PERSONPROFIL

Thomas Gyldal Petersen

Socialdemokratiet

Valgt ved kommunalvalget i Herlev

Født 1. august 1975

A

Thomas Gyldal Petersen (S) er borgmester i Herlev Kommune. Han er formand for Økonomi- og Planlægningsudvalget .

Thomas Gyldal Petersen har mange års erfaring som lokalpolitiker. Hans lokalpolitiske karriere startede i 1997, hvor han første gang blev valgt som kommunalbestyrelsesmedlem. Han har været borgmester i Herlev Kommune siden 2011, hvor han overtog stillingen fra partikollegaen Kjeld Hansen (S). I sit lokalpolitiske liv har Thomas Gyldal Petersen bl.a. arbejdet med kommunal økonomi.

Thomas Gyldal Petersen er uddannet cand.scient.pol. fra Københavns Universitet. Inden han blev borgmester, arbejdede Thomas Gyldal Petersen i en årrække som politisk konsulent i Dansk Byggeri og Dansk Metal.

Valgresultater

KV 2017

Valgt ind

Personlige stemmer 4791 Socialdemokratiet in total 8497
KV 2013

Valgt ind

Personlige stemmer 5136 Socialdemokratiet in total 8604

Mærkesager

  • Ældre
  • Skole/dagtilbud for børn

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Herlev Kommune skal bygge højt i bymidten for at imødekomme efterspørgslen på boliger.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

2 Thomas Gyldal Petersen har været en god borgmester de sidste fire år.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

3 Herlev Kommune bør udstykke flere grunde til private boliger for at tiltrække skatteborgere til kommunen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

4 Investeringer til gavn for biltrafik skal prioriteres højere end investeringer i kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

5 Kommunens indbyggere skal affaldssortere mere, end de gør i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

6 Der skal afsættes flere penge til idrætsområdet i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

7 Der skal afsættes flere penge til kunst og kultur (udstillinger, koncerter etc.) i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

8 Ressourcerne i min kommune bør fordeles, så en større andel går til socialt udsatte grupper, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

9 Tilstedeværelsen af flygtninge udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

10 Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil medføre en stigning i serviceniveauet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

11 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på genoptræning, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

12 Min kommune skal bruge flere penge på at nedbringe antallet af elever i klasserne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

13 Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

14 Kommuneskatten skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

15 Kommunens yderområder skal tilføres flere penge fra det kommunale budget, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

16 Der skal bruges en større del af det kommunale budget på socialt forebyggende arbejde for at holde unge væk fra bander og kriminalitet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

17 Der bør bruges flere penge på at lave cykelstier, selvom dette vil medføre, at andre trafikområder får færre ressourcer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

18 Bevaring af naturområder skal i højere grad, end tilfældet er i dag, prioriteres over udstykning til erhvervsejendomme.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

19 Der bør bruges flere ressourcer på at skabe og tiltrække større kulturelle begivenheder (udstillinger, koncerter etc.) til kommunen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

20 Flere kommunale ressourcer bør bruges på en indsats i socialt udsatte boligområder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

21 Kommunen skal afsætte flere penge til, at flygtninge bliver en integreret del af lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

22 Jo mere velhavende de ældre er, jo mere skal de selv betale for ydelser, som tilbydes i den kommunale ældrepleje.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

23 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på sociale indsatser blandt sindslidende, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

24 Der bør afsættes flere penge til at øge antallet af pædagoger i daginstitutionerne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

25 Kommunen skal afsætte flere penge til at tiltrække private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

26 Grundskylden skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Politiske hverv

2011 - nu

Borgmester Herlev Kommune, Socialdemokratiet
Formand for Økonomi- og Planlægningsudvalget Herlev Kommune, Socialdemokratiet

1997 - nu

Kommunalbestyrelsesmedlem Herlev Kommune, Socialdemokratiet

Tillidsposter

2017 - nu

Bestyrelsesmedlem Kommunernes Landsforening

2014 - nu

Formand for bestyrelsen Trafikselskabet Movia

Uddannelse

1994 - 2003

Cand.scient.pol Københavns Universitet

Erhvervserfaring

2008 - 2011

Politisk konsulent Dansk Metal
A

Politiske hverv

2011 - nu

Borgmester Herlev Kommune, Socialdemokratiet
Formand for Økonomi- og Planlægningsudvalget Herlev Kommune, Socialdemokratiet

1997 - nu

Kommunalbestyrelsesmedlem Herlev Kommune, Socialdemokratiet

Tillidsposter

2017 - nu

Bestyrelsesmedlem Kommunernes Landsforening

2014 - nu

Formand for bestyrelsen Trafikselskabet Movia

Uddannelse

1994 - 2003

Cand.scient.pol Københavns Universitet

Erhvervserfaring

2008 - 2011

Politisk konsulent Dansk Metal

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Politik fra Hovedstadsområdet

Politik fra Hovedstadsområdet