PERSONPROFIL

Theresa Dall Helth

Alternativet

Kandidat ved kommunalvalget i Lejre
Spidskandidat i Region Sjælland

Født 8. marts 1979 i Adopteret fra Sri Lanka Gift 4 børn

Å

Theresa Dall Helth var i år 2017 kandidat for Alternativet ved Kommunalvalget i Lejre kommune, og kandidat til Regionsrådet i Region Sjælland. Theresa Dall Helth blev ikke valgt ind for nogen af delene.

Hun er uddannet sygeplejerske og har efterfølgende taget en sundhedsfaglig kandidatuddannelse. I mellemtiden har Theresa arbejdet som bl.a. klinisk sygeplejespecialist og som infektionssygeplejerske, og senest er hun i 2017 blevet souschef for Neonatalafsnit på Sjællands Universitetshospital. Privat bor Theresa i Hvalsø med sin mand, og sammen har parret 4 børn.

Valgresultater

KV 2017 Personlige stemmer 116 Alternativet in total 457

Mærkesager

  • Skole/dagtilbud for børn
  • Miljø- og renholdelse

Med kandidatens egne ord

Jeg er som offentligt ansat sygeplejerske en del af vores sundhedsvæsen. Jeg ved hvordan det "virker" indefra - på godt og ondt. Det er afgørende at de politiske beslutninger på sundhedsområdet er velbegrundede og bunder i faglig indsigt.

Jeg er fuldtidsarbejdende mor i en småbørnsfamilie med fire børn. Jeg kender til de udfordringer og prioriteringer, som småbørnsforældre står i hver dag. Jeg er derfor førstehåndsvidne til at forholde mig til, om de politiske prioriteringer har "gang på jord" i den virkelige verden for børnefamilier.
Jeg mener at vi som samfund er nødt til at "vælte hamsterhjulet så livet kan løbe rundt". Hvis ikke vi søger at ændre på vilkårene for prioritering mellem arbejds- og familieliv fører det til mistrivsel for både voksne og børn!

Jeg mener at vi som samfund skylder hinanden og vores børn, at passe på miljøet. Både for vores sundheds-, miljøets og vores fælles fremtids skyld. Det er i overført betydning ligesom at sætte en ny toiletrulle op, når man har taget det sidste stykke toiletpapir; det er god stil at efterlade stedet, som man gerne selv vil modtage det!

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Lejre Kommune bør fortsat bruge penge på at støtte og fremme økologiske initiativer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

2 Lejre Kommune skal fremme byggeri af flere almennyttige boliger og andelsboliger, så der også er boligtilbud til enlige.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

3 Carsten Rasmussen har været en god borgmester, siden han overtog posten sidste år.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

4 Investeringer til gavn for biltrafik skal prioriteres højere end investeringer i kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

5 Kommunens indbyggere skal affaldssortere mere, end de gør i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

6 Der skal afsættes flere penge til idrætsområdet i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

7 Der skal afsættes flere penge til kunst og kultur (udstillinger, koncerter etc.) i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

8 Ressourcerne i min kommune bør fordeles, så en større andel går til socialt udsatte grupper, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

9 Tilstedeværelsen af flygtninge udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

10 Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil medføre en stigning i serviceniveauet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

11 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på genoptræning, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

12 Min kommune skal bruge flere penge på at nedbringe antallet af elever i klasserne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

13 Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

14 Kommuneskatten skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

15 Kommunens yderområder skal tilføres flere penge fra det kommunale budget, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

16 Der skal bruges en større del af det kommunale budget på socialt forebyggende arbejde for at holde unge væk fra bander og kriminalitet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

17 Der bør bruges flere penge på at lave cykelstier, selvom dette vil medføre, at andre trafikområder får færre ressourcer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

18 Bevaring af naturområder skal i højere grad, end tilfældet er i dag, prioriteres over udstykning til erhvervsejendomme.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

19 Der bør bruges flere ressourcer på at skabe og tiltrække større kulturelle begivenheder (udstillinger, koncerter etc.) til kommunen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

20 Flere kommunale ressourcer bør bruges på en indsats i socialt udsatte boligområder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

21 Kommunen skal afsætte flere penge til, at flygtninge bliver en integreret del af lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

22 Jo mere velhavende de ældre er, jo mere skal de selv betale for ydelser, som tilbydes i den kommunale ældrepleje.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

23 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på sociale indsatser blandt sindslidende, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

24 Der bør afsættes flere penge til at øge antallet af pædagoger i daginstitutionerne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

25 Kommunen skal afsætte flere penge til at tiltrække private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

26 Grundskylden skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Valgresultater

RV 2017 Personlige stemmer 2960 Alternativet in total 7744

Mærkesager

  • Miljø og natur
  • Sundhedsområdet generelt

Med kandidatens egne ord

Jeg er som offentligt ansat sygeplejerske en del af vores sundhedsvæsen. Jeg ved hvordan det "virker" indefra - på godt og ondt. Det er afgørende at de politiske beslutninger på sundhedsområdet er velbegrundede og bunder i faglig indsigt.

Jeg er fuldtidsarbejdende mor i en småbørnsfamilie med fire børn. Jeg kender til de udfordringer og prioriteringer, som småbørnsforældre står i hver dag. Jeg er derfor førstehåndsvidne til at forholde mig til, om de politiske prioriteringer har "gang på jord" i den virkelige verden for børnefamilier.
Jeg mener at vi som samfund er nødt til at "vælte hamsterhjulet så livet kan løbe rundt". Hvis ikke vi søger at ændre på vilkårene for prioritering mellem arbejds- og familieliv fører det til mistrivsel for både voksne og børn!

Jeg mener at vi som samfund skylder hinanden og vores børn, at passe på miljøet. Både for vores sundheds-, miljøets og vores fælles fremtids skyld. Det er i overført betydning ligesom at sætte en ny toiletrulle op, når man har taget det sidste stykke toiletpapir; det er god stil at efterlade stedet, som man gerne selv vil modtage det!

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Grænsen for besparelser på sundhedsområdet i Region Sjælland er nået. Eventuelle yderligere besparelser må findes på andre områder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi har skåret ind til benet, hvad sundhedspersonale kan præstere under de givne rammer. Det er imidlertid ikke umuligt, at vi kan organisere sundhedsvæsenet anderledes og derved opnå effektiviseringer uden at gå på kompromis med kvaliteten for patienter og samtidig sikre personalets trivsel

2 Det er i orden at spare på busruter med få passagerer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal naturligvis ikke spilde penge unødigt, men vi bør arbejde for, at kollektiv trafik fremmes og gøres så attraktiv som muligt, for at skåne miljøet

3 Ansatte på Region Sjællands hospitaler har for mange arbejdsopgaver, og det går ud over kvaliteten.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

4 Der skal indføres mere brugerbetaling på sundhedsområdet for at finansiere flere og dyrere behandlinger i fremtiden.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

5 Min region skal – efter svensk forbillede – arbejde for at indføre et gebyr på besøg hos praktiserende læge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

6 Regionen skal bruge flere penge på at få flere læger ud i yderområderne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg tror ikke at flere penge er hele svaret. Det kræver andre tiltag. Regionen bør i samråd med de praktiserende læger skabe rammer og vilkår der gør det attraktivt og fremtidssikret at stifte praksis som ny læge

7 Hvis det offentlige indgår et tættere samarbejde med privathospitaler, vil det øge kvaliteten af sygehusvæsenet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

8 De nye supersygehuse er en god løsning – selvom det betyder lukning af et antal af de mindre sygehuse.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der er gode faglige argumenter for at samle kompetencer inden for et givent speciale, så der opretholdes rutine og viden. Samtidig er det uheldigt at man ikke har valgt at indtænke praksissektoren i den nye sygehusplan. Centralisering går ud over nærhedsprincippet, hvilket er utilfredsstillende. En sygehusplan med centralisering bør pr automatisk indeholde en plan for, hvordan man vha almen praksis, sundhedscentre og akutklinikker kan opretholde et tilfredsstillende serviceniveau i lokalområder

9 Sygehusene skal i højere grad udlicitere støttefunktioner som vaskeri, rengøring, patienttransport, bygningsdrift mv. til private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

10 Regionen skal opprioritere akutberedskabet i yderområderne, selvom det vil gå ud over det generelle serviceniveau.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Akutberedskab i yderområderne er vigtig, men det bør prioriteres samtidig at opretholde det generelle serviceniveau

11 Min region skal bruge flere penge på at finde, undersøge og rense forurenede grunde.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

12 Min region skal bruge flere penge på kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

13 Min region skal arbejde for at finde løsninger, som gør det muligt at kunne lægge flere ungdomsuddannelser i tyndt befolkede områder, end tilfældet er i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

14 Regionerne løser vigtige opgaver, som hverken staten eller kommunerne kan løse bedre.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

15 Regionen skal bruge flere penge på psykiatrien.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

16 Regionen skal ikke efterleve regeringens krav om 2 procents effektivisering hvert år.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

17 Min region skal bruge flere penge på screeninger af raske mennesker i fremtiden.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

18 Private sundhedsforsikringer er gode, fordi de nedsætter ventetiden i det offentlige sygehusvæsen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

19 Min region bør satse på vækst i de store byer, da dette er den bedste måde at få vækst i hele regionen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

20 Min region bør udstede flere tilladelser til råstofudvinding.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

21 Buslinjer med få passagerer skal nedprioriteres, så der kan sættes flere busser ind på linjer med mange passagerer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

22 Min region skal arbejde for at kunne detailstyre de enkelte ungdomsuddannelser mere, end den aktuelle lovgivning giver mulighed for.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ikke besvaret

Uddannelse

2009 - 2011

Cand.scient. Sundhedsfaglig Kandidat, Københavns Universitet

1999 - 2002

Professionsbachelor

Erhvervserfaring

2017 - nu

Souschef for Neonatalafsnit C74 Sjællands Universitetshospital, Roskilde

2015 - 2016

Infection Control Nurse Region Sjælland

2012 - 2015

Assistant Nursing Manager Hvidovre Hospital, Neonatalafdeling

2011 - 2012

Klinisk Sygeplejespecialist Rigshospitalet
Å

Uddannelse

2009 - 2011

Cand.scient. Sundhedsfaglig Kandidat, Københavns Universitet

1999 - 2002

Professionsbachelor

Erhvervserfaring

2017 - nu

Souschef for Neonatalafsnit C74 Sjællands Universitetshospital, Roskilde

2015 - 2016

Infection Control Nurse Region Sjælland

2012 - 2015

Assistant Nursing Manager Hvidovre Hospital, Neonatalafdeling

2011 - 2012

Klinisk Sygeplejespecialist Rigshospitalet

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Politik fra Hovedstadsområdet

Politik fra Hovedstadsområdet