PERSONPROFIL

Thor Lykke Sørensen

Det Konservative Folkeparti

Kandidat ved kommunalvalget i Lejre

Født 2. februar 1999 i Roskilde Single

C

Thor Lykke Sørensen var i år 2017 kandidat for Det Konservative Folkeparti ved Kommunalvalget i Lejre kommune. Thor Lykke Sørensen blev ikke valgt ind.

Thor Lykke Sørensen (K) er den yngste kandidat for Det Konservative Folkeparti til Lejre Kommunalbestyrelse. Han går til daglig på Roskilde Gymnasium. I sin fritid er Thor Lykke Sørensen en ivrig atlet, idet han både spiller tennis, styrketræner og løber.

Valgresultater

KV 2017 Personlige stemmer 28 Det Konservative Folkeparti in total 1491

Mærkesager

  • Kultur, idræt og fritid
  • Skole/dagtilbud for børn

Med kandidatens egne ord

Kortere skoledage:
Selvom jeg kun mærkede konsekvenserne af folkeskolereformen i 9. klasse, var det helt indlysende for mig , at det samlede udbytte af undervisningen ikke blev bedre - nærmest det modsatte. Og her var skoledagens længde en helt afgørende faktor.

Et mere differentieret idrætsudbud:
Lejre Kommunes idrætstilbud er på flere områder mere end tilfredstillende. Eksempelvis har Lejre by for få år tilbage fået en splinterny kunstgræsfodboldbane. Men jeg har ved selvsyn erfaret, at de mindre idrætsgrene som eksempelvis tennis og basketball trænger til et løft.

Spørgsmål og svar

1 Lejre Kommune bør fortsat bruge penge på at støtte og fremme økologiske initiativer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

2 Lejre Kommune skal fremme byggeri af flere almennyttige boliger og andelsboliger, så der også er boligtilbud til enlige.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

3 Carsten Rasmussen har været en god borgmester, siden han overtog posten sidste år.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

4 Investeringer til gavn for biltrafik skal prioriteres højere end investeringer i kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

5 Kommunens indbyggere skal affaldssortere mere, end de gør i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

6 Der skal afsættes flere penge til idrætsområdet i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

7 Der skal afsættes flere penge til kunst og kultur (udstillinger, koncerter etc.) i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

8 Ressourcerne i min kommune bør fordeles, så en større andel går til socialt udsatte grupper, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

9 Tilstedeværelsen af flygtninge udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

10 Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil medføre en stigning i serviceniveauet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

11 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på genoptræning, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Derved sparer man penge på den lange bane, der efterfølgende kan bruges på andre sundhedsområder.

12 Min kommune skal bruge flere penge på at nedbringe antallet af elever i klasserne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Min personlige erfaring fra 10 års skolegang på Allerslev Skole er, at antallet af elever i klasserne generelt var tilpas.

13 Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

14 Kommuneskatten skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

15 Kommunens yderområder skal tilføres flere penge fra det kommunale budget, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

16 Der skal bruges en større del af det kommunale budget på socialt forebyggende arbejde for at holde unge væk fra bander og kriminalitet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Eftersom rocker/bandekriminalitet er et meget begrænset problem i Lejre Kommune, er det nuværende udgiftsniveau tilfredsstillende.

17 Der bør bruges flere penge på at lave cykelstier, selvom dette vil medføre, at andre trafikområder får færre ressourcer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

18 Bevaring af naturområder skal i højere grad, end tilfældet er i dag, prioriteres over udstykning til erhvervsejendomme.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

19 Der bør bruges flere ressourcer på at skabe og tiltrække større kulturelle begivenheder (udstillinger, koncerter etc.) til kommunen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

20 Flere kommunale ressourcer bør bruges på en indsats i socialt udsatte boligområder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

21 Kommunen skal afsætte flere penge til, at flygtninge bliver en integreret del af lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er hovedsagligt et personligt ansvar at blive integreret i lokalsamfundet.

22 Jo mere velhavende de ældre er, jo mere skal de selv betale for ydelser, som tilbydes i den kommunale ældrepleje.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ældre med penge på kistebunden har i forvejen betalt en høj skat.

23 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på sociale indsatser blandt sindslidende, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Fra dem jeg kender, som arbejder i psykiatrien, ved jeg, at området er nedprioriteret.

24 Der bør afsættes flere penge til at øge antallet af pædagoger i daginstitutionerne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

25 Kommunen skal afsætte flere penge til at tiltrække private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

26 Grundskylden skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Politiske hverv

nr. 4 på kandidatlisten

Uddannelse

Gymnasieelev Roskilde Gymnasium
C

Politiske hverv

nr. 4 på kandidatlisten

Uddannelse

Gymnasieelev Roskilde Gymnasium

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Politik fra Hovedstadsområdet

Politik fra Hovedstadsområdet