PERSONPROFIL

Thomas Gress

Nye Borgerlige

Kandidat ved kommunalvalget i København

D

Valgresultater

KV 2017 Personlige stemmer 74 Nye Borgerlige in total 2874

Mærkesager

  • Skole/dagtilbud for børn

Spørgsmål og svar

1 Københavns Kommune skal gøre det lettere for cyklister at færdes i trafikken og dermed sværere for bilister.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Hvorfor skal alting være et nulsumsspil. Det er meget ærgerligt. En langsigtede trafikpolitik ville levne plads til alle hensyn. Visionen om en cykelvenlig by er beundringsværdigt, men folk kører ikke bil for sjov. De gør det af hensyn til deres arbejde. Lad os derfor sikre fremkommeligheden for alle.

2 Borgerrepræsentationen skal bremse boligbyggeri på Amager Fælled.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

3 Frank Jensen har været en god overborgmester de sidste fire år.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Manden er jo en pamper.

4 Investeringer til gavn for biltrafik skal prioriteres højere end investeringer i kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

De bør gå hånd i hånd.

5 Kommunens indbyggere skal affaldssortere mere, end de gør i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

6 Der skal afsættes flere penge til idrætsområdet i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Forudsat det målrettes børn og unge. En aktiv og rigt fritidsliv understøtter børns udvikling, og det giver store afkast på lang sigt. Kommunen bør også understøtte udviklingen af børns øvrige kreative kundskaber, såsom inden for musik, kunst, håndværk, mv.

7 Der skal afsættes flere penge til kunst og kultur (udstillinger, koncerter etc.) i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg har ikke tillid til, at forvaltningens smag er god nok til at vurdere, hvad der er "kunst" eller "kultur", i hvert fald af den slags, der er penge værd.

8 Ressourcerne i min kommune bør fordeles, så en større andel går til socialt udsatte grupper, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

En massiv andel af de offentlige midler målrettes allerede socialt udsatte. At omdele gratis champagne havde nok haft større effekt. Lad os få nogle effektmålinger på de kommunale indsatser, så vi ikke fortsætter med at famle i blinde.

9 Tilstedeværelsen af flygtninge udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Derfor skal alle flygtninge hjemsendes hurtigst muligt.

10 Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil medføre en stigning i serviceniveauet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Konkurrence blandt udbydere kommer altid forbrugerne til gode. I dette tilfælde borgerne.

11 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på genoptræning, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

12 Min kommune skal bruge flere penge på at nedbringe antallet af elever i klasserne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

I 1960 var der 24 folkeskoleelever pr. lærer. I dag er der godt 10. Børnene, der voksede i 1960'erne havde flere psykiske skavanker, lærte mere, og var mere trygge. Antallet af lærere i klasseværelset har næppe meget med sagen at gøre. Hvad der til gengæld er afgørende er elevernes respekt for læreren, og lærerens evne til at skabe ro og tryghed i klasseværelset. Det fordrer læringen.

13 Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Derfor skal kommunen udnytte frikommuneordningen til at få langtidsledige i arbejde gennem kreative løsninger.

14 Kommuneskatten skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

15 Kommunens yderområder skal tilføres flere penge fra det kommunale budget, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Kun i det omfang, at det modvirker den senmoderne forgrimmelse, som byplanlæggerne syntes at have omfavnet siden 1920'erne.

16 Der skal bruges en større del af det kommunale budget på socialt forebyggende arbejde for at holde unge væk fra bander og kriminalitet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Men sætter man først ind når børnene er nået teenagealderen, da er det for sent. Man skal sætte ind langt før - allerede i dagsinstitutionerne. Ellers udretter man intet.

17 Der bør bruges flere penge på at lave cykelstier, selvom dette vil medføre, at andre trafikområder får færre ressourcer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

18 Bevaring af naturområder skal i højere grad, end tilfældet er i dag, prioriteres over udstykning til erhvervsejendomme.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Grønne åndehuller er ikke synonymt med naturområder. Vil man natur, så kan man bo på landet. Byen bør derimod forskønnes med flere træer, så vi forvandler de store gader til flotte boulevarder, og de mange parker og anlæg skal fremstå pæne og vedligeholdt. Æstetik er ikke kaos, men orden.

19 Der bør bruges flere ressourcer på at skabe og tiltrække større kulturelle begivenheder (udstillinger, koncerter etc.) til kommunen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der bor enormt mange dygtige, kreative og ressourcestærk folk i København. Kommunen bør understøtte det private initiativ ved at fjerne barrierer og forhindringer, der bremser dette, ikke ved at agere amatørvært til kulturelle arrangementer.

20 Flere kommunale ressourcer bør bruges på en indsats i socialt udsatte boligområder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Kommunen skal styrke repatrieringsindsatsen, så flere utilpassede udlændinge får større beløb for at rejse hjem. Det vil aflaste de offentlige finanser gevaldigt på sigt.

21 Kommunen skal afsætte flere penge til, at flygtninge bliver en integreret del af lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Flygtninge bør hjemsendes.

22 Jo mere velhavende de ældre er, jo mere skal de selv betale for ydelser, som tilbydes i den kommunale ældrepleje.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Indkomstaftrapning af ydelser svarer til at øge marginalskatten. Det er uhensigtsmæssigt.

23 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på sociale indsatser blandt sindslidende, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

24 Der bør afsættes flere penge til at øge antallet af pædagoger i daginstitutionerne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Børns trivsel og sunde opvækst bør være samfundets hovedfokus. Flere pædagoger er godt for børnenes trivsel, men også samfundsøkonomien på sigt.

25 Kommunen skal afsætte flere penge til at tiltrække private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Opskriften på velstand fik vi for 242 år siden: "Det eneste, der er nødvendigt for at forandre et samfund fra det laveste barbari til den mest velstående civilisation, er fred, lave skatter og en udholdelig retshåndhævelse". Mere er der ikke at sige om det.

26 Grundskylden skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

København har Danmarks højeste grundskyld og nogle af landets højeste kvadratmeterpriser. Ja!

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Politik fra Hovedstadsområdet

Politik fra Hovedstadsområdet