PERSONPROFIL

Thomas Lykke Pedersen

Socialdemokratiet

Valgt ved kommunalvalget i Fredensborg

Født 7. februar 1962 i Fløng I et forhold 1 barn

A

Thomas Lykke Pedersen (S) er borgmester i Fredensborg Kommune. Han er formand for Økonomiudvalget.

Thomas Lykke Pedersen har mange års erfaring som lokalpolitiker. Han startede sin kommunalpolitiske karriere, da han blev valgt til byrådet i 1985 i en alder af 23 år. Fra 1997 til 2009 var han viceborgmester og formand for Børneudvalget, først i Fredensborg-Humlebæk Kommune og efter kommunesammenlægningen i Fredensborg Kommune. Siden valget i 2009 har Thomas Lykke Pedersen været borgmester i Fredensborg Kommune.

Thomas Lykke Pedersen har læst en samfundsvidenskablig basisuddannelse ved Roskilde Universitet. Han har bl.a. arbejdet som marketingskoordinator for Dansk Energi. Thomas Lykke Pedersen er bosiddende i Humlebæk, og han er far til en datter.

Valgresultater

KV 2017

Valgt ind

Personlige stemmer 2172 Socialdemokratiet in total 7173
KV 2013

Valgt ind

Personlige stemmer 2719 Socialdemokratiet in total 6437

Mærkesager

  • Skole/dagtilbud for børn
  • Ældre

Med kandidatens egne ord

Det vigtigste ved dette kommunalvalg er, at vi får sammensat et byråd, som kan samarbejde og skabe synlige resultater. Med over 200 mio. kr. i kommunekassen, driftsoverskud samt en gældsafviklingsplan, hvor vi er gældfri i 2027, har vi et historisk godt udgangspunkt for at kunne blive en af landets bedste klima- og frikommuner. Vores strategiske projekt ”Fremtidens Fredensborg Kommune”, hvor over 2.000 borgere deltog. Borgerprojekterne i de 4 bysamfund og landet skal nu udvikles og gennemføres. 12-årig skoleudviklingsplan skaber landets bedste skoler. Man skal trygt kunne blive ældre, det er derfor vigtigt, at vi har god kvalitet i hjemmepleje og ældreomsorg. Vi bygger nyt pleje- og rehabiliteringscenter med lægepraksis i Humlebæk, og som en af de første Kommuner har vi tilknyttet læger til vore plejecentre. Vi ønsker flere seniorboliger og seniorfællesskaber. Genoptræning og styrkelse af sundheden vil kunne ske i en ny svømmehal i Nivå.

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Det er en god idé at ændre på det historiske kvarter ved slottet i Fredensborg for at fremme byudviklingen ved fx at bygge boliger og butikker.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

2 Thomas Lykke Pedersen har været en god borgmester de sidste fire år.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

3 Fredensborg kommune bør bruge 85 millioner på en svømmehal i stedet for at afdrage på kommunens gæld.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

4 Investeringer til gavn for biltrafik skal prioriteres højere end investeringer i kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

5 Kommunens indbyggere skal affaldssortere mere, end de gør i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

6 Der skal afsættes flere penge til idrætsområdet i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

7 Der skal afsættes flere penge til kunst og kultur (udstillinger, koncerter etc.) i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

8 Ressourcerne i min kommune bør fordeles, så en større andel går til socialt udsatte grupper, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

9 Tilstedeværelsen af flygtninge udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

10 Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil medføre en stigning i serviceniveauet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

11 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på genoptræning, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

12 Min kommune skal bruge flere penge på at nedbringe antallet af elever i klasserne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

13 Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

14 Kommuneskatten skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

15 Kommunens yderområder skal tilføres flere penge fra det kommunale budget, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

16 Der skal bruges en større del af det kommunale budget på socialt forebyggende arbejde for at holde unge væk fra bander og kriminalitet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

17 Der bør bruges flere penge på at lave cykelstier, selvom dette vil medføre, at andre trafikområder får færre ressourcer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

18 Bevaring af naturområder skal i højere grad, end tilfældet er i dag, prioriteres over udstykning til erhvervsejendomme.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

19 Der bør bruges flere ressourcer på at skabe og tiltrække større kulturelle begivenheder (udstillinger, koncerter etc.) til kommunen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

20 Flere kommunale ressourcer bør bruges på en indsats i socialt udsatte boligområder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

21 Kommunen skal afsætte flere penge til, at flygtninge bliver en integreret del af lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

22 Jo mere velhavende de ældre er, jo mere skal de selv betale for ydelser, som tilbydes i den kommunale ældrepleje.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

23 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på sociale indsatser blandt sindslidende, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

24 Der bør afsættes flere penge til at øge antallet af pædagoger i daginstitutionerne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

25 Kommunen skal afsætte flere penge til at tiltrække private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

26 Grundskylden skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Politiske hverv

2009 - nu

Borgmester Fredensborg Kommune, Socialdemokratiet

1997 - 2009

Viceborgmester Fredensborg Kommune, Socialdemokratiet

1997 - 2009

Formand, Børneudvalget Fredensborg Kommune, Socialdemokratiet

1985 - 1997

Byrådsmedlem Fredensborg Kommune, Socialdemokratiet

2009 - nu

Formand for Økonomiudvalget Fredensborg Kommune, Socialdemokratiet

Tillidsposter

1990 - nu

Bestyrelsesmedlem Espergærde Gymnasium og HF

2001 - nu

Bestyrelsesmedlem Krogerup Højskole

Uddannelse

1981 - 1984

Bachelor Samfundsvidenskablig basisuddannelse, Roskilde Universitet

Erhvervserfaring

2001 - 2009

Marketingkoordinator Dansk Energi
A

Politiske hverv

2009 - nu

Borgmester Fredensborg Kommune, Socialdemokratiet

1997 - 2009

Viceborgmester Fredensborg Kommune, Socialdemokratiet

1997 - 2009

Formand, Børneudvalget Fredensborg Kommune, Socialdemokratiet

1985 - 1997

Byrådsmedlem Fredensborg Kommune, Socialdemokratiet

2009 - nu

Formand for Økonomiudvalget Fredensborg Kommune, Socialdemokratiet

Tillidsposter

1990 - nu

Bestyrelsesmedlem Espergærde Gymnasium og HF

2001 - nu

Bestyrelsesmedlem Krogerup Højskole

Uddannelse

1981 - 1984

Bachelor Samfundsvidenskablig basisuddannelse, Roskilde Universitet

Erhvervserfaring

2001 - 2009

Marketingkoordinator Dansk Energi

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Politik fra Hovedstadsområdet

Politik fra Hovedstadsområdet