PERSONPROFIL

Troels Christian Jakobsen

Alternativet

Kandidat ved kommunalvalget i København

Single 3 børn

Å

Troels Christian Jakobsen var i år 2017 kandidat for Alternativet ved Kommunalvalget i København kommune. Troels Christian Jakobsen blev ikke valgt ind.

Han er ordfører for Fattigdom og Friheden til at arbejde samt for Borgerløn.

Blandt sine mærkesager nævner Troels Christian Jakobsen blandt andet et forsøg med borgerløn i København, og at igangsætte et projekt der skal ændre de nuværende jobcentre. Desuden ønsker han, at Nordvestkvarteret skal være en forsøgsbydel for eksempelvis selvstyre.

Troels Christian Jakobsen er uddannet manuskriptforfatter, og er freelance dramatiker.

Valgresultater

KV 2017 Personlige stemmer 754 Alternativet in total 31553

Mærkesager

  • Beskæftigelse/arbejdsmarked
  • Socialområdet

Med kandidatens egne ord

Det er værd at stemme personligt på mig, fordi jeg er en ildsjæl, der forstår at træde i tjeneste.

Social- og beskæftigelsesområdet bruger jeg mest tid på, men ser at de samme problemer findes i alle offentlige forvaltninger. Vi har behov for en gennemgribende reform af forvaltningskulturen.

Min vigtigste mærkesag hedder "Det Glade Jobcenter":

Et pilotprojekt, der skal udvikle fremtidens jobcenter, hvor både borgere og medarbejdere er glade for at være. Den nuværende situation i kommunen er uacceptabel, fordi både medarbejdere og borgere oplever jobcentre i et stærkt negativt lys – som et sted, hvor regler, kontrol og mistillid hersker. Den absurde virkelighed er, at borgere hyrer private sagsbehandlere for at sikre sig mod fejlagtig eller uretmæssig behandling – de stoler ikke på kommunen.

Det kræver et markant brud med etableret praksis – en ny begyndelse. Kommunen skal skabe frirum fra nuværende lovgivning og forvaltningspraksis for at udvikle en service, der tager udgangspunkt i en tillidsbaseret relation mellem borger og sagsbehandler.

• Hvor sagsbehandlingens rammer tilrettelægges efter borgerens behov og motivation.

• Hvor der er fokus på den sociale helhed og ikke blot en snæver arbejdsmarkedsindsats.

• Hvor medarbejderne inddrages i en vedvarende udvikling af praksis og rammer.

• Hvor arbejdsløse opfattes som en resurse, der skal plejes; ikke et onde, som skal udryddes.

• Hvor ledelsen arbejder disciplineret med at tjene borgerens behov og sociale udvikling.

Pilotprojektet fortsætter indtil en tilfredsstillende praksis og model er fundet og derpå kan iværksættes i hele kommunen.

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Københavns Kommune skal gøre det lettere for cyklister at færdes i trafikken og dermed sværere for bilister.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

2 Borgerrepræsentationen skal bremse boligbyggeri på Amager Fælled.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

3 Frank Jensen har været en god overborgmester de sidste fire år.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

4 Investeringer til gavn for biltrafik skal prioriteres højere end investeringer i kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

5 Kommunens indbyggere skal affaldssortere mere, end de gør i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

6 Der skal afsættes flere penge til idrætsområdet i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

7 Der skal afsættes flere penge til kunst og kultur (udstillinger, koncerter etc.) i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

8 Ressourcerne i min kommune bør fordeles, så en større andel går til socialt udsatte grupper, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

9 Tilstedeværelsen af flygtninge udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

10 Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil medføre en stigning i serviceniveauet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

11 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på genoptræning, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

12 Min kommune skal bruge flere penge på at nedbringe antallet af elever i klasserne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

13 Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

14 Kommuneskatten skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

15 Kommunens yderområder skal tilføres flere penge fra det kommunale budget, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

16 Der skal bruges en større del af det kommunale budget på socialt forebyggende arbejde for at holde unge væk fra bander og kriminalitet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

17 Der bør bruges flere penge på at lave cykelstier, selvom dette vil medføre, at andre trafikområder får færre ressourcer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

18 Bevaring af naturområder skal i højere grad, end tilfældet er i dag, prioriteres over udstykning til erhvervsejendomme.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

19 Der bør bruges flere ressourcer på at skabe og tiltrække større kulturelle begivenheder (udstillinger, koncerter etc.) til kommunen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

20 Flere kommunale ressourcer bør bruges på en indsats i socialt udsatte boligområder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

21 Kommunen skal afsætte flere penge til, at flygtninge bliver en integreret del af lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

22 Jo mere velhavende de ældre er, jo mere skal de selv betale for ydelser, som tilbydes i den kommunale ældrepleje.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

23 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på sociale indsatser blandt sindslidende, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

24 Der bør afsættes flere penge til at øge antallet af pædagoger i daginstitutionerne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

25 Kommunen skal afsætte flere penge til at tiltrække private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

26 Grundskylden skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Politiske hverv

Kandidat til Borgerrepræsentationen Københavns Kommune, Alternativet

Uddannelse

Manuskriptforfatter Dramatikeruddannelsen ved Aarhus Teater

Erhvervserfaring

Dramatiker Freelance
Å

Politiske hverv

Kandidat til Borgerrepræsentationen Københavns Kommune, Alternativet

Uddannelse

Manuskriptforfatter Dramatikeruddannelsen ved Aarhus Teater

Erhvervserfaring

Dramatiker Freelance

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Politik fra Hovedstadsområdet

Politik fra Hovedstadsområdet