PERSONPROFIL

Sophie Hæstorp Andersen

Socialdemokratiet

Valgt ved Regionsrådsvalget i Hovedstaden

Født 26. september 1974 i København I et forhold 2 børn

A

Sophie Hæstorp Andersen (S) er formand for regionsrådet i Region Hovedstaden. Hun er medlem af en række udvalg, nævn og råd bl.a. er hun formand for Forretningsudvalget og Vækstforum Hovedstaden samt medlem af SP-dialogforum . Hun er i øvrigt tidligere folketingsmedlem for Socialdemokratiet.

Sophie Hæstorp Andersen startede sin politiske karriere som folketingsmedlem for Socialdemokratiet, da hun blev valgt i Vestre Storkreds ved folketingsvalget i 2001. Hun fortsatte i Folketinget indtil valget i 2005, og samme år blev hun valgt til regionrådsbestyrelsen i Region Hovedstaden for Socialdemokratiet for første gang. Hun fortsatte i Regionsrådet, indtil hun genindtrådte i Folketinget som suppleant i 2007, da partikollegaen Pia Gjellerup forlod Folketinget.

Sophie Hæstorp Andersen fortsatte i folketinget frem til 2013, hvor hun blev regionsrådsformand for Socialdemokratiet i Region Hovedstaden. Som regionrådspolitiker har Sophie Hæstorp Andersen bl.a. arbejdet for et bedre regionalt sundhedsvæsen og forbedret infrastruktur i regionen. I Folketinget har hun bl.a. været boligordfører og integrationsordfører for Socialdemokratiet.

Sophie Hæstorp Andersen er kandidat i statskundskab fra Københavns Universitet, og før hun blev politiker har hun b.la. arbejdet som fuldmægtig i Socialforvaltningen hos Københavns Kommune. Hun har ligeledes været beskæftiget i flere stillinger som studentermedhjælper hos Socialdemokratiet og som ansat hos Post Danmark.

Sophie Hæstorp Andersen bor på Vesterbro i København med sin kæreste Troels. Sammen har parret to børn.

Valgresultater

RV 2017

Valgt ind

Personlige stemmer 60162 Socialdemokratiet in total 263470
RV 2013

Valgt ind

Personlige stemmer 64917 Socialdemokratiet in total 248199
RV 2005

Valgt ind

Personlige stemmer 9563 Socialdemokratiet in total 0

Mærkesager

  • Sundhedsområdet generelt
  • Trafik

Med kandidatens egne ord

Jeg vil et stærkt offentligt sundhedsvæsen, hvor kvaliteten er i top døgnet rundt - året rundt.

Der skal være mere sammenhæng i behandlingen - fordi jeg ofte møder patienter, der får en fantastisk behandling hvert sted, men deres oplevelse er samtidig at ingen tager ansvar for deres forløb eller kender dem som mennesker. Flere skal kunne få undersøgelse og behandling "samme dag under samme tag" fremfor at løbe spidsrod mellem hospitaler og afdelinger.

Lighed i sundhed - uanset om du fejler en fysisk eller psykisk sygdom, eller hvilken baggrund du har, så skal du have lige god behandling.

Frihed til at lede - Sundhedsvæsenet skal ikke måles på antallet af behandlinger, men på kvaliteten af behandlingen og om der er tid til at lytte. 2 procent aktivitetskravet skal væk, og vi skal slippe fagligheden fri til at gøre det rigtige for patienterne.

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Grænsen for besparelser på sundhedsområdet i Region Hovedstaden er nået. Eventuelle yderligere besparelser må findes på andre områder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

2 Region Hovedstaden bør sikre, at alle borgere får adgang til medicin, selvom prisen kan være høj og være på bekostning af andre behandlinger.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Som udgangspunkt skal alle borgere have adgang til medicin, men nogle af de nye meget dyre lægemidler medlille effekt vil dræne et i forvejen presset sundhedsvæsen med flere ældre og flere mulige behandlinger.

3 Der bruges for mange penge på administration og ledelse i Region Hovedstaden.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der skal ikke bruges unødvendige midler på administration og ledelse, men en grundig administration og en god ledelse er en af forudsætningerne for, at læger og sygeplejersker kan koncentrere sig om patienterne og de pårørendes behov.

4 Der skal indføres mere brugerbetaling på sundhedsområdet for at finansiere flere og dyrere behandlinger i fremtiden.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal ikke indføre mere brugerbetaling i sundhedsvæsenet. Der er allerede flere områder, hvor brugerbetaling hæmmer fri og lige adgang - f.eks. til psykologbehandling.

5 Min region skal – efter svensk forbillede – arbejde for at indføre et gebyr på besøg hos praktiserende læge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

6 Regionen skal bruge flere penge på at få flere læger ud i yderområderne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

7 Hvis det offentlige indgår et tættere samarbejde med privathospitaler, vil det øge kvaliteten af sygehusvæsenet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal kun samarbejde med private hospitaler, hvis både kvalitet og prisen er i orden.

8 De nye supersygehuse er en god løsning – selvom det betyder lukning af et antal af de mindre sygehuse.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

9 Sygehusene skal i højere grad udlicitere støttefunktioner som vaskeri, rengøring, patienttransport, bygningsdrift mv. til private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ja, hvis det giver mening ift. at sikre kvalitet og pris - og ordentlige vilkår for de ansatte.

10 Regionen skal opprioritere akutberedskabet i yderområderne, selvom det vil gå ud over det generelle serviceniveau.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der skal være et godt akutberedskab i hele regionen - både i yderområder og i byområder. Specielt nu hvor der er længere til de enkelte hospitalers akutmodtagelser, er det vigtigt med kvalificeret og hurtig hjælp.

11 Min region skal bruge flere penge på at finde, undersøge og rense forurenede grunde.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

12 Min region skal bruge flere penge på kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

13 Min region skal arbejde for at finde løsninger, som gør det muligt at kunne lægge flere ungdomsuddannelser i tyndt befolkede områder, end tilfældet er i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

14 Regionerne løser vigtige opgaver, som hverken staten eller kommunerne kan løse bedre.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

15 Regionen skal bruge flere penge på psykiatrien.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

16 Regionen skal ikke efterleve regeringens krav om 2 procents effektivisering hvert år.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

17 Min region skal bruge flere penge på screeninger af raske mennesker i fremtiden.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

18 Private sundhedsforsikringer er gode, fordi de nedsætter ventetiden i det offentlige sygehusvæsen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

19 Min region bør satse på vækst i de store byer, da dette er den bedste måde at få vækst i hele regionen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

20 Min region bør udstede flere tilladelser til råstofudvinding.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

21 Buslinjer med få passagerer skal nedprioriteres, så der kan sættes flere busser ind på linjer med mange passagerer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er nødvendigt at sikre, at man kan komme rundt i hele regionen - også i de tyndt befolkede områder.

22 Min region skal arbejde for at kunne detailstyre de enkelte ungdomsuddannelser mere, end den aktuelle lovgivning giver mulighed for.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Regionen skal have større indflydelse på tilrettelæggelsen af ungdomsuddannelserne, så de passer ind i det regionale arbejdsmarked, men jeg ønsker ikke en større "detailstyring".

Politiske hverv

2014 - nu

Regionsrådsformand Region Hovedstaden, Socialdemokratiet

2014 - nu

Formand for Forretningsudvalget Region Hovedstaden, Socialdemokratiet

2014 - nu

Formand for Vækstforum i Hovedstaden Region Hovedstaden, Socialdemokratiet

2015 - 2017

Formand for Øresundskomiteen Region Hovedstaden, Socialdemokratiet

2007 - 2013

Folketingsmedlem Folketinget, Socialdemokratiet

2006 - 2007

Regionsrådsmedlem Region Hovedstaden, Socialdemokratiet

2001 - 2005

Folketingsmedlem Folketinget, Socialdemokratiet

Tillidsposter

2014 - nu

Bestyrelsesformand Vækstforum

1994 - 1998

Formand DSU i Gladsaxe

1999 - 2001

Næstformand Socialdemokratiets 13. kreds, Vesterbro

2000 - 2001

Medlem af Præsidiet International Union of Socialist Youth

2001 - nu

2. næstformand Socialdemokratiet i København

2004 - nu

Medlem AIDS-Fondets bestyrelse

2013 - nu

spidskandidat Socialdemokratiet, Region Hovedstaden

2007 - nu

Folketingskandidat Brøndbykredsen

2001 - 2007

tidligere kandidat Vesterbrokredsen
Tidl. sundhedsordfører Socialdemokratiet

Uddannelse

Cand.scient.pol Statskunskab, Københavns Universitet

1991 - 1994

Studentereksamen Gladsaxe Gymnasium

Erhvervserfaring

2006 - 2007

Fuldmægtig Socialforvaltningen, Københavns Kommune

1994 - 1997

Kontoransat Postdanmark

1997 - 1999

Studentermedarbejder Socialdemokratiet, København

1999 - nu

International sekretær Danmarks Socialdemokratiske Ungdom
Studentermedarbejder Socialdemokratiets ledelsessekretariat
A

Politiske hverv

2014 - nu

Regionsrådsformand Region Hovedstaden, Socialdemokratiet

2014 - nu

Formand for Forretningsudvalget Region Hovedstaden, Socialdemokratiet

2014 - nu

Formand for Vækstforum i Hovedstaden Region Hovedstaden, Socialdemokratiet

2015 - 2017

Formand for Øresundskomiteen Region Hovedstaden, Socialdemokratiet

2007 - 2013

Folketingsmedlem Folketinget, Socialdemokratiet

2006 - 2007

Regionsrådsmedlem Region Hovedstaden, Socialdemokratiet

2001 - 2005

Folketingsmedlem Folketinget, Socialdemokratiet

Tillidsposter

2014 - nu

Bestyrelsesformand Vækstforum

1994 - 1998

Formand DSU i Gladsaxe

1999 - 2001

Næstformand Socialdemokratiets 13. kreds, Vesterbro

2000 - 2001

Medlem af Præsidiet International Union of Socialist Youth

2001 - nu

2. næstformand Socialdemokratiet i København

2004 - nu

Medlem AIDS-Fondets bestyrelse

2013 - nu

spidskandidat Socialdemokratiet, Region Hovedstaden

2007 - nu

Folketingskandidat Brøndbykredsen

2001 - 2007

tidligere kandidat Vesterbrokredsen
Tidl. sundhedsordfører Socialdemokratiet

Uddannelse

Cand.scient.pol Statskunskab, Københavns Universitet

1991 - 1994

Studentereksamen Gladsaxe Gymnasium

Erhvervserfaring

2006 - 2007

Fuldmægtig Socialforvaltningen, Københavns Kommune

1994 - 1997

Kontoransat Postdanmark

1997 - 1999

Studentermedarbejder Socialdemokratiet, København

1999 - nu

International sekretær Danmarks Socialdemokratiske Ungdom
Studentermedarbejder Socialdemokratiets ledelsessekretariat

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Politik fra Hovedstadsområdet

Politik fra Hovedstadsområdet