PERSONPROFIL

Thomas Bisballe

Socialdemokratiet

Kandidat ved kommunalvalget i København

Født 8. januar 1970 i Roskilde Gift

A

Thomas Bisballe Jensen var i år 2017 kandidat for Socialdemokratiet ved Kommunalvalget i København kommune. Thomas Bisballe Jensen blev ikke valgt ind.

Udover at være politisk engageret, så beskæftiger han sig til daglig som development assistant i KMD (kommunedate).

Forud for sin ansættelse her, har han en baggrund fra Danmarks Tekniske Universitet og Copenhagen Business School. På DTU studerede kan informationsteknologi og matematik og på CBS offentlig administation.

Valgresultater

KV 2017 Personlige stemmer 159 Socialdemokratiet in total 82819

Mærkesager

  • Trafik
  • Beskæftigelse/arbejdsmarked

Med kandidatens egne ord

Det er vigtigt, at den offentlige transport i København er velfungerende – ikke kun for at alle skal komme på arbejde, men også så svage trafikanter kan komme rundt i byen. Derfor er det godt metroen udbygges. Men der er sket alt for mange forringelser af den offentlige transport i de sidste år, ikke mindst i busdriften. Det skyldes blandt andet årlige sparekrav til kommuner og regioner, som jeg arbejder for bliver skrottet.

Indtil da skal Københavns kommune som minimum holde hånden under netværket i den offentlige transport – så ingen har mere end 300 meter til et stoppested.

København er inde i en god udvikling med færre bilister og flere cyklister og fodgængere. Den udvikling skal fortsættes, men ikke forceres. Dieseltrafik skal begrænses - så alle københavnere sikres ren luft.

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Københavns Kommune skal gøre det lettere for cyklister at færdes i trafikken og dermed sværere for bilister.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

2 Borgerrepræsentationen skal bremse boligbyggeri på Amager Fælled.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

3 Frank Jensen har været en god overborgmester de sidste fire år.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

4 Investeringer til gavn for biltrafik skal prioriteres højere end investeringer i kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

5 Kommunens indbyggere skal affaldssortere mere, end de gør i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

6 Der skal afsættes flere penge til idrætsområdet i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

7 Der skal afsættes flere penge til kunst og kultur (udstillinger, koncerter etc.) i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

8 Ressourcerne i min kommune bør fordeles, så en større andel går til socialt udsatte grupper, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

9 Tilstedeværelsen af flygtninge udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

10 Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil medføre en stigning i serviceniveauet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

11 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på genoptræning, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

12 Min kommune skal bruge flere penge på at nedbringe antallet af elever i klasserne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

13 Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

14 Kommuneskatten skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

15 Kommunens yderområder skal tilføres flere penge fra det kommunale budget, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

16 Der skal bruges en større del af det kommunale budget på socialt forebyggende arbejde for at holde unge væk fra bander og kriminalitet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

17 Der bør bruges flere penge på at lave cykelstier, selvom dette vil medføre, at andre trafikområder får færre ressourcer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

18 Bevaring af naturområder skal i højere grad, end tilfældet er i dag, prioriteres over udstykning til erhvervsejendomme.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

19 Der bør bruges flere ressourcer på at skabe og tiltrække større kulturelle begivenheder (udstillinger, koncerter etc.) til kommunen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

20 Flere kommunale ressourcer bør bruges på en indsats i socialt udsatte boligområder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

21 Kommunen skal afsætte flere penge til, at flygtninge bliver en integreret del af lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

22 Jo mere velhavende de ældre er, jo mere skal de selv betale for ydelser, som tilbydes i den kommunale ældrepleje.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

23 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på sociale indsatser blandt sindslidende, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

24 Der bør afsættes flere penge til at øge antallet af pædagoger i daginstitutionerne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

25 Kommunen skal afsætte flere penge til at tiltrække private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

26 Grundskylden skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Politiske hverv

Formand HK/SAMDATA

Tillidsposter

Formand SAMDATA-HK
Bestyrelsesmedlem KMD

Uddannelse

1990 - 1994

Informationsteknologi og matematik, DTU / Danmarks Tekniske Universitet

1994 - 1995

Offentlig Forvaltning, CBS / Copenhagen Business School

Erhvervserfaring

2016 - nu

Udvikler KMD
A

Politiske hverv

Formand HK/SAMDATA

Tillidsposter

Formand SAMDATA-HK
Bestyrelsesmedlem KMD

Uddannelse

1990 - 1994

Informationsteknologi og matematik, DTU / Danmarks Tekniske Universitet

1994 - 1995

Offentlig Forvaltning, CBS / Copenhagen Business School

Erhvervserfaring

2016 - nu

Udvikler KMD

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Politik fra Hovedstadsområdet

Politik fra Hovedstadsområdet