores børns fremtid.

6 Der skal afsættes flere penge til idrætsområdet i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Flere fritids- og kulturtilbud til de mange er med til at styrke fællesskabet København

7 Der skal afsættes flere penge til kunst og kultur (udstillinger, koncerter etc.) i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Flere fritids- og kulturtilbud til de mange er med til at styrke fællesskabet København

8 Ressourcerne i min kommune bør fordeles, så en større andel går til socialt udsatte grupper, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

9 Tilstedeværelsen af flygtninge udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

København har altid været en åben by for flygtninge og udlændinge. Det har gjort byen rig og mangfoldig.

10 Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil medføre en stigning i serviceniveauet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Private plattenslager-firmaer har kørt ældreplejen i sænk mange steder i Danmark, de skal ikke have lov til at misrøgte Københavns ældre.

11 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på genoptræning, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der er råd til velfærd. Enhedslisten vil ikke skære ned på den ene slags syge for at give pengene til andre syge.

12 Min kommune skal bruge flere penge på at nedbringe antallet af elever i klasserne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Overfyldte klasselokaler er ikke vejen til at uddanne dygtige og nysgerrige talenter.

13 Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der er ikke noget let ved at være arbejdsløs i Københavns kommune. Beskæftigelsessystemet er blevet et bureaukratisk monster, og særligt syge og handicappede risikerer at blive udsat for dybt urimelig behandling af systemet. Sagsbehandlere er pressede af alt for mange sager og svigtende politisk ledelse. Det har konsekvenser for borgerne.

14 Kommuneskatten skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

København har brug for mere frihed til at investere i velfærd. I dag ligger Københavns kommuneskat blandt de allerlaveste i hele landet, samtidigt med at der er for få pædagoger i børnehaverne og udsatte og hjemløse bliver ladt i stikken. Det er ikke holdbart. Men en høj skat er ikke et mål i sig selv.

15 Kommunens yderområder skal tilføres flere penge fra det kommunale budget, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det giver ikke mening at udkantsområdet Hellerup skal tilføres flere midler. Derimod er der brug for et løft i andre udkantsområder som Tingbjerg.

16 Der skal bruges en større del af det kommunale budget på socialt forebyggende arbejde for at holde unge væk fra bander og kriminalitet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Forebyggende socialt arbejde er sammen med en progressiv boligpolitik, som modvirker ghettoer, et løft af folkeskolen og flere åbne døre til uddannelse og arbejde opskriften på at løse Københavns bandeproblem. Læg hertil en legalisering af cannabis, som vil fjerne en enorm økonomi fra den kriminelle underverden.

17 Der bør bruges flere penge på at lave cykelstier, selvom dette vil medføre, at andre trafikområder får færre ressourcer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Allervigtigst er det at prioritere fodgængerne og tilgængeligheden for ældre og andre, der ikke er så let på tå. Derefter skal vi gøre cykling endnu mere attraktivt, hånd i hånd med at vi udbygger letbaner, busser og andre former for kollektiv trafik. Andre partier vil spilde over 20 mia kr på en havnetunnel, som blot vil skabe mere biltrafik på de i forvejen overfyldte københavnske gader. Vi vil spare pengene på havnetunnel og i stedet finansiere miljøvenlige trafikformer.

18 Bevaring af naturområder skal i højere grad, end tilfældet er i dag, prioriteres over udstykning til erhvervsejendomme.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

19 Der bør bruges flere ressourcer på at skabe og tiltrække større kulturelle begivenheder (udstillinger, koncerter etc.) til kommunen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

København bruger i forvejen mange penge på at tiltrække events, og har stor succes med det. Der er ikke brug for nye Formel 1 løb i byens gader eller flere Eurovision Grand Prix skandaler.

20 Flere kommunale ressourcer bør bruges på en indsats i socialt udsatte boligområder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Forebyggende socialt arbejde er sammen med en progressiv boligpolitik, som modvirker ghettoer, et løft af folkeskolen og flere åbne døre til uddannelse og arbejde opskriften på at løse Københavns bandeproblem. Læg hertil en legalisering af cannabis, som vil fjerne en enorm økonomi fra den kriminelle underverden.

21 Kommunen skal afsætte flere penge til, at flygtninge bliver en integreret del af lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Gode danskkundskaber og kendskab til samfundet, arbejdsmarked, fagforeninger, skat osv er afgørende for at få et godt liv i Danmark.

22 Jo mere velhavende de ældre er, jo mere skal de selv betale for ydelser, som tilbydes i den kommunale ældrepleje.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Velfærd skal være for alle, ikke kun for de få.

23 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på sociale indsatser blandt sindslidende, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Enhedslisten går ikke med til at skære ned på de handicappede for at gavne de psykisk syge eller omvendt. Der er råd til velfærd.

24 Der bør afsættes flere penge til at øge antallet af pædagoger i daginstitutionerne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

25 Kommunen skal afsætte flere penge til at tiltrække private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

København gør allerede et stort og effektivt arbejde for at tiltrække virksomheder

26 Grundskylden skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Nej, København har brug for at kunne financiere et løft af folkeskolen, børnehaver, vuggestuer, fritidshjem og ældreplejen.

Politiske hverv

2014 - nu

Medlem af Borgerrepræsentationen Københavns Kommune, Enhedslisten

2017 - nu

Medlem af Teknik- og Miljøudvalget Københavns Kommune, Enhedslisten
Medlem af Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Københavns Kommune, Enhedslisten

Uddannelse

2016 - 2018

Master of Science MS StudieretningUrban Studies/Affairs, Malmö University

Erhvervserfaring

studerer byplanlægning Malmø Universitet
Ø

Politiske hverv

2014 - nu

Medlem af Borgerrepræsentationen Københavns Kommune, Enhedslisten

2017 - nu

Medlem af Teknik- og Miljøudvalget Københavns Kommune, Enhedslisten
Medlem af Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Københavns Kommune, Enhedslisten

Uddannelse

2016 - 2018

Master of Science MS StudieretningUrban Studies/Affairs, Malmö University

Erhvervserfaring

studerer byplanlægning Malmø Universitet

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Politik fra Hovedstadsområdet

Politik fra Hovedstadsområdet