PERSONPROFIL

Ulla Jensen

Alternativet

Spidskandidat i Lejre

Født 27. februar 1979 i Holbæk Gift 2 børn

Å

Ulla Jensen var i år 2017 kandidat for Alternativet ved Kommunalvalget i Lejre kommune. Ulla Jensen blev ikke valgt ind.

Ulla Jensen er til daglig kandidatstuderende i økonomi ved Københavns Universitet. Hun har tidligere uddannet sig som finansiel rådgiver ved Copenhagen Business School, og hun har bl.a. arbejdet som rådgiver for Danske Bank. Privat er hun gift og har to børn.

Valgresultater

KV 2017 Personlige stemmer 176 Alternativet in total 457

Mærkesager

  • Kultur, idræt og fritid
  • Miljø- og renholdelse

Med kandidatens egne ord

Bylaug, borgerbudgetter og borgedrevne forslag:
Oprettelse eller formalisering af bylaug, som inddrages i lokalplanlægning og lokal servicebetjening, og som har et borgerbudget til udvikling af landsbyerne. Til mere tværgeografiske løsninger kan et borgerdrevet forslag komme til afstemning i kommunalbestyrelsen, såfremt 500 medborgere bakker op om forslaget.

Kultur i centrum for al politikudvikling:
Kultur skal indtænkes i alle offentlige institutioner, i både den fysiske planlægning og offentlige servicetilbud.
- Eksempelvis skal vores lokale landsbykultur bevares og børnene gå i mindre skoler og dagtilbud med fokus på natur og fællesskaber.
- Oprettelse eller styrkelse af kulturhuse i alle hovedbyer, kulturskoler, kultur på recept og kulturel klippekortordning for mindrebemidlede.

Lejre som grøn frontløber:
Udvikling af den grønne profil, eksempelvis:
- Reparationsværksteder (i kulturhusene?)
- Tilladelser til andelsenergiselskaber (privat fællesskab om en vindmølle eller solceller)
- Tilskud til etablering af regnvandsskyl, varmepumper mv.
- Kommunalt indkøb af vedvarende energi + varmepumper og solceller på kommunale bygninger
- Plante træer på kommunale jorder (evt. som spiselig skovhave)

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Lejre Kommune bør fortsat bruge penge på at støtte og fremme økologiske initiativer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

2 Lejre Kommune skal fremme byggeri af flere almennyttige boliger og andelsboliger, så der også er boligtilbud til enlige.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

3 Carsten Rasmussen har været en god borgmester, siden han overtog posten sidste år.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

4 Investeringer til gavn for biltrafik skal prioriteres højere end investeringer i kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

5 Kommunens indbyggere skal affaldssortere mere, end de gør i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

6 Der skal afsættes flere penge til idrætsområdet i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

7 Der skal afsættes flere penge til kunst og kultur (udstillinger, koncerter etc.) i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

8 Ressourcerne i min kommune bør fordeles, så en større andel går til socialt udsatte grupper, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

9 Tilstedeværelsen af flygtninge udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

10 Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil medføre en stigning i serviceniveauet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

11 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på genoptræning, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

12 Min kommune skal bruge flere penge på at nedbringe antallet af elever i klasserne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

13 Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

14 Kommuneskatten skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

15 Kommunens yderområder skal tilføres flere penge fra det kommunale budget, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

16 Der skal bruges en større del af det kommunale budget på socialt forebyggende arbejde for at holde unge væk fra bander og kriminalitet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

17 Der bør bruges flere penge på at lave cykelstier, selvom dette vil medføre, at andre trafikområder får færre ressourcer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

18 Bevaring af naturområder skal i højere grad, end tilfældet er i dag, prioriteres over udstykning til erhvervsejendomme.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

19 Der bør bruges flere ressourcer på at skabe og tiltrække større kulturelle begivenheder (udstillinger, koncerter etc.) til kommunen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

20 Flere kommunale ressourcer bør bruges på en indsats i socialt udsatte boligområder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

21 Kommunen skal afsætte flere penge til, at flygtninge bliver en integreret del af lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

22 Jo mere velhavende de ældre er, jo mere skal de selv betale for ydelser, som tilbydes i den kommunale ældrepleje.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

23 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på sociale indsatser blandt sindslidende, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

24 Der bør afsættes flere penge til at øge antallet af pædagoger i daginstitutionerne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

25 Kommunen skal afsætte flere penge til at tiltrække private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

26 Grundskylden skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Uddannelse

2012 - nu

Cand.polit Økonomi, Københavns Universitet

2003 - 2007

HD Finansiel Rådgivning, Copenhagen Business School

Erhvervserfaring

Stud.polit Københavns Universitet
Å

Uddannelse

2012 - nu

Cand.polit Økonomi, Københavns Universitet

2003 - 2007

HD Finansiel Rådgivning, Copenhagen Business School

Erhvervserfaring

Stud.polit Københavns Universitet

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Politik fra Hovedstadsområdet

Politik fra Hovedstadsområdet