PERSONPROFIL

Steffen Jensen

Socialdemokratiet

Valgt ved kommunalvalget i Halsnæs

Født 25. juli 1982 i Halsnæs Gift 3 børn

A

Steffen Jensen (S) er borgmester i Halsnæs Kommune. Han er formand for Økonomiudvalget. Han blev valgt til byrådet for første gang i 2013.

Steffen Jensen er uddannet folkeskolelærer fra Blaagaards Seminarium, og han arbejder til daglig som folkeskolelærer. Han har tidligere været tillidsmand for Dansk Lærerforening, og han har været udsendt til Kosovo som NATO-soldat. Privat er Steffen Jensen bosat i Frederiksværk. Han er gift har to børn.

Valgresultater

KV 2017

Valgt ind

Personlige stemmer 2518 Socialdemokratiet in total 6854
KV 2013

Valgt ind

Personlige stemmer 183 Socialdemokratiet in total 5599

Mærkesager

  • Skole/dagtilbud for børn
  • Ældre

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Kommunen skal give tilladelse til, at der kan bygges højhuse på Nordmolen i Hundested Havn inklusiv en blok med syv etager.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

2 Kommunen bør renovere Enghaveskolen i Frederiksværk, der er plaget af skimmelsvamp, i stedet for at bygge en ny skole.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

3 Steen Hasselriis har været en god borgmester de sidste fire år.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

4 Investeringer til gavn for biltrafik skal prioriteres højere end investeringer i kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

5 Kommunens indbyggere skal affaldssortere mere, end de gør i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

6 Der skal afsættes flere penge til idrætsområdet i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

7 Der skal afsættes flere penge til kunst og kultur (udstillinger, koncerter etc.) i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

8 Ressourcerne i min kommune bør fordeles, så en større andel går til socialt udsatte grupper, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

9 Tilstedeværelsen af flygtninge udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

10 Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil medføre en stigning i serviceniveauet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

11 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på genoptræning, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

12 Min kommune skal bruge flere penge på at nedbringe antallet af elever i klasserne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

13 Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

14 Kommuneskatten skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

15 Kommunens yderområder skal tilføres flere penge fra det kommunale budget, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

16 Der skal bruges en større del af det kommunale budget på socialt forebyggende arbejde for at holde unge væk fra bander og kriminalitet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

17 Der bør bruges flere penge på at lave cykelstier, selvom dette vil medføre, at andre trafikområder får færre ressourcer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

18 Bevaring af naturområder skal i højere grad, end tilfældet er i dag, prioriteres over udstykning til erhvervsejendomme.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

19 Der bør bruges flere ressourcer på at skabe og tiltrække større kulturelle begivenheder (udstillinger, koncerter etc.) til kommunen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

20 Flere kommunale ressourcer bør bruges på en indsats i socialt udsatte boligområder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

21 Kommunen skal afsætte flere penge til, at flygtninge bliver en integreret del af lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

22 Jo mere velhavende de ældre er, jo mere skal de selv betale for ydelser, som tilbydes i den kommunale ældrepleje.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

23 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på sociale indsatser blandt sindslidende, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

24 Der bør afsættes flere penge til at øge antallet af pædagoger i daginstitutionerne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

25 Kommunen skal afsætte flere penge til at tiltrække private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

26 Grundskylden skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Politiske hverv

Medlem af Økonomiudvalget Halsnæs Kommune, Socialdemokratiet
Medlem af Udvalget for Miljø og Teknik Halsnæs Kommune, Socialdemokratiet

2013 - nu

Byrådsmedlem Halsnæs Kommune, Socialdemokratiet

2017 - nu

Borgmester Halsnæs Kommune, Socialdemokratiet

2017 - nu

Formand for Økonomiudvalget Halsnæs Kommune, Socialdemokratiet

Uddannelse

Erhvevsuddannelse Folkeskolelærer, Blaagaard seminarium

Erhvervserfaring

Folkeskolelærer
A

Politiske hverv

Medlem af Økonomiudvalget Halsnæs Kommune, Socialdemokratiet
Medlem af Udvalget for Miljø og Teknik Halsnæs Kommune, Socialdemokratiet

2013 - nu

Byrådsmedlem Halsnæs Kommune, Socialdemokratiet

2017 - nu

Borgmester Halsnæs Kommune, Socialdemokratiet

2017 - nu

Formand for Økonomiudvalget Halsnæs Kommune, Socialdemokratiet

Uddannelse

Erhvevsuddannelse Folkeskolelærer, Blaagaard seminarium

Erhvervserfaring

Folkeskolelærer

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Politik fra Hovedstadsområdet

Politik fra Hovedstadsområdet