PERSONPROFIL

Torben Hoffmann

Venstre

Valgt ved kommunalvalget i Greve

Født 18. oktober 1948 i København Gift 2 børn

V

Torben Hoffmann (V) er byrådsmedlem i Greve Kommune. Han er medlem af Integrations-, Beskæftigelses- og Ungdomsudvalget samt Plan- og Udviklingsudvalget.

Torben Hoffmann er uddannet merkonom i transport, logistik og indkøb fra Københavns Handelshøjskole. Han har siden 2000 haft egen gardinforetning og er engageret i de lokale foretningforhold som formand for GreveSolrødErhverv.

Valgresultater

KV 2017

Valgt ind

Personlige stemmer 224 Venstre in total 9951
KV 2013 Personlige stemmer 91 Venstre in total 9782

Mærkesager

  • Miljø- og renholdelse
  • Kultur, idræt og fritid

Med kandidatens egne ord

Sæt dit X ved mig, fordi jeg vil være en del af en visionær, liberal og seriøs ledelse i Greve, der arbejder for, at vi sammen udvikle og gøre kommunen grønnere og endnu mere attraktiv for borgere og erhvervsliv.

Jeg går ind for, at vi udvikler miljørigtige og bæredygtige ideer, der løser de udfordringer, som Greve står overfor, og som skaber grundlag for det, vi skal leve af i fremtiden. Vi skal med andre ord være visionære, ville mere og turde mere.

Greve har brug for en klar dagsorden for økonomisk vækst, og her mener jeg, at vi skal gøre op med kortsigtet planlægning. Infrastrukturen skal forbedres, og vi har brug for flere arealer især til senior- og ungdomsboliger.

Vi skal også af med dækningsafgiften, så vi skaber optimale rammer for det lokale erhvervsliv, udnytter vækstpotentialer og tiltrækker investorer – og det kræver reelt og visionært lederskab.

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Greve Kommune bør fortsat bruge penge på iPads til skoleelever.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

2 Greve Kommune bør prioritere renovering af nedslidte skoler i stedet for skattelettelser.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

3 Pernille Beckmann har været en god borgmester de sidste fire år.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

4 Investeringer til gavn for biltrafik skal prioriteres højere end investeringer i kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

5 Kommunens indbyggere skal affaldssortere mere, end de gør i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

6 Der skal afsættes flere penge til idrætsområdet i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

7 Der skal afsættes flere penge til kunst og kultur (udstillinger, koncerter etc.) i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

8 Ressourcerne i min kommune bør fordeles, så en større andel går til socialt udsatte grupper, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

9 Tilstedeværelsen af flygtninge udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

10 Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil medføre en stigning i serviceniveauet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

11 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på genoptræning, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

12 Min kommune skal bruge flere penge på at nedbringe antallet af elever i klasserne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

13 Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

14 Kommuneskatten skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg vil også gerne have lavere skatter, men pga. efterslæb fra manglende vedligeholdelse af offentlige bygninger i tidligere valgperioder, er der p.t. ikke plads til det.

15 Kommunens yderområder skal tilføres flere penge fra det kommunale budget, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

16 Der skal bruges en større del af det kommunale budget på socialt forebyggende arbejde for at holde unge væk fra bander og kriminalitet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

17 Der bør bruges flere penge på at lave cykelstier, selvom dette vil medføre, at andre trafikområder får færre ressourcer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

18 Bevaring af naturområder skal i højere grad, end tilfældet er i dag, prioriteres over udstykning til erhvervsejendomme.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

19 Der bør bruges flere ressourcer på at skabe og tiltrække større kulturelle begivenheder (udstillinger, koncerter etc.) til kommunen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

20 Flere kommunale ressourcer bør bruges på en indsats i socialt udsatte boligområder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

21 Kommunen skal afsætte flere penge til, at flygtninge bliver en integreret del af lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg kender ikke det præcise behov, hvorfor det er vanskeligt at sige noget fornuftigt om niveauet.

22 Jo mere velhavende de ældre er, jo mere skal de selv betale for ydelser, som tilbydes i den kommunale ældrepleje.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

23 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på sociale indsatser blandt sindslidende, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

24 Der bør afsættes flere penge til at øge antallet af pædagoger i daginstitutionerne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der er i 2017 ansat en del flere pædagoger til daginstitutionerne i Greve Kommune.

25 Kommunen skal afsætte flere penge til at tiltrække private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

26 Grundskylden skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Politiske hverv

2017 - nu

Byrådsmedlem Greve Kommune, Venstre

2017 - nu

Medlem af Integrations-, Beskæftigelses og Ungdomsudvalget Greve Kommune, Venstre

2017 - nu

Medlem af Plan- og Udviklingsudvalget Greve Kommune, Venstre

Tillidsposter

2015 - nu

Formand GreveSolrødErhverv

Uddannelse

Merkonom i transport, logistik og indkøb Handelshøjskolen, København

Erhvervserfaring

2000 - nu

Indehaver og direktør GardinDesign
V

Politiske hverv

2017 - nu

Byrådsmedlem Greve Kommune, Venstre

2017 - nu

Medlem af Integrations-, Beskæftigelses og Ungdomsudvalget Greve Kommune, Venstre

2017 - nu

Medlem af Plan- og Udviklingsudvalget Greve Kommune, Venstre

Tillidsposter

2015 - nu

Formand GreveSolrødErhverv

Uddannelse

Merkonom i transport, logistik og indkøb Handelshøjskolen, København

Erhvervserfaring

2000 - nu

Indehaver og direktør GardinDesign

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Politik fra Hovedstadsområdet

Politik fra Hovedstadsområdet