PERSONPROFIL

Torsten Sylvest

Retsforbundet

Spidskandidat i Holbæk
Kandidat til regionsrådsvalget i Sjælland

Født 8. juni 1969 Gift 2 børn

E

Torsten Sylvest var i år 2017 kandidat for Retsforbundet til kommunalvalget i Holbæk kommune og til regionsrådet i Region Sjælland. Torsten Sylvest blev ikke valgt ind for nogen af delene.

De sidste fire år har han været medlem af Retsforbundets landsledelse. Han har en kandidatgrad i International Udvikling og Kommunikation fra Roskilde Universitet.

Til daglig arbejder Torsten Sylvest som misbrugsbehandler i Holbæk Kommune, og han er i den forbindelse ved at uddanne sig til socialformidler. I 2010 tog Torsten Sylvest initiativ til at grundlægge Holbæks Ungdomsbyråd med en række aktive unge. Privat er han gift og har to børn.

Valgresultater

KV 2017 Personlige stemmer 38 Retsforbundet in total 59
KV 2013 Personlige stemmer 35 Retsforbundet in total 69

Mærkesager

  • Skat
  • Socialområdet

Med kandidatens egne ord

Retsforbundet blev grundlagt for 98 år siden, af husmænd og andre dele af landbefolkningen, der ikke var storbønder og hensynet til dem, er stadig fundamentalt. For landbefolkningen og for hele samfundets skyld, skal der være balance i udviklingen og derfor ønsker vi, at det bliver mere attraktivt at bosætte sig udenfor de større byer. Retsforbundet vil gøre Holbæk kommune arbejde for alle borgere, både dem der bor her og dem der måske er på vej. Med tilfredse borgere følger både aktivitet, erhvervsvirksomheder og indtægter. Ved at flytte en del af skattebyrden fra indtægter til grundskyld, medvirker vi til at holde værdistigninger i ro og lader samtidig borgerne beholde flere af deres egne penge. Det er sund, samfundsgavnlig og social retfærdig fornuft. Vi mener at en kommune har en både moralsk og samfundsøkonomisk vigtig opgave med, først og fremmest at sikre den basale velfærd for de socialt mest udsatte borgere, derfor er vores fokus på at der ikke spares yderligere på de områder.

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Søren Kjærsgaard har været en god borgmester for Holbæk i de seneste fire år.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

På hans vagt, er det meste gået fra slemt til værre. Hvis kommunen var et aktieselskab, med vælgerne som aktionærer og hvis byrådet var bestyrelsen og borgmesteren var bestyrelsesformanden der fremlagde en beretning og et regnskab, som denne borgmester har fremlagt - så blev både han og byrådsflertallet sendt på pension, ved generalforsamlingen den 21/11.

2 Holbæk Kommune har sparet alt for meget på børnepasning i kommunen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der er problemer i børnepasningen, så der er nok sparet for meget. Vi vil foreslå at man prøver at gøre det på andre måder, hvor man får mere kvalitet for pengene. Vi bemærker at private børnehaver og privat dagpleje kan drives bedre for samme beløb.

3 Holbæk Kommune skal bruge mere på velfærd, også selvom det betyder, at skatten stiger.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Retsforbundet vil i princippet gerne bruge lidt mere på velfærd, da den halter gevaldigt, men servicerammen er opbrugt, så det lader sig ikke gøre. Vi går ikke ind for flere stigninger i indkomstskatten, så hvis der alligevel skal bruges flere penge (evt. til investeringer i fremtiden), skal de findes ved stigninger i grundskyldspromillen

4 Investeringer til gavn for biltrafik skal prioriteres højere end investeringer i kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Retsforbundet er den kollektive trafiks bedste venner. Kollektiv trafik er alles trafik - også børnenes, de ældres og dem der ikke har råd til bil. ISÆR hvis vi kan sænke taksterne.

5 Kommunens indbyggere skal affaldssortere mere, end de gør i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

KUN hvis det har et klart og forståeligt miljømæssigt sigte, der kan forklares for borgerne så de kan se meningen. Livet er for kort til symbolpolitik.

6 Der skal afsættes flere penge til idrætsområdet i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Med byggeriet af Sportsbyen er der afsat svimlende summer til idrætsområdet i de nuværende og kommende budgetter. Når det er sagt, så vil Retsforbundet arbejde for, at idrætsfaciliteterne udenfor Holbæk by også for de midler de skal bruge til vedligehold.

7 Der skal afsættes flere penge til kunst og kultur (udstillinger, koncerter etc.) i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Kommunal kulturpolitik bør efter vores mening udelukkende handle om at skabe og vedligeholde faciliteter, somborgerne (evt. i samarbejde med sponsorer) så skal udfylde uden unødig indblanding fra kommunen.

8 Ressourcerne i min kommune bør fordeles, så en større andel går til socialt udsatte grupper, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Retsforbundet har den grundopfattelse, at en kommunes vigtigste opgave er, at tage sig af de udsatte og marginaliserede børn og familier, der har sværest ved at tage vare på sig selv. Det er både dyrt i længden og aldeles umoralsk for et samfund, at tillade fattigdom. fattigdom avler både psykiske og fysiske sundhedsproblemer, misbrug kriminalitet - og i sidste ende endnu flere sociale problemer i flere genreationer fremover.

9 Tilstedeværelsen af flygtninge udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Flygtningene ER ikke et problem - flygtningene HAR et problem. De skal ikke i første omgang overhovedet være en ressource. Det er et urimeligt forlangende og kun designet til at skabe endnu mindre forståelse.

10 Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil medføre en stigning i serviceniveauet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Retsforbundet vil altid gerne eksperimentere med, at invitere civilsamfundet med ind i løsningen af vigtige samfundsopgaver - især hvis det viser sig, at kommunens tilbud ikke er tilstrækkeligt.

11 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på genoptræning, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det kommunale sundhedsområde skal ikke have flere penge i kommunens nuværende situation. Det kunne give mening at flytte penge fra andre sundhedsområder til genoptræning HVIS det er det behov, det sundhedsfaglige personale har identificeret som det væsentligste.

12 Min kommune skal bruge flere penge på at nedbringe antallet af elever i klasserne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Kun hvis den stedlige fag ekspertice fortæller, at det er et væsentligt problem i Holbæk Kommunes folkeskoler. Hvis pengene, i følge dem der ved hvad de taler om, er bedre brugt på andre tiltag, så gør vi det. På skoleområdet er det på HØJE tid, at vi begynder at lytte til dem, der ved hvad de taler om.

13 Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Hvis udsagnet var formuleret som "det er for svært at komme ud af arbejdsløshed" så var jeg helt enig. Jeg har aldrig mødt nogen, der bevidst havde valgt at forblive arbejdsløs - og de findes slet ikke nu, hvor alle uden arbejde jagtes af kommunen - også selvom deres arbjdsevne er så stærkt forrringet, at de aldrig kommer til at varetage et almindeligt 37 timers arbejde. Det er svært at komme ud af arbejdsløshed, bla. fordi kommunen ikke anvender eks. flexjob til borgere med nedsat arbejdsevne.

14 Kommuneskatten skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

JA tak - og helst hurtigt, hvis det bliver modsvaret af en stigning i grundskylden. Bare for en ordens skyld: Hvis Retsforbundet havde været i byrådet i dag, så havde vi været en del af det store ansvarlige flertal, der i nødværge hævede både skat, grundskyld og dækningsafgift for at redde kommunens økonomi.

15 Kommunens yderområder skal tilføres flere penge fra det kommunale budget, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Man skal være forsigtig med at love flere penge, når der nu ikke er nogen. MEN Retsforbundet vil gerne være med til at give lokalforum i kommunens lokalområder et eget beløb til lokal udviklende tiltag. Måske er det nødvendigt lige pt at finde pegene indenfor eksisterende budgetter.

16 Der skal bruges en større del af det kommunale budget på socialt forebyggende arbejde for at holde unge væk fra bander og kriminalitet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Socialt forebyggende arbejde er hjerteblod for Retsforbundet - også i forhold til unge og kriminalitet. Vi vil gerne at det, der investeres i er validt og evidensbaseret og at det er langtidsholdbart.

17 Der bør bruges flere penge på at lave cykelstier, selvom dette vil medføre, at andre trafikområder får færre ressourcer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Hvis cykelstier er det bedste tiltag til øget trafiksikkerhed, så skal det prioriteteres - ellers ikke.

18 Bevaring af naturområder skal i højere grad, end tilfældet er i dag, prioriteres over udstykning til erhvervsejendomme.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er ikke et "enten / eller" men et "både / og".

19 Der bør bruges flere ressourcer på at skabe og tiltrække større kulturelle begivenheder (udstillinger, koncerter etc.) til kommunen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der bør bruges absolut INGEN offentlige midler til at tiltrække store kulturelle begivenheder. Det er en opgave for den private sektor - og vi vil meget gerne tilskynde dem til, at de løfter den.

20 Flere kommunale ressourcer bør bruges på en indsats i socialt udsatte boligområder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Behovet er der uden tvivl, men igen er det vigtigt at de indsatser der gives midler til, har en form for evidens bag sig. der er mange velmenende indsatser, der ikke bygger på andet end de ansatte og aktiviternes egne personlige præferencer.

21 Kommunen skal afsætte flere penge til, at flygtninge bliver en integreret del af lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi vil meget gerne byde flygtningene velkommen i vores kommune og i vores lokalsamfund. Vi vil ikke bare poste penge i integration der ikke virker, så IGEN vil vi gerne lytte mere til eksperter end til ideologer.

22 Jo mere velhavende de ældre er, jo mere skal de selv betale for ydelser, som tilbydes i den kommunale ældrepleje.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg mener at alle skal have ret til den nødvendige ældrepleje - og så skal det være muligt at tilkøbe ekstra.

23 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på sociale indsatser blandt sindslidende, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det der engang hed socialpsykiatrien er blevet presset i de seneste år. En investering i i det område vil gavne både økonomien og de enkelte borgere på sigt. MEN mig bekendt er socialpsykiatrien ("Mental Sundhed") ikke en del af det kommunale sundhedsområde, sådan som Holbæk Kommune er indrettet.

24 Der bør afsættes flere penge til at øge antallet af pædagoger i daginstitutionerne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det forekommer os, at daginstitutionsområdet er et af de områder, der har lidt mest under den dårlige ledelse, vores kommune har været udsat for, de seneste år. Vi vil foreslå at man prøver at gøre det på andre måder, hvor man får mere kvalitet for pengene. Vi bemærker at private børnehaver kan drives bedre - med færre børn pr. pædagog, for samme beløb.

25 Kommunen skal afsætte flere penge til at tiltrække private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

En kommune skal ikke bruge penge på at konkurrere med andre kommuner. Vi skal ikke sælge os selv eller gøre os lækre overfor hverken erhvervsliv eller særlige grupper af borgere. Vi skal bruge penge på den basale velfærd og en ordentlig infrastruktur og en anstændig service for de borgere og det erhvervsliv der allerede er - så skal der nok komme flere til.

26 Grundskylden skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Retsforbundet er helt og aldeles uenig. Den kommunale grundsskyldspromillen skal være så høj som den må (pt 34 0/00 - snart kun 30 0/00). Stigningen skal modsvares af nedsættelse af den kommunale trækprocent. Det er socialt retfærdigt (da ejerne af de dyreste ejendomme, betaler mest) det er samfundsgavnligt (da det forhindrer boligbobler) og det er nødvendigt for, at næste generation skal have en chance for at kunne købe bolig (da det vil holde prisstigningerne i kort snor).

Valgresultater

RV 2017 Personlige stemmer 92 Retsforbundet in total 365

Mærkesager

  • Ungdomsuddannelser
  • Regional udvikling

Med kandidatens egne ord

Retsforbundet blev grundlagt for 98 år siden, af husmænd og andre dele af landbefolkningen, der ikke var storbønder og hensynet til dem, er stadig fundamentalt. For landbefolkningen og for hele samfundets skyld, skal der være balance i udviklingen og derfor ønsker vi, at det bliver mere attraktivt at bosætte sig udenfor de større byer. Retsforbundet vil gøre Holbæk kommune arbejde for alle borgere, både dem der bor her og dem der måske er på vej. Med tilfredse borgere følger både aktivitet, erhvervsvirksomheder og indtægter. Ved at flytte en del af skattebyrden fra indtægter til grundskyld, medvirker vi til at holde værdistigninger i ro og lader samtidig borgerne beholde flere af deres egne penge. Det er sund, samfundsgavnlig og social retfærdig fornuft. Vi mener at en kommune har en både moralsk og samfundsøkonomisk vigtig opgave med, først og fremmest at sikre den basale velfærd for de socialt mest udsatte borgere, derfor er vores fokus på at der ikke spares yderligere på de områder.

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Grænsen for besparelser på sundhedsområdet i Region Sjælland er nået. Eventuelle yderligere besparelser må findes på andre områder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er vist blevet tilstrækkeligt belyst, at smertegrænsen er nået.

2 Det er i orden at spare på busruter med få passagerer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det kommer an på, hvor vigtig busruten er, for de passagerer der trods alt bruger den.

3 Ansatte på Region Sjællands hospitaler har for mange arbejdsopgaver, og det går ud over kvaliteten.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er vist blevet tilstrækkeligt belyst, at smertegrænsen er nået

4 Der skal indføres mere brugerbetaling på sundhedsområdet for at finansiere flere og dyrere behandlinger i fremtiden.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Brugerbetaling på alt, hvad der ikke er strengt nødvendigt.

5 Min region skal – efter svensk forbillede – arbejde for at indføre et gebyr på besøg hos praktiserende læge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der må gerne indkræves gebyr hos praktiserende læge, hvis det ikke er fra enten lavindkomst grupper eller meget (kronisk) syge.

6 Regionen skal bruge flere penge på at få flere læger ud i yderområderne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi er yderområdernes parti - og en praktiserende læge i nærheden, er essentielt for landdistrikterne - på samme måde som eks. kollektiv trafik og skoler er det.

7 Hvis det offentlige indgår et tættere samarbejde med privathospitaler, vil det øge kvaliteten af sygehusvæsenet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi er altid tilhængere af, at det offentlige samarbejder med private og selvejende, der løser samme eller tilsvarende opgaver. Skoler, hospitaler osv.

8 De nye supersygehuse er en god løsning – selvom det betyder lukning af et antal af de mindre sygehuse.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det går over min forstand, hvad fordele skulle være med supersygehusene...

9 Sygehusene skal i højere grad udlicitere støttefunktioner som vaskeri, rengøring, patienttransport, bygningsdrift mv. til private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er absolut kun, hvis det vi får er BÅDE bedre og billigere end det der findes. Udlicitering er ikke svaret på alle bekymringer.

10 Regionen skal opprioritere akutberedskabet i yderområderne, selvom det vil gå ud over det generelle serviceniveau.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi vil gerne sikre akut-beredskabet - hvis det vurderes til ikke at være tilstrækkeligt, men vi vil nødig slække mere på det generelle serviceniveau.

11 Min region skal bruge flere penge på at finde, undersøge og rense forurenede grunde.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er et spørgsmål om både miljø og folkesundhed.

12 Min region skal bruge flere penge på kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Hvis den kollektive trafik var mere effektiv, ville den have flere kunder.

13 Min region skal arbejde for at finde løsninger, som gør det muligt at kunne lægge flere ungdomsuddannelser i tyndt befolkede områder, end tilfældet er i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

I tråd med regeringens initiativer om udflytning af statslige arbejdspladser, bør regionen arbejde for udflytning af uddannelser

14 Regionerne løser vigtige opgaver, som hverken staten eller kommunerne kan løse bedre.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Den bedste måde regionerne kan spare penge på er, at de nedlægger sig selv...

15 Regionen skal bruge flere penge på psykiatrien.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Psykiatrien trænger i den grad til at blive prioriteret - og samarbejdet med kommunerne trænger til at blive prioriteret.

16 Regionen skal ikke efterleve regeringens krav om 2 procents effektivisering hvert år.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Staten (Lars Løkke) har opfundet regionerne, så de kan tage skraldet for nedskærings-politikken.

17 Min region skal bruge flere penge på screeninger af raske mennesker i fremtiden.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

18 Private sundhedsforsikringer er gode, fordi de nedsætter ventetiden i det offentlige sygehusvæsen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Hvis nogen vil bruge flere af deres egne penge på deres sundhed, kan det kun være til gavn for fællesskabet.

19 Min region bør satse på vækst i de store byer, da dette er den bedste måde at få vækst i hele regionen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er yderområderne der mest har brug for hjælp til vækst. De fleste byer klarer det uden.

20 Min region bør udstede flere tilladelser til råstofudvinding.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ærlig talt. Det ved jeg ikke noget om...!

21 Buslinjer med få passagerer skal nedprioriteres, så der kan sættes flere busser ind på linjer med mange passagerer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det kommer an på, hvor vigtig busruten er, for de passagerer der trods alt bruger den.

22 Min region skal arbejde for at kunne detailstyre de enkelte ungdomsuddannelser mere, end den aktuelle lovgivning giver mulighed for.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Nej tak til central detailstyring.

Politiske hverv

2017 - 2017

Byrådskandidat Holbæk Kommune, Retsforbundet
Medlem af Landsledelsen i Retsforbundet

Uddannelse

Cand.scient.soc. Roskilde Universitetscenter

Erhvervserfaring

Misbrugsbehandler Holbæk Kommune
E

Politiske hverv

2017 - 2017

Byrådskandidat Holbæk Kommune, Retsforbundet
Medlem af Landsledelsen i Retsforbundet

Uddannelse

Cand.scient.soc. Roskilde Universitetscenter

Erhvervserfaring

Misbrugsbehandler Holbæk Kommune

Data på denne side er indsamlet i samarbejde med

Politik fra Hovedstadsområdet

Politik fra Hovedstadsområdet