PERSONPROFIL

Thomas Jaskov

Venstre

Kandidat ved kommunalvalget i København

Født 6. august 1977 i Odense Gift 1 barn

V

Thomas Jaskov var i år 2017 kandidat for Venstre ved Kommunalvalget i København kommune. Thomas Jaskov blev ikke valgt ind.

Han er 2. suppleant for Venstre i Københavns Borgerrepræsentation.

Thomas Jaskov er uddannet cand.negot. fra Syddansk Universitet og master i IT fra IT-Universitetet i København. Til daglig driver han sit eget firma - Jaskov Consult - hvor han fungerer som senior SEO og AdWords-konsulent.

Thomas Jaskov var opstillet til Kommunalvalget 2013, men blev ikke valgt ind i borgerrepræsentationen.

Valgresultater

KV 2017 Personlige stemmer 630 Venstre in total 23652
KV 2013 Personlige stemmer 279 Venstre in total 31442

Mærkesager

  • Ældre
  • Integration

Med kandidatens egne ord

Jeg er opstillet for Venstre i København. Mine mærkesager er:
1: Jeg har nultolerance overfor antisemitisme
2: Jeg har nultolerance overfor hadprædikener mod Det Jødiske Samfund.
3: Jeg har nultolerance overfor jihadisme, islamistisk fundamentalisme og hjernevask som finder sted i de københavnske friskoler og moskeerne på bl.a. Nørrebro.
4: Jeg støtter en grøn og klimavenlig politik med en målsætning om 100% reduktion af CO2 i København. Herunder investering i partikelfiltre på alle byens busser for at mindske luftforureningen.
5: Jeg ønsker bedre velfærd for byens borgere, især for børnefamilier, handicappede og pensionister, samt bedre økonomistyring, mere liberal politik, og mindre spild af skatteborgernes penge.

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Københavns Kommune skal gøre det lettere for cyklister at færdes i trafikken og dermed sværere for bilister.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

2 Borgerrepræsentationen skal bremse boligbyggeri på Amager Fælled.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

3 Frank Jensen har været en god overborgmester de sidste fire år.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

4 Investeringer til gavn for biltrafik skal prioriteres højere end investeringer i kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

5 Kommunens indbyggere skal affaldssortere mere, end de gør i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

6 Der skal afsættes flere penge til idrætsområdet i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

7 Der skal afsættes flere penge til kunst og kultur (udstillinger, koncerter etc.) i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

8 Ressourcerne i min kommune bør fordeles, så en større andel går til socialt udsatte grupper, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

9 Tilstedeværelsen af flygtninge udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

10 Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil medføre en stigning i serviceniveauet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

11 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på genoptræning, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

12 Min kommune skal bruge flere penge på at nedbringe antallet af elever i klasserne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

13 Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

14 Kommuneskatten skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

15 Kommunens yderområder skal tilføres flere penge fra det kommunale budget, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

16 Der skal bruges en større del af det kommunale budget på socialt forebyggende arbejde for at holde unge væk fra bander og kriminalitet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

17 Der bør bruges flere penge på at lave cykelstier, selvom dette vil medføre, at andre trafikområder får færre ressourcer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

18 Bevaring af naturområder skal i højere grad, end tilfældet er i dag, prioriteres over udstykning til erhvervsejendomme.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

19 Der bør bruges flere ressourcer på at skabe og tiltrække større kulturelle begivenheder (udstillinger, koncerter etc.) til kommunen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

20 Flere kommunale ressourcer bør bruges på en indsats i socialt udsatte boligområder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

21 Kommunen skal afsætte flere penge til, at flygtninge bliver en integreret del af lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

22 Jo mere velhavende de ældre er, jo mere skal de selv betale for ydelser, som tilbydes i den kommunale ældrepleje.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

23 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på sociale indsatser blandt sindslidende, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

24 Der bør afsættes flere penge til at øge antallet af pædagoger i daginstitutionerne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

25 Kommunen skal afsætte flere penge til at tiltrække private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

26 Grundskylden skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Politiske hverv

2014 - nu

2. suppleant Københavns Borgerrepræsentation, Venstre

Uddannelse

2008 - 2010

Master IT, Internaction Design and Multimedia, IT-Universitetet i København

1996 - 2002

Cand.negot. International Business and Modern Languages, Syddansk Universitet

Erhvervserfaring

2008 - nu

Senior SEO & Google AdWords Consultant Jaskov Consult ApS

2014 - nu

Indehaver eMarketing Institute
V

Politiske hverv

2014 - nu

2. suppleant Københavns Borgerrepræsentation, Venstre

Uddannelse

2008 - 2010

Master IT, Internaction Design and Multimedia, IT-Universitetet i København

1996 - 2002

Cand.negot. International Business and Modern Languages, Syddansk Universitet

Erhvervserfaring

2008 - nu

Senior SEO & Google AdWords Consultant Jaskov Consult ApS

2014 - nu

Indehaver eMarketing Institute

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Politik fra Hovedstadsområdet

Politik fra Hovedstadsområdet