PERSONPROFIL

Stine Skot

Alternativet

Kandidat ved kommunalvalget i København

Født 6. september 1976 i Høng Gift 3 børn

Å

Stine Skot var i år 2017 kandidat for Alternativet ved Kommunalvalget i København kommune. Stine Skot blev ikke valgt ind.

Hun er ordfører for Ny Politisk Kultur og Medborgerskab, samt for Film, Spil og Design.

Stine Skot har en kandidat i dramaturgi fra Aarhus Universitet og har siden 2016 arbejdet som projektleder på Akademiet for utæmmet kreativitet. Desuden tilbyder hun også dramaturgisk vejledning. Privat er hun gift, og mor til tre.

Valgresultater

KV 2017 Personlige stemmer 281 Alternativet in total 31553

Mærkesager

  • Integration
  • Kultur, idræt og fritid

Med kandidatens egne ord

Ny politisk kultur er hele årsagen til, at jeg er blevet politisk aktiv.
Det at være politiker har for mig altid været for dem, der gerne vil holde brandtaler og dem, der gerne vil have magt. Jeg holder hverken af at holde brandtaler og jeg higer ej heller efter magt.
Vi står overfor et massivt behov for, at vi som individer, som naboer, som borgere i København og som politikere begynder at vise vejen til fællesskabet. Fællesskabet er en fornemmelse af at høre til, at have nogen at dele sin hverdag med og at føle at nogen har ens ryg, hvis det skulle gå galt.
Vi borgere og politikere skal SAMMEN VISE VEJEN til et København, der arbejder for det demokratiske håb.
Men vi må også tænke meget mere over, hvordan vi vil bygge et fællesskab op mellem politikerne og borgerne. Det er nødvendigt at finde nye måder at mødes på og at tale politik på. For at redde og genopbygge det demokratiske håb bliver vi nødt til at gentænke vores forestilling om, hvad en politiker er, hvad politik er og hvordan politik udøves.
Det er også enormt vigtigt, at vi begynder at satse noget mere på det kreative vækstlag og forstår at den kreative entreprenør er den, der har fremtidens svar. Hvis vi som samfund skal leve af vores idéer og viden, så skal vi sørge for at skabe så mange af dem som muligt.

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Københavns Kommune skal gøre det lettere for cyklister at færdes i trafikken og dermed sværere for bilister.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

2 Borgerrepræsentationen skal bremse boligbyggeri på Amager Fælled.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

3 Frank Jensen har været en god overborgmester de sidste fire år.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

4 Investeringer til gavn for biltrafik skal prioriteres højere end investeringer i kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

5 Kommunens indbyggere skal affaldssortere mere, end de gør i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der er store ressourcer i affaldssortering og genbrug deraf. Det skal vi selvfølgelig hele tiden gøre indsatser for at forbedre både hos borgeren og hos kommunen.

6 Der skal afsættes flere penge til idrætsområdet i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der skal investeres mere bredt i foreningslivet - ikke kun i idrætsforeningerne.

7 Der skal afsættes flere penge til kunst og kultur (udstillinger, koncerter etc.) i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

8 Ressourcerne i min kommune bør fordeles, så en større andel går til socialt udsatte grupper, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi har brug for at investere i vores fællesskaber, de offentlige rum, foreningslivet og skabe mulighed for at nye relationer og fælleskaber kan opstå. Dette vil være til gavn for os alle og ikke mindst de socialt udsatte.

9 Tilstedeværelsen af flygtninge udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

10 Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil medføre en stigning i serviceniveauet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

11 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på genoptræning, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

12 Min kommune skal bruge flere penge på at nedbringe antallet af elever i klasserne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

13 Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg er helt uenig - bortset fra at kommunen selv ør det sværere for ledige at komme i arbejde via ufrugtbare jobcenterforløb.

14 Kommuneskatten skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

15 Kommunens yderområder skal tilføres flere penge fra det kommunale budget, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

16 Der skal bruges en større del af det kommunale budget på socialt forebyggende arbejde for at holde unge væk fra bander og kriminalitet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

17 Der bør bruges flere penge på at lave cykelstier, selvom dette vil medføre, at andre trafikområder får færre ressourcer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

18 Bevaring af naturområder skal i højere grad, end tilfældet er i dag, prioriteres over udstykning til erhvervsejendomme.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ikke for enhver pris. Vores grønne lunger København skal ikke sættes over styr.

19 Der bør bruges flere ressourcer på at skabe og tiltrække større kulturelle begivenheder (udstillinger, koncerter etc.) til kommunen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

20 Flere kommunale ressourcer bør bruges på en indsats i socialt udsatte boligområder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

21 Kommunen skal afsætte flere penge til, at flygtninge bliver en integreret del af lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal investere i fællesskabet. Når vi styrker de lokale initiativer, foreningslivet, ildsjælene og samtidig sætter ind med de nødvendige sociale indsatser, så vi ikke har fattige børmn, der sættes udenfor fællesskabet, så vi ikke har unge, der ikke har noget at lave, så vi bakker forældre op, der ikke har de nødvendige ressourcer.

22 Jo mere velhavende de ældre er, jo mere skal de selv betale for ydelser, som tilbydes i den kommunale ældrepleje.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

23 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på sociale indsatser blandt sindslidende, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg er ikke enig i præmissen at det skal gå ud over andre sundhedsområder.

24 Der bør afsættes flere penge til at øge antallet af pædagoger i daginstitutionerne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

25 Kommunen skal afsætte flere penge til at tiltrække private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal investere meget mere i iværksætteri - både socialt og grøn iværksætteri.

26 Grundskylden skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Politiske hverv

Kandidat til Borgerrepræsentationen Københavns Kommune, Alternativet

Uddannelse

2000 - 2005

Kandidat Dramaturgi, Aarhus Universitet

Erhvervserfaring

2016 - nu

Projektleder Akademiet for utæmmet kreativitet
Å

Politiske hverv

Kandidat til Borgerrepræsentationen Københavns Kommune, Alternativet

Uddannelse

2000 - 2005

Kandidat Dramaturgi, Aarhus Universitet

Erhvervserfaring

2016 - nu

Projektleder Akademiet for utæmmet kreativitet

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Politik fra Hovedstadsområdet

Politik fra Hovedstadsområdet