PERSONPROFIL

Søren Heisel

Socialdemokratiet

Valgt ved kommunalvalget i Gentofte

Født 13. maj 1963 i Gladsaxe Gift 4 børn

A

Søren B. Heisel (S) er 1. viceborgmester i Gentofte Kommune. Han er formand for Erhvervs-, Beskæftigelses- og Integrationsudvalget, næstformand for Økonomiudvalget samt medlem af Teknik- og Miljøudvalget.
Søren B. Heisel har været valgt i Gentofte Kommune siden valget i 2005.

Søren Heisel er udlært tømrer. Han arbejder til daglig som forbundssekretær i fagorganisationen 3F, hvor han også politisk ansvarlig for flere forskellige områder og udvalg. Privat er Søren Heisel bosat nær Dyssegård. Han er gift, og han har fire børn.

Valgresultater

KV 2017

Valgt ind

Personlige stemmer 1497 Socialdemokratiet in total 4351
KV 2013

Valgt ind

Personlige stemmer 1796 Socialdemokratiet in total 4944

Mærkesager

  • Beskæftigelse/arbejdsmarked
  • Skole/dagtilbud for børn

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Gentofte Kommune skal bygge ungdomsboliger til de ca. 500 unge på venteliste. Boligerne skal bygges på adresserne Ved Sløjfen, Ved Stadion og på en adresse øst for Charlottenlund Station.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

2 Det er en god idé, at flygtninge er placeret på 60 forskellige adresser i kommunen frem for i et enkelt center.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

3 Hans Toft har været en god borgmester de sidste fire år.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

4 Investeringer til gavn for biltrafik skal prioriteres højere end investeringer i kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

5 Kommunens indbyggere skal affaldssortere mere, end de gør i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

I Gentofte sortere alle villaer og en stor del af borgerne allerede i: Plastik, metal, papir, almindeligt køkkenaffald og farligt affald.

6 Der skal afsættes flere penge til idrætsområdet i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der er tilført rigtig mange penge og Gentofte ligger helt i toppen vedr. brug af resurcer. Men ville gerne udvide vores svømmehal.

7 Der skal afsættes flere penge til kunst og kultur (udstillinger, koncerter etc.) i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

8 Ressourcerne i min kommune bør fordeles, så en større andel går til socialt udsatte grupper, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

9 Tilstedeværelsen af flygtninge udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

10 Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil medføre en stigning i serviceniveauet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

11 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på genoptræning, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

12 Min kommune skal bruge flere penge på at nedbringe antallet af elever i klasserne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

13 Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

14 Kommuneskatten skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

15 Kommunens yderområder skal tilføres flere penge fra det kommunale budget, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Yderområder, kommunen er utrolig lille, så yderområder!!!!!

16 Der skal bruges en større del af det kommunale budget på socialt forebyggende arbejde for at holde unge væk fra bander og kriminalitet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

17 Der bør bruges flere penge på at lave cykelstier, selvom dette vil medføre, at andre trafikområder får færre ressourcer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

18 Bevaring af naturområder skal i højere grad, end tilfældet er i dag, prioriteres over udstykning til erhvervsejendomme.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

19 Der bør bruges flere ressourcer på at skabe og tiltrække større kulturelle begivenheder (udstillinger, koncerter etc.) til kommunen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

20 Flere kommunale ressourcer bør bruges på en indsats i socialt udsatte boligområder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Kommunen har allerede allokeret midler til dette, men det kan blive bedre

21 Kommunen skal afsætte flere penge til, at flygtninge bliver en integreret del af lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

På selve arbejdsmarkedsdelen er vi i gang med mange områder, således at de nye borgerer kan finansiere sig selv, ved at komme i ordinært arbejde.

22 Jo mere velhavende de ældre er, jo mere skal de selv betale for ydelser, som tilbydes i den kommunale ældrepleje.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det kommer an på hvilke ydelser der tænkes på.

23 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på sociale indsatser blandt sindslidende, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

24 Der bør afsættes flere penge til at øge antallet af pædagoger i daginstitutionerne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

25 Kommunen skal afsætte flere penge til at tiltrække private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

26 Grundskylden skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Den skal fastholdes på det niveau som vi kender i dag. Det bliver svært for borgere som er lønmodtagere, hvis stigningerne fortsætterbb

Politiske hverv

2005 - 2013

Kommunalbestyrelsesmedlem Gentofte Kommune, Socialdemokratiet

2013 - nu

Næstformand, Økonomiudvalget Gentofte Kommune, Socialdemokratiet

2013 - nu

1.viceborgmester Gentofte Kommune, Socialdemokratiet

2013 - 2017

Formand, Beskæftigelsesrådet Gentofte Kommune, Socialdemokratiet

2017 - nu

Formand for Erhvervs-, Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Gentofte Kommune, Socialdemokratiet

2017 - nu

Medlem af Teknik- og Miljøudvalget Gentofte Kommune, Socialdemokratiet

Tillidsposter

2013 - nu

BER Beskæftigelsesområdet, Carsten Koch Partsgruppe, LO's arbejdsmarkedspolitiske udvalg 3F - Fagligt fælles forbund

Uddannelse

Tømrer København

Erhvervserfaring

2010 - 2013

Uddannelseskonsulent 3F - Fagligt Fælles Forbund

2005 - 2010

Faglig medarbejder Forbundet Træ-industri-byg

2013 - nu

Forbundssekræter 3F - Fagligt Fælles Forbund
A

Politiske hverv

2005 - 2013

Kommunalbestyrelsesmedlem Gentofte Kommune, Socialdemokratiet

2013 - nu

Næstformand, Økonomiudvalget Gentofte Kommune, Socialdemokratiet

2013 - nu

1.viceborgmester Gentofte Kommune, Socialdemokratiet

2013 - 2017

Formand, Beskæftigelsesrådet Gentofte Kommune, Socialdemokratiet

2017 - nu

Formand for Erhvervs-, Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Gentofte Kommune, Socialdemokratiet

2017 - nu

Medlem af Teknik- og Miljøudvalget Gentofte Kommune, Socialdemokratiet

Tillidsposter

2013 - nu

BER Beskæftigelsesområdet, Carsten Koch Partsgruppe, LO's arbejdsmarkedspolitiske udvalg 3F - Fagligt fælles forbund

Uddannelse

Tømrer København

Erhvervserfaring

2010 - 2013

Uddannelseskonsulent 3F - Fagligt Fælles Forbund

2005 - 2010

Faglig medarbejder Forbundet Træ-industri-byg

2013 - nu

Forbundssekræter 3F - Fagligt Fælles Forbund

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Politik fra Hovedstadsområdet

Politik fra Hovedstadsområdet