PERSONPROFIL

Sofie Seidenfaden

Socialdemokratiet

Valgt ved kommunalvalget i København

Født 15. oktober 1988 i Nykøbing Falster

A

Sofie Seidenfaden (S) er medlem af borgerrepræsentationen i Københavns Kommune. Hun er medlem af Børne- og Ungdomsudvalget.

Hun har siden gymnasieårene været politiske aktiv i kraft af sit engagement i DSU (Danmarks Socialdemokratiske Ungdom).

Hun slår sig politisk op på billigere boliger, tryghed i Nordvest og mere tillid til offentligt ansatte.

Karrieremæssigt er hun til daglig beskæftiget som konsulent i Danske Professionshøjskoler.

Valgresultater

KV 2017

Valgt ind

Personlige stemmer 1229 Socialdemokratiet in total 82819

Mærkesager

  • Skole/dagtilbud for børn
  • Integration

Med kandidatens egne ord

FLERE BILLIGE BOLIGER
Alle skal kunne bo i København. I vores by skal der være plads til både pædagogen, førtidspensionisten og direktøren. Priserne på boliger er for høje i dag. Derfor arbejder jeg for flere billige almene boliger.

STOP BANDERNE OG FOREBYG MERE
Jeg kan ikke love at stoppe banderne med et fingerknips. Men vi skal gøre mere. Kommunen skal arbejde tæt sammen med politiet om at slå hårdt ned på banderne. Og vi skal skrue op for forebyggelsen: Flere gadeplansmedarbejdere, gode fritidstilbud og adgang til fritidsjob, så de unge ikke lokkes ind i banderne.

EN GOD START FOR VORES BØRN
Daginstitutionerne er absolut afgørende for, at vores børn får en tryg start på livet. Jeg arbejder for flere uddannede pædagoger og ekstra hænder i institutioner i belastede områder. Sammen med pædagogerne vil jeg rydde op i rigide regler, så der er mere tid til børnene.

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Københavns Kommune skal gøre det lettere for cyklister at færdes i trafikken og dermed sværere for bilister.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

København er flere gange blevet kåret til verdens bedste cykelby, og 45 % cykler til job eller uddannelse i byen. Men vi skal gøre endnu mere for at skabe gode cykelforhold i København, så flere fremover vil tage cyklen. Jeg synes dog stadig det skal være muligt at have en bil i byen.

2 Borgerrepræsentationen skal bremse boligbyggeri på Amager Fælled.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg holder meget af Amagerfælled. Det er dejligt naturområde i vores by. Jeg synes dog også, at det er altafgørende, at København bliver ved med at være en by, hvor alle kan bo. I de her år kommer der mange nye københavnere til og vi skal sikre, at der bygges lejeboliger, som er til at betale. Derfor synes jeg, at det er fint, at der bygges på en meget lille del (6%) af fælleden. Det synes jeg forener sociale og grønne hensyn.

3 Frank Jensen har været en god overborgmester de sidste fire år.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Frank Jensen har de seneste fire år stået i spidsen for mange vigtige forandringer af København bl.a.: * Alle byens 61 folkeskoler er blevet eller er planlagt til at blive renoveret for i alt knap 4 mia. kr. *København er gentagne gange kåret som verdens bedste cykelby og der er investeret massivt i gode cykelforhold.

4 Investeringer til gavn for biltrafik skal prioriteres højere end investeringer i kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

5 Kommunens indbyggere skal affaldssortere mere, end de gør i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Københavnerne affaldssorterer allerede meget. Senest har vi lige fået den grønne biospand. Det er godt. Vi skal fortsætte med at udvikle smartere løsninger på sortering og genanvendelse af affald. På den måde kan vi sikre et en endnu grønnere København.

6 Der skal afsættes flere penge til idrætsområdet i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Fodbold, løb, hiphop og yoga er en vigtig del af københavnernes fritidsliv. Vi skal sikre gode rammer til fritidslivet, men jeg synes hverken vi skal bruge færre eller flere penge end i dag.

7 Der skal afsættes flere penge til kunst og kultur (udstillinger, koncerter etc.) i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

8 Ressourcerne i min kommune bør fordeles, så en større andel går til socialt udsatte grupper, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg synes, at det er vigtigt, at vi i København tager hånd om de socialt udsatte og hjælper dem til et godt liv og vi skal konstant arbejde med, hvordan vi kan gøre det mere smart og bedre. Det skal dog ikke ske på bekostning af den brede velfærd fx gode skoler, daginstitutioner og en værdig ældrepleje. Gode velfærdstilbud er nemlig også med til at forebygge social udsathed.

9 Tilstedeværelsen af flygtninge udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

10 Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil medføre en stigning i serviceniveauet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

11 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på genoptræning, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

12 Min kommune skal bruge flere penge på at nedbringe antallet af elever i klasserne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal sikre, at den københavnske folkeskole er bedst mulig. Her spiller klassestørrelsen også ind. I København var klassekvotienten i 2016 på 22,8. Det er lidt højere end landsgennemsnittet. Jeg synes, at vi skal arbejde for at få bragt klassestørrelsen ned på landsgennemsnittet. I folkeskoleloven er det bestemt, at klasser ikke må overstige 28 ved skoleårets start.

13 Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

14 Kommuneskatten skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Gode daginstitutioner, skoler og ældrepleje er meget vigtigere end skattelettelser. Jeg synes dog samtidig, at kommuneskatten ligger på et fint niveau i dag.

15 Kommunens yderområder skal tilføres flere penge fra det kommunale budget, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

16 Der skal bruges en større del af det kommunale budget på socialt forebyggende arbejde for at holde unge væk fra bander og kriminalitet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Sommerens bandeuroligheder i de københavnske gader har gjort mange utrygge. Det er derfor helt afgørende, at vi skruer op for forebyggelsen bl.a. ved: *Flere gadeplansmedarbejdere på gaden *Gode fritidstilbud og mulighed for fritidsjob for de unge Og så tror jeg, at foreningerne spiller en afgørende rolle i at holde unge væk fra bander. Her kan de blive en del af gode fællesskaber, lære om demokrati og få ansvar.

17 Der bør bruges flere penge på at lave cykelstier, selvom dette vil medføre, at andre trafikområder får færre ressourcer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

København er flere gange blevet kåret til verdens bedste cykelby, og 45 % cykler til job eller uddannelse i byen. Men vi skal gøre endnu mere for at skabe gode cykelforhold i København, så flere fremover vil tage cyklen.

18 Bevaring af naturområder skal i højere grad, end tilfældet er i dag, prioriteres over udstykning til erhvervsejendomme.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

19 Der bør bruges flere ressourcer på at skabe og tiltrække større kulturelle begivenheder (udstillinger, koncerter etc.) til kommunen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

København har året rundt kalenderen fyldt med alverdens forskellige kulturbegivenheder og flere er støttet af kommunen fx priden, Distortion og Copenhagen Jazz Festival. Det synes jeg er en fantastisk ting ved byen. Og det er godt kommunen støtter, men jeg synes ikke det er dér, at vi skal prioritere flere midler.

20 Flere kommunale ressourcer bør bruges på en indsats i socialt udsatte boligområder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal gøre mere for at skabe en blandet by og for en forbedret integration. Her er god og vedholdende indsats i socialt udsatte boligområder helt afgørende.

21 Kommunen skal afsætte flere penge til, at flygtninge bliver en integreret del af lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er afgørende, at flygtninge falder godt til og bliver en del af livet i København og kan bidrage til samfundet.

22 Jo mere velhavende de ældre er, jo mere skal de selv betale for ydelser, som tilbydes i den kommunale ældrepleje.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg synes, at det er et væsentligt princip ved vores velfærd, at prisen er den samme uanset, hvem man er. Derfor skal velhavende ældre heller ikke betale mere for de ydelser, der tilbydes i ældreplejen.

23 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på sociale indsatser blandt sindslidende, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

24 Der bør afsættes flere penge til at øge antallet af pædagoger i daginstitutionerne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Normeringerne i daginstitutionerne skal være høje, så rammerne omkring vores børns første år er trygge og gode. I de københavnske daginstitutioner er normeringerne i dag bedre end i mange andre kommuner. I København har vi i dag også ekstra pædagoghænder i daginstitutioner med mange socialt udsatte børn. Det skal vi fortsætte med.

25 Kommunen skal afsætte flere penge til at tiltrække private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

26 Grundskylden skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ikke besvaret

Politiske hverv

2017 - nu

Medlem af Borgerrepræsentationen Københavns Kommune, Socialdemokratiet

2017 - nu

Medlem af Børne- og Ungdomsudvalget Københavns Kommune, Socialdemokratiet

Uddannelse

Sociolog Københavns Universitet

Erhvervserfaring

Konsulent Danske Professionshøjskoler
A

Politiske hverv

2017 - nu

Medlem af Borgerrepræsentationen Københavns Kommune, Socialdemokratiet

2017 - nu

Medlem af Børne- og Ungdomsudvalget Københavns Kommune, Socialdemokratiet

Uddannelse

Sociolog Københavns Universitet

Erhvervserfaring

Konsulent Danske Professionshøjskoler

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Politik fra Hovedstadsområdet

Politik fra Hovedstadsområdet