PERSONPROFIL

Susanne Langer

Enhedslisten

Kandidat ved kommunalvalget i København
Kandidat til regionsrådsvalget i Hovedstaden

Født 6. maj 1944 i København Single 2 børn

Ø

Susanne Langer (EL) var i år 2017 kandidat for Enhedslisten ved kommunalvalget i København kommune og kandidat til regionsrådet i Region Hovedstaden. Susanne Langer blev ikke valgt ind for nogen af delene.

Susanne Langer var regionsrådsmedlem i Region Hovedstaden fra 2011 til 2017, hvor hun var valgt for Enhedslisten. Hun var medlem af flere af regionens udvalg bl.a. psykiatriudvalget.

Susanne Langer har været opstillet for Enhedslisten i Region Hovedstaden siden valget i 2009, hvor hun blev valgt som suppleant. Hun har været regionsrådsmedlem siden 2011, hvor hun overtog pladsen fra partifællen Peer Wille-Jørgensen (EL), som stoppede i regionsrådet. I 2013 var hun Enhedslistens spidskandidat i regionen. I sit regionspolitiske liv har Susanne Langer bl.a. arbejdet med psykiatrisk behandling i regionen.

Susanne Langer er uddannet er kandidat i dansk og fransk fra Københavns Universitet i 1976. Hun er i dag folkepensionist, men i sit arbejdsliv har hun bl.a. arbejdet som selvstændig konsulent i Danmark og Udlandet, og hun har undervist i konflikthåndtering og flerkulturel kommunikation. Hun er fortsat frivilligt medlem af flere bestyrelser bl.a. for Kvinderådet og i Institut for Menneskerettigheders ligebehandlingsnævn.

Privat er Susanne Langer bosat i Nordvestkvarteret i København. Hun har to børn og flere børnebørn.

Valgresultater

KV 2017 Personlige stemmer 350 Enhedslisten in total 55241

Mærkesager

  • Integration
  • Ældre

Med kandidatens egne ord

Styrke arbejdsmiljø for alt sundhedspersonale, bedre brug af ressourcer, bedre behandling af borgere. Midler til kerneopgaver, ikke til eksterne konsulenter og analyser af det vi allerede ved. Styrke forebyggelse og tidlig opsporing i psykiatrien, styrke efterværn og socialpsykiatri, tættere samarbejde kommune-region. Miljø: Kollektiv trafik, ikke-fossildreven transport, økologi, fra vugge til vugge-princip (genbrug af alt). Som ældre har jeg blik for alle generationer, med mit store netværk også blandt flygtninge og indvandrere har jeg blik for bredde og mangfoldighed i ressourcer, jeg er selv sksempel på en ældre med at stort, aktivt, interessant og meningsfyldt liv.

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Københavns Kommune skal gøre det lettere for cyklister at færdes i trafikken og dermed sværere for bilister.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

2 Borgerrepræsentationen skal bremse boligbyggeri på Amager Fælled.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

3 Frank Jensen har været en god overborgmester de sidste fire år.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

4 Investeringer til gavn for biltrafik skal prioriteres højere end investeringer i kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Byen er i forvejen stopfuld af biler, der kører i sneglefart. Ordentlig kollektiv trafik er nødvendig. metrobyggeriet betyder et stort fremskridt når færdigt.

5 Kommunens indbyggere skal affaldssortere mere, end de gør i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

6 Der skal afsættes flere penge til idrætsområdet i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

7 Der skal afsættes flere penge til kunst og kultur (udstillinger, koncerter etc.) i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Gerne mindre arrangementer, kulturnat i større målestok. Ikke gigantiske. Skabe et miljø og en kultur, der byder eksperimenter, kreativitet også fra bunden velkommen

8 Ressourcerne i min kommune bør fordeles, så en større andel går til socialt udsatte grupper, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ressourcerne skal bruges klogt, dvs ikke dum aktivering, men inddragelse, fællesskab,

9 Tilstedeværelsen af flygtninge udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

10 Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil medføre en stigning i serviceniveauet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Alle erfaringer tyder påset modsatte. Selvejende i stitutioner med driftsoverenskomst med kommunen ok.

11 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på genoptræning, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

12 Min kommune skal bruge flere penge på at nedbringe antallet af elever i klasserne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

13 Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

14 Kommuneskatten skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

15 Kommunens yderområder skal tilføres flere penge fra det kommunale budget, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

16 Der skal bruges en større del af det kommunale budget på socialt forebyggende arbejde for at holde unge væk fra bander og kriminalitet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er bedre og på sigt billigere at forebygge end at reparere

17 Der bør bruges flere penge på at lave cykelstier, selvom dette vil medføre, at andre trafikområder får færre ressourcer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

18 Bevaring af naturområder skal i højere grad, end tilfældet er i dag, prioriteres over udstykning til erhvervsejendomme.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ikke flere stål, glas, beton-bygninger. Boliger og liv.

19 Der bør bruges flere ressourcer på at skabe og tiltrække større kulturelle begivenheder (udstillinger, koncerter etc.) til kommunen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

20 Flere kommunale ressourcer bør bruges på en indsats i socialt udsatte boligområder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

21 Kommunen skal afsætte flere penge til, at flygtninge bliver en integreret del af lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

22 Jo mere velhavende de ældre er, jo mere skal de selv betale for ydelser, som tilbydes i den kommunale ældrepleje.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg gårind forretsbestemte frem for trangsbestemte ydelser.

23 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på sociale indsatser blandt sindslidende, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Igen tænker jeg forebyggelse som embeder måde atbruge penge end at reparere når skaden er sket

24 Der bør afsættes flere penge til at øge antallet af pædagoger i daginstitutionerne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Investering glade, sunde, trivsomme børn ogfami,jer.

25 Kommunen skal afsætte flere penge til at tiltrække private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

26 Grundskylden skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Valgresultater

RV 2017 Personlige stemmer 1965 Enhedslisten in total 93644
RV 2013

Valgt ind

Personlige stemmer 14140 Enhedslisten in total 99087
RV 2009 Personlige stemmer 1166 Enhedslisten in total 0

Mærkesager

  • Sundhedsområdet generelt
  • Hospitaler

Med kandidatens egne ord

Styrke arbejdsmiljø for alt sundhedspersonale, bedre brug af ressourcer, bedre behandling af borgere. Midler til kerneopgaver, ikke til eksterne konsulenter og analyser af det vi allerede ved. Styrke forebyggelse og tidlig opsporing i psykiatrien, styrke efterværn og socialpsykiatri, tættere samarbejde kommune-region. Miljø: Kollektiv trafik, ikke-fossildreven transport, økologi, fra vugge til vugge-princip (genbrug af alt). Som ældre har jeg blik for alle generationer, med mit store netværk også blandt flygtninge og indvandrere har jeg blik for bredde og mangfoldighed i ressourcer, jeg er selv sksempel på en ældre med at stort, aktivt, interessant og meningsfyldt liv.

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Grænsen for besparelser på sundhedsområdet i Region Hovedstaden er nået. Eventuelle yderligere besparelser må findes på andre områder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er absurd at alle tæt på sundhedsvæsenet pålægges at løbe så hurtigt. Der er et misforhold mellem omfang og antal af opgaver og tildelte midler., tildelt af skiftende regeringer . Der er kommet flere penge, og der er kommet endnu flere opgaverne . Demografi, medicinpriser, nye behandlinger gør ikke væsenet billigere. Behandlings- ogudredningsgaranti bør differentieres, så alvorlige sygdomme prioriteres, og mindre alvorlige får lidt længere frist.

2 Region Hovedstaden bør sikre, at alle borgere får adgang til medicin, selvom prisen kan være høj og være på bekostning af andre behandlinger.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er nødvendigt at prioritere, og det er nødvendigt at gøre noget de de skyhøje medicinpriser, som industrien på detnærmeste dikterer. Intentionerne i medicinrester er ok, vi slipper ikke for at parkere automatik, medicin drikke altidløsningen, det hænger også sammen med arten af sygdom og mulige alternativer.

3 Der bruges for mange penge på administration og ledelse i Region Hovedstaden.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der er administration som er bydende nødvendig. Men brug af storesummer til analyser, eksterne konsulenter, kommunikation og enkelte mellemlederlag kunne muligvis reduceres. Nødvendigt med en helt anden tilgang, ikke oppefra og ned som nu, men med ægte medarbejderinvolvering, reel inddragelse af svar på høringer frem for blot at tage til efterretning. En kulturforandring fra hieraki og topstyring.

4 Der skal indføres mere brugerbetaling på sundhedsområdet for at finansiere flere og dyrere behandlinger i fremtiden.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Brugerbetaling duer ikke, for det bidrager til at øge ulighed i sundhed. I forvejen er brugerbetalingen på tandpleje et stort problem, og det er de fattige, dermatolog/fårdårligst tandpleje, fordi priserne er så høje.

5 Min region skal – efter svensk forbillede – arbejde for at indføre et gebyr på besøg hos praktiserende læge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Nej af samme grund som nævnt ovenfor.

6 Regionen skal bruge flere penge på at få flere læger ud i yderområderne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi ønsker almenmedicinere i regionsklinikker, gerne tværfaglige, klyngeklinikker. PLO er ikke nødvendigvis interesserede i offentlig ansættelse. Men vivil arbejde for denne mulighed, forudenarbejde forsundhedshuse.

7 Hvis det offentlige indgår et tættere samarbejde med privathospitaler, vil det øge kvaliteten af sygehusvæsenet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Erfaringerne fra sidst betød at de kostede mere at det blev udført flere unødvendige behandlinger, samt at det offentlige flick opgaver med at rydde op efter fejlene i det private. Det er ønsker vi ikke

8 De nye supersygehuse er en god løsning – selvom det betyder lukning af et antal af de mindre sygehuse.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Supersygehusene med samling af specialer er en god ide. Men det er sket på bekostning af lokale sundhedstilbud. Derfor mener vi at supersygehusene nødvendigvis skal ledsages af etablering af sundhedshuse. Og af regionale lægeklinikker

9 Sygehusene skal i højere grad udlicitere støttefunktioner som vaskeri, rengøring, patienttransport, bygningsdrift mv. til private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det har vist sig at der er store fordele både praktiske logistiske og økonomiske, ved en indsourcing i FM området. Nej til udlicitering

10 Regionen skal opprioritere akutberedskabet i yderområderne, selvom det vil gå ud over det generelle serviceniveau.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er jo en umulig modsætning. Men vi kan ikke bære at akut beredskab lige vide om hovederne betyder så meget dårligere ressource og service til de der bor der.

11 Min region skal bruge flere penge på at finde, undersøge og rense forurenede grunde.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det villevære fantastisk, men desværre rækker midlerne Getafe langt fra tilatoprense forurenede grunde. Det villevære godt, hvis princippet Omar forureneren betaler også kunne håndhæves. Og Iøvrigt bør vi undgå yderligere forurening, ikke mindst fra landbruget, sprøjtegifte, overgødskning betyder langvarig forurening, vores grundvand er i alvorlig fare. Det "løses" ikkevedathæve grænseværdierne.

12 Min region skal bruge flere penge på kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Se kommentar ovenfor.

13 Min region skal arbejde for at finde løsninger, som gør det muligt at kunne lægge flere ungdomsuddannelser i tyndt befolkede områder, end tilfældet er i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi ved at afstand betyder noget for unges mulighed for at tage uddannelse. Derforbør der være uddannelsestilbud også i detyndere befolkede områder,hvor der i forvejen kan være risiko for lav uddannelse og vanskeligere adgang til arbejde.

14 Regionerne løser vigtige opgaver, som hverken staten eller kommunerne kan løse bedre.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Strukturreformen var en elendig ide. Den betød, at lokalsamfund og infrastruktur blev smadret. Udflytning af arbejdspladser løser ikke dette problem. Centralisering nedbryder demokrati. Omvendt er et vist volumen og et vistbefolkningsgru flag nødvendigt for at kunne løse specialiserede opgaver (trafik, forurening, inden for sundhed, handicapområdet, psykiatri). Så regionerne er nødvendige.

15 Regionen skal bruge flere penge på psykiatrien.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er rigtigt at psykiatrien er nydeligt inde. Men det er ikke ligegyldigt hvad de flere penge skal bruges på. Flere speciallæger kan være nødvendigt, men der bør satses langt mere tværfagligt og recoveryorienterede. Også med mere patientinddragelse, brug af patienters ressourcer i forhold til dem selv og hinanden

16 Regionen skal ikke efterleve regeringens krav om 2 procents effektivisering hvert år.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Uanset to procents kravet nu er Taget af bordet, mangler der stadig penge i kassen. Personalet skal stadig løse flere opgaver end der er afsat midler til. Men i det mindste foregår arbejdet nu ikke længere på den rigide måde det hidtil har gjort.

17 Min region skal bruge flere penge på screeninger af raske mennesker i fremtiden.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Screeninger børikkevære automatiske. Nogen gange gør de mere skade end , Fordi raske mennesker kan blive bekymret for om der nu er noget galt. Desuden har sundhedsvæsenet rigeligt at gøre med at behandle og satse på forebyggelse. Screening er ikke det samme som forebyggelse.

18 Private sundhedsforsikringer er gode, fordi de nedsætter ventetiden i det offentlige sygehusvæsen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det betyder større ulighed i sundhed, fordi forsikringsordninger gavner dem med flest penge, der dermed stilles bedre i kampen for gode sundhedstilbud.

19 Min region bør satse på vækst i de store byer, da dette er den bedste måde at få vækst i hele regionen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi er ikke interesseret i at kvæle lokalsamfund. Tag din måde at lokalsamfund hvis de støttes og udvikles med til at skabe gode rammer for gode liv. Og vi synes ikke at vækst i sig selv er en værdi. Ikke vækst for enhver pris

20 Min region bør udstede flere tilladelser til råstofudvinding.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det kommer helt an hvilken råstofudvinding. Absolut nej til at grave efter skifergas. Muligvis grus. Men helt afhængig af miljøkonsekvenser.

21 Buslinjer med få passagerer skal nedprioriteres, så der kan sættes flere busser ind på linjer med mange passagerer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er nødvendigt med mulighed for transport, også selvom man ikke har privatbil. Mennesker skal kunne komme i skole på arbejde hente og bringe børn, uanset hvor de bor, og uanset om de har egen bil. Omvendt er vi til enhver tid nødt til at kunne prioritere. Og vi ved at der ikke er tilstrækkeligt med midler til at det er ikke alle transportbehov. Men jeg vil prioritere kollektiv trafik frem for flere motorvej. Disse øger desuden trængsel.

22 Min region skal arbejde for at kunne detailstyre de enkelte ungdomsuddannelser mere, end den aktuelle lovgivning giver mulighed for.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg er principielt imod detailstyring på afstand. Jeg mener at det er de mennesker der har skoen på, der bedst ved hvor den trykker og hvilke behov der er. Men dialog om behov for uddannelse er naturligvis en god ide.

Politiske hverv

2011 - 2017

Regionsrådsmedlem Region Hovedstaden, Enhedslisten

2013 - 2017

Medlem, Psykiatriudvalget Region Hovedstaden, Enhedslisten

Tillidsposter

Bestyrelsesmedlem Kvinderådet

Uddannelse

Cand.Mag Dansk og fransk, Københavns Universitet

Erhvervserfaring

Pensioneret
Selvstændig konsulent
Ø

Politiske hverv

2011 - 2017

Regionsrådsmedlem Region Hovedstaden, Enhedslisten

2013 - 2017

Medlem, Psykiatriudvalget Region Hovedstaden, Enhedslisten

Tillidsposter

Bestyrelsesmedlem Kvinderådet

Uddannelse

Cand.Mag Dansk og fransk, Københavns Universitet

Erhvervserfaring

Pensioneret
Selvstændig konsulent

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Politik fra Hovedstadsområdet

Politik fra Hovedstadsområdet