PERSONPROFIL

Sisse Marie Welling

Socialistisk Folkeparti

Valgt ved kommunalvalget i København

Født 25. februar 1986 Gift 1 barn

F

Sisse Marie Welling (SF) har været medlem af Borgerrepræsentationen i København Kommune siden 2010. Hun er medlem af Beskæftigelses- og Integrationsudvalget samt Sundheds- og Omsorgsudvalget. Derudover er hun politisk leder for SF i København og ordfører for beskæftigelse, integration, bolig & sundhed. Ved kommunevalget 2017 er hun spidskandidat for Socialistisk Folkeparti, en rolle hun overtog efter Ninna Thomsen. Sisse Marie Welling har også i en kortvarig periode ageret stedfortræder for Pia Olsen Dyhr i Folketinget. I 2017 blev hun færdig med sin kandidat i historie og statskundskab.

Valgresultater

KV 2017

Valgt ind

Personlige stemmer 5254 Socialistisk Folkeparti in total 24830
KV 2013

Valgt ind

Personlige stemmer 1383 Socialistisk Folkeparti in total 27547

Mærkesager

  • Miljø- og renholdelse
  • Skole/dagtilbud for børn

Med kandidatens egne ord

Jeg er 31 år og bor på Nørrebro med min mand Bo og vores lille datter Gro. Jeg elsker at cykle rundt i København, fordi der aldrig er langt fra det pulserende byliv til de grønne åndehuller. Jeg har siddet i Borgerrepræsentationen i otte år og er mit partis borgmesterkandidat.

Jeg er stolt af, at København er en by, så mange gerne vil bo i. Men det giver et enormt pres på vores boligmarked, der truer drømmen om et København, hvor der er plads til alle. Arbejdsløse, pædagoger og håndværkere presses ud af byen. Derfor skal vi bygge meget mere. Men samtidig er det afgørende, at vi husker at tænke det grønne ind. For netop adgangen til natur i storbyen er en af de ting, der gør København til en fantastisk by.

Mærkesager

Gode liv i børnehøjde
Vores børn skal ikke råbe for at blive hørt. Det kræver flere voksne i daginstitutioner og skoler. I SF har vi sikret bedre normeringer, men vi er langt fra i mål endnu. Vi kæmper for, at der skal være mindst en voksen til tre børn i vuggestuer og en voksen til seks børn i børnehaver. I skolerne vil vi have et klasseloft på 24 elever.

Mere bynatur
Naturen skal være tilgængelig for alle københavnere i hverdagen. Der er dele af byen, hvor der i dag er alt for langt mellem de grønne åndehuller. Vi skal bevare vores vilde natur og samtidig sikre nye parker. Vi skal have flere træer og færre biler i København.

Faglighed fungerer
Stop regeltyranniet og lad pædagoger, socialrådgivere og lærere bruge deres faglighed. Københavns Kommune har masser af dygtige ansatte, men i stedet for at vise dem tillid, drukner vi dem i instrukser, papirarbejde og kontrol. Vi skal droppe tjeklisterne og give medarbejderne frihed og tillid, så de kan få lov at passe deres arbejde.

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Københavns Kommune skal gøre det lettere for cyklister at færdes i trafikken og dermed sværere for bilister.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

2 Borgerrepræsentationen skal bremse boligbyggeri på Amager Fælled.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal gøre, hvad vi kan for at bevare vores grønne områder i byen. Derfor skal vi ikke bygge på strandengen, og vi skal gøre alt, hvad vi kan for at undgå, at der bygges på nye områder af fælleden.

3 Frank Jensen har været en god overborgmester de sidste fire år.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

4 Investeringer til gavn for biltrafik skal prioriteres højere end investeringer i kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

5 Kommunens indbyggere skal affaldssortere mere, end de gør i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

6 Der skal afsættes flere penge til idrætsområdet i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

7 Der skal afsættes flere penge til kunst og kultur (udstillinger, koncerter etc.) i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

8 Ressourcerne i min kommune bør fordeles, så en større andel går til socialt udsatte grupper, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

9 Tilstedeværelsen af flygtninge udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

10 Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil medføre en stigning i serviceniveauet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

11 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på genoptræning, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

12 Min kommune skal bruge flere penge på at nedbringe antallet af elever i klasserne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

13 Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

14 Kommuneskatten skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

15 Kommunens yderområder skal tilføres flere penge fra det kommunale budget, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

16 Der skal bruges en større del af det kommunale budget på socialt forebyggende arbejde for at holde unge væk fra bander og kriminalitet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

17 Der bør bruges flere penge på at lave cykelstier, selvom dette vil medføre, at andre trafikområder får færre ressourcer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

18 Bevaring af naturområder skal i højere grad, end tilfældet er i dag, prioriteres over udstykning til erhvervsejendomme.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

19 Der bør bruges flere ressourcer på at skabe og tiltrække større kulturelle begivenheder (udstillinger, koncerter etc.) til kommunen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

20 Flere kommunale ressourcer bør bruges på en indsats i socialt udsatte boligområder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

21 Kommunen skal afsætte flere penge til, at flygtninge bliver en integreret del af lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

22 Jo mere velhavende de ældre er, jo mere skal de selv betale for ydelser, som tilbydes i den kommunale ældrepleje.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

23 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på sociale indsatser blandt sindslidende, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

24 Der bør afsættes flere penge til at øge antallet af pædagoger i daginstitutionerne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

25 Kommunen skal afsætte flere penge til at tiltrække private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

26 Grundskylden skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Politiske hverv

2010 - nu

Medlem af Borgerrepræsentationen Københavns Kommune, Socialistisk Folkeparti

Uddannelse

2007 - 2015

Master of Arts History and Political Science, Københavns Universitet
F

Politiske hverv

2010 - nu

Medlem af Borgerrepræsentationen Københavns Kommune, Socialistisk Folkeparti

Uddannelse

2007 - 2015

Master of Arts History and Political Science, Københavns Universitet

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Politik fra Hovedstadsområdet

Politik fra Hovedstadsområdet