PERSONPROFIL

Thomas Christensen

Liberal Alliance

Kandidat ved kommunalvalget i København

Født 31. januar 1976 i København Gift 2 børn

I

Thomas Christensen var i år 2017 kandidat for Liberal Alliance ved Kommunalvalget i København kommune. Thomas Christensen blev ikke valgt ind.

Han er gift og har to børn.

Valgresultater

KV 2017 Personlige stemmer 269 Liberal Alliance in total 11822

Mærkesager

  • Skat
  • Beskæftigelse/arbejdsmarked

Med kandidatens egne ord

Forbedre Kbh for erhvervslivet, bla, fjernelse af dækningsafgiften.

Legalisere cannabis

Nedsættelse kommuneskatten

Spørgsmål og svar

1 Københavns Kommune skal gøre det lettere for cyklister at færdes i trafikken og dermed sværere for bilister.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal skabe bedre fremkommelighed for ALLE trafikanter, både gående, cyklister og bilister. Det er ærgerligt, at den nuværende politiske ledelse i Københavns Kommune uden tøven fejer løsninger på trængselsproblemet af bordet, blot fordi de også forbedrer vilkårene for bilisterne. Trængsel medfører, at tusindvis af biler står i tomgang rundt omkring i byen i flere timer, hvilket giver en forøget partikelforurening. Den nuværende politik er således direkte gift for københavnerne.

2 Borgerrepræsentationen skal bremse boligbyggeri på Amager Fælled.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der blev lavet en aftale tilbage for +20 år siden med rådgivere fra Ørestadsrådet med deltagelse af bl.a. Danmarks Naturfredningsforening og Friluftsrådet. Hvorfor var det ikke et problem dengang, at der ikke havde været pløjet i 5000 år, og er de spidssnudede frøerne flyttet til siden, nej vel ergo intet nyt i sagen.

3 Frank Jensen har været en god overborgmester de sidste fire år.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Nej, det kan gøres bedre! Der bliver spildt for mange penge på prestige projekter.

4 Investeringer til gavn for biltrafik skal prioriteres højere end investeringer i kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

5 Kommunens indbyggere skal affaldssortere mere, end de gør i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi sortere allerede meget, plus det er jo bevist at vi pt. ikke kan sortere mere og opnå meget større miljø gevinst. Kabell spanden kostede Københavnerne +70 mill. men gav mini mini minimal miljøgevinst.

6 Der skal afsættes flere penge til idrætsområdet i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

7 Der skal afsættes flere penge til kunst og kultur (udstillinger, koncerter etc.) i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

NEJ! Vi skal sænke skatten, så kan folk selv vælge hvad for noget kunst, kultur, sport etc. de ønsker at bruge deres penge på. Det er ikke noget kommunen skal bestemme.

8 Ressourcerne i min kommune bør fordeles, så en større andel går til socialt udsatte grupper, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

9 Tilstedeværelsen af flygtninge udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

10 Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil medføre en stigning i serviceniveauet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Konkurrence forbedre altid service!

11 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på genoptræning, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Hvorfor skulle der gå penge fra andre sundshedsområder! De skulle bare inddrage dette i budgettet til at starte med. Færre lysende bænke og flere penge generelt til sundhed.

12 Min kommune skal bruge flere penge på at nedbringe antallet af elever i klasserne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

13 Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

14 Kommuneskatten skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

15 Kommunens yderområder skal tilføres flere penge fra det kommunale budget, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det har jeg ikke indsigt nok til at sige noget om idag.

16 Der skal bruges en større del af det kommunale budget på socialt forebyggende arbejde for at holde unge væk fra bander og kriminalitet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

17 Der bør bruges flere penge på at lave cykelstier, selvom dette vil medføre, at andre trafikområder får færre ressourcer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Fremkommelighed for alle. Problemet er reelt bilerne forurenere, vi skal sikre de ikke holder i kø eller drøner rundt og leder efter parkeringspladser. Vi kan ikke have en by uden biler, og seneste 4 år har forværret tilværelsen for bilerne i byen.

18 Bevaring af naturområder skal i højere grad, end tilfældet er i dag, prioriteres over udstykning til erhvervsejendomme.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

19 Der bør bruges flere ressourcer på at skabe og tiltrække større kulturelle begivenheder (udstillinger, koncerter etc.) til kommunen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

20 Flere kommunale ressourcer bør bruges på en indsats i socialt udsatte boligområder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

21 Kommunen skal afsætte flere penge til, at flygtninge bliver en integreret del af lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der bruges allerede +200 millioner idag, dette er ikke brugt rigtigt. Bedste integration er at komme i arbejde.

22 Jo mere velhavende de ældre er, jo mere skal de selv betale for ydelser, som tilbydes i den kommunale ældrepleje.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Nej! De skal have lov til at vælge andre ydelser fra private udbydere. De skal IKKE betale mere for samme kommunale ydelser bare fordi de har penge.

23 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på sociale indsatser blandt sindslidende, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

24 Der bør afsættes flere penge til at øge antallet af pædagoger i daginstitutionerne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Pædagogerne kan ikke følge med, mener der godt kan være flere varme hænder, men mener osse vi burde fjerne nogle af alle de rapporter som pædagogerne bruger deres tid på idag.

25 Kommunen skal afsætte flere penge til at tiltrække private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

26 Grundskylden skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Uddannelse

MBA CBS

Erhvervserfaring

Managing Director JAS
I

Uddannelse

MBA CBS

Erhvervserfaring

Managing Director JAS

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Politik fra Hovedstadsområdet

Politik fra Hovedstadsområdet