PERSONPROFIL

Thomas Klingspor-Bentzen

Det Konservative Folkeparti

Kandidat ved kommunalvalget i Greve

Født 10. juli 1969 i Kalundborg Gift 1 barn

C

Thomas Klingspor-Bentzen var i år 2017 kandidat for Det Konservative Folkeparti til kommunalvalget i Greve kommune. Thomas Klingspor-Bentzen blev ikke valgt ind.

Han har været opstillet for partiet i kommunen siden valget i 2009. Thomas Klingspor-Bentzen er bestyrelsesmedlem for Det Konservative Folkepartis vælgerforening i Greve.

Thomas Klingspor-Bentzen er uddannet markedsøkonom fra Niels Brock, og han har siden uddannet sig i bl.a. organisation og logistik ved Copenhagen Business School. Han arbejder til daglig som sourcing manager for PostNord, og han har tidligere bl.a. arbejdet som indkøbskonsulent for kommunerne i Greve og Roskilde. Thomas Klingspor-Bentzen er desuden reserveofficer i Forsvaret ved Den Kongelige Livgarde, og så er han skolebestyrelsesmedlem for Hedelyskolen i Greve. Privat er Thomas Klingspor-Bentzen gift, far og bosat i Greve.

Valgresultater

KV 2017 Personlige stemmer 25 Det Konservative Folkeparti in total 1400
KV 2013 Personlige stemmer 8 Det Konservative Folkeparti in total 2510

Mærkesager

  • Skole/dagtilbud for børn
  • Beskæftigelse/arbejdsmarked

Med kandidatens egne ord

Ønsker mere faglighed i skolen, så vi kan give vore børn og unge de bedste forudsætninger for en god uddannelse. Vi skal tilgodese børn og børnefamilier bedre med ordentlige pasningsforhold, så vi alle kan passe vort arbejde og bidrage til samfundet. Vi skal desuden skabeordentlige forhold for erhvervsdrivende, så man får lyst til at etablere virksomhed.

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Greve Kommune bør fortsat bruge penge på iPads til skoleelever.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

2 Greve Kommune bør prioritere renovering af nedslidte skoler i stedet for skattelettelser.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Man kan forestille sig anden financiering end skattekroner

3 Pernille Beckmann har været en god borgmester de sidste fire år.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Absolut ingen økonomisk fornuft Kani ikke overskue emner, og bruger derfor tid på det forkerte.

4 Investeringer til gavn for biltrafik skal prioriteres højere end investeringer i kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

5 Kommunens indbyggere skal affaldssortere mere, end de gør i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

6 Der skal afsættes flere penge til idrætsområdet i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

7 Der skal afsættes flere penge til kunst og kultur (udstillinger, koncerter etc.) i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

8 Ressourcerne i min kommune bør fordeles, så en større andel går til socialt udsatte grupper, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

9 Tilstedeværelsen af flygtninge udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

10 Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil medføre en stigning i serviceniveauet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

11 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på genoptræning, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

12 Min kommune skal bruge flere penge på at nedbringe antallet af elever i klasserne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal have passende elevtal i klasserne Vi skal fastholde en høj faglighed i folkeskolen Konservative har som eneste borgerlige parti afsat midler så alle lærere i snit kan undervise en time mindre pr. uge

13 Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der gøres allerede meget, men vi kan stadig gøre det endnu bedre

14 Kommuneskatten skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi er en billigskattekommune, hvilket overvejende skal fastholdes, men vi skaglerne give bedrerammevilkår for erhvervslivet og iværksættere

15 Kommunens yderområder skal tilføres flere penge fra det kommunale budget, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi har ingen yderområder

16 Der skal bruges en større del af det kommunale budget på socialt forebyggende arbejde for at holde unge væk fra bander og kriminalitet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

17 Der bør bruges flere penge på at lave cykelstier, selvom dette vil medføre, at andre trafikområder får færre ressourcer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

18 Bevaring af naturområder skal i højere grad, end tilfældet er i dag, prioriteres over udstykning til erhvervsejendomme.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

19 Der bør bruges flere ressourcer på at skabe og tiltrække større kulturelle begivenheder (udstillinger, koncerter etc.) til kommunen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi har allerede et højt niveau , som fortsætter

20 Flere kommunale ressourcer bør bruges på en indsats i socialt udsatte boligområder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

21 Kommunen skal afsætte flere penge til, at flygtninge bliver en integreret del af lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Kommunen kan facilitere uden detkoster mere. Private kan investere

22 Jo mere velhavende de ældre er, jo mere skal de selv betale for ydelser, som tilbydes i den kommunale ældrepleje.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

23 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på sociale indsatser blandt sindslidende, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

24 Der bør afsættes flere penge til at øge antallet af pædagoger i daginstitutionerne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Medhjælpere kan også anvendes

25 Kommunen skal afsætte flere penge til at tiltrække private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

26 Grundskylden skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Tillidsposter

Bestyrelsesmedlem Det Konservative Folkepartis vælgerforening i Greve

Uddannelse

1996 - 2002

HD Organisation, Copenhagen Business School

1993 - 1995

HD Markedsøkonom, Niels Brock

Erhvervserfaring

Sourcing Manager PostNord
C

Tillidsposter

Bestyrelsesmedlem Det Konservative Folkepartis vælgerforening i Greve

Uddannelse

1996 - 2002

HD Organisation, Copenhagen Business School

1993 - 1995

HD Markedsøkonom, Niels Brock

Erhvervserfaring

Sourcing Manager PostNord

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Politik fra Hovedstadsområdet

Politik fra Hovedstadsområdet