PERSONPROFIL

Thomas Warburg

Socialistisk Folkeparti

Kandidat ved kommunalvalget i København

Født 26. august 1966 i Virum Single 2 børn

F

Thomas Warburg var i år 2017 kandidat for Socialistisk Folkeparti ved Kommunalvalget i København kommune. Thomas Warburg blev ikke valgt ind.

Thomas Warburg (SF) har været medlem af SF siden 1991. Han har tidligere siddet i Hovedbestyrelsen for partiet. I dag er han bestyrelsesmedlem i den lokale partiforening på Vesterbro, hvor han tillige er formand for Vesterbro Lokaludvalg.
I sit professionelle liv driver Thomas Warburg kommunikationsfirmaet Grammaticus Kommunikation.

Valgresultater

KV 2017 Personlige stemmer 305 Socialistisk Folkeparti in total 24830

Mærkesager

  • Beskæftigelse/arbejdsmarked
  • Socialområdet

Med kandidatens egne ord

København skal være mere rød og grøn.
Jeg arbejder for en udvidelse af demokratiet, så flere kan bestemme mere lokalt i bydelene, på kommunens arbejdspladser og i institutioner og skoler.
Jeg vil også lytte og give stemme til de udsatte borgere, der ikke selv råber op. Vi skal styrke velfærden for de borgere.
Jeg vil begrænse biltrafikken i byen og skabe flere grønne, rekreative områder til københavnerne.

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Københavns Kommune skal gøre det lettere for cyklister at færdes i trafikken og dermed sværere for bilister.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

2 Borgerrepræsentationen skal bremse boligbyggeri på Amager Fælled.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

3 Frank Jensen har været en god overborgmester de sidste fire år.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Frank Jensen har kæmpet flere gode kampe, når regering og folketing har københavner-bashet. Men indsats har været skæmmet af hans store begejstring for beton og investorer med alt for dyre boliger. Jeg håber, han vil samarbejde med ventrefløjen for at gøre byen endnu rødere og grønnere, hvis han bliver overborgmester igen.

4 Investeringer til gavn for biltrafik skal prioriteres højere end investeringer i kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Bedre forhold for bilister skaber ALTID øget bilisme. Byen er ved at drukne i biler og deres forurening af vores fælles luft.

5 Kommunens indbyggere skal affaldssortere mere, end de gør i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

6 Der skal afsættes flere penge til idrætsområdet i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

7 Der skal afsættes flere penge til kunst og kultur (udstillinger, koncerter etc.) i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

8 Ressourcerne i min kommune bør fordeles, så en større andel går til socialt udsatte grupper, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

9 Tilstedeværelsen af flygtninge udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

10 Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil medføre en stigning i serviceniveauet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Kommunen skal udkonkurrere private aktører på både pris og kvalitet - desuden kan de private aktører kun tjene penge, hvis de presser løn- og arbejdsvilkår for de ansatte eller hvis de forringer servicen. Ingen af delene har københavnerne brug for.

11 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på genoptræning, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Genoptræning er altid en god forretning for kommunen og en respekt for den enkelte borger.

12 Min kommune skal bruge flere penge på at nedbringe antallet af elever i klasserne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

13 Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Kommunen skal opprioritere hjælp og vejledning til at blive selvforsørgende. Og hvis det ikke er realistisk, skal borgerne ikke være i arbejdsløshedssystemet eller tilbydes beskæftigelse på realitiske vilkår, der passer til den enkelte. Det kræver bedre tid til den enkelte borger og mere rum til at bruge de ansattes faglighed.

14 Kommuneskatten skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Kommuneskatten skal snare OP for at håndtere stigende udgifter til velfærd - det skyldes udviklingen i befolkningen (flere ældre og mange flere børn) og storby-udfordringer, der skal løses (flere udsatte, hjemløse mm.)

15 Kommunens yderområder skal tilføres flere penge fra det kommunale budget, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Lad os kigge på de konkrete initiativer i yderområderne - ikke bare afsætte penge uden plan. Men en udvidelse af det kommune demokrati er tiltrængt, så flere kan bestemme mere over deres lokalområde.

16 Der skal bruges en større del af det kommunale budget på socialt forebyggende arbejde for at holde unge væk fra bander og kriminalitet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

17 Der bør bruges flere penge på at lave cykelstier, selvom dette vil medføre, at andre trafikområder får færre ressourcer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

18 Bevaring af naturområder skal i højere grad, end tilfældet er i dag, prioriteres over udstykning til erhvervsejendomme.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

19 Der bør bruges flere ressourcer på at skabe og tiltrække større kulturelle begivenheder (udstillinger, koncerter etc.) til kommunen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

20 Flere kommunale ressourcer bør bruges på en indsats i socialt udsatte boligområder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Indret byrum, folk gider bruge. Styrk fællesskaberne gennem fælles aktiviteter. Styrk fritidsaktiviteter og foreningsliv med øget brug af fripladser eller billigere foreningspas og klippekort til foreningsaktiviteter.

21 Kommunen skal afsætte flere penge til, at flygtninge bliver en integreret del af lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

22 Jo mere velhavende de ældre er, jo mere skal de selv betale for ydelser, som tilbydes i den kommunale ældrepleje.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er fint med tilkøb for de rige - men det må aldrig erstatte den fælles velfærd, vi har aftalt med hinanden.

23 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på sociale indsatser blandt sindslidende, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det SKAL være et både-og. Jeg vil ikke tage fra én udsat gruppe for at give til andre.

24 Der bør afsættes flere penge til at øge antallet af pædagoger i daginstitutionerne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

25 Kommunen skal afsætte flere penge til at tiltrække private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

26 Grundskylden skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Politiske hverv

Kandidat. lokaludvalgsmedlem og bestyrelsesmedlem
Lokalformand og hovedbestyrelsesmedlem

Tillidsposter

Formand Vesterbro Lokaludvalg
Bestyrelsesmedlem SF Vesterbro

Uddannelse

1988 - 1997

Cand.mag. Historie, Københavns Universitet

Erhvervserfaring

2006 - nu

Selvstændig konsulent Grammaticus Kommunikation
F

Politiske hverv

Kandidat. lokaludvalgsmedlem og bestyrelsesmedlem
Lokalformand og hovedbestyrelsesmedlem

Tillidsposter

Formand Vesterbro Lokaludvalg
Bestyrelsesmedlem SF Vesterbro

Uddannelse

1988 - 1997

Cand.mag. Historie, Københavns Universitet

Erhvervserfaring

2006 - nu

Selvstændig konsulent Grammaticus Kommunikation

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Politik fra Hovedstadsområdet

Politik fra Hovedstadsområdet