PERSONPROFIL

Simon Strange

Socialdemokratiet

Valgt ved kommunalvalget i København

Født 27. juni 1981 i København I et forhold

A

Simon Strange (S) har været medlem af Københavns Borgerrepræsentation siden 2006. Han er medlem af Kultur- og Fritidsudvalget, og besidder flere tillids- og bestyrelsesposter i Københavns Kommune.

Til daglig arbejder han som chefkonsulent ved Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning.

Valgresultater

KV 2017

Valgt ind

Personlige stemmer 1179 Socialdemokratiet in total 82819
KV 2013

Valgt ind

Personlige stemmer 1432 Socialdemokratiet in total 76524

Mærkesager

  • Kultur, idræt og fritid

Med kandidatens egne ord

Jeg søger at ændre rammerne for hvad der kan lade sig gøre i byen, ved at fremme politikker for en by der er mere tolerant, der tør mere, der er mere i kontakt med undergrunden, der siger mere ja til ting der ikke er prøvet før, som giver mere slip på kontrol og orden og i stedet giver folk mulighed for at tage ejerskab for byen og prøve deres drømme og ideer af. København er en interessant storby fordi den vibrerer af kreativitet, kunst og kultur og har mange fede frirum. Alligevel er det ikke et område, der er stor politisk opmærksomhed på. Derfor er det helt afgørende at nogen kæmper for, at udvikle rammerne for kunst og kultur i byen – så det gør jeg.

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Københavns Kommune skal gøre det lettere for cyklister at færdes i trafikken og dermed sværere for bilister.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

2 Borgerrepræsentationen skal bremse boligbyggeri på Amager Fælled.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

3 Frank Jensen har været en god overborgmester de sidste fire år.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

4 Investeringer til gavn for biltrafik skal prioriteres højere end investeringer i kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

5 Kommunens indbyggere skal affaldssortere mere, end de gør i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

6 Der skal afsættes flere penge til idrætsområdet i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

7 Der skal afsættes flere penge til kunst og kultur (udstillinger, koncerter etc.) i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

8 Ressourcerne i min kommune bør fordeles, så en større andel går til socialt udsatte grupper, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

9 Tilstedeværelsen af flygtninge udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

10 Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil medføre en stigning i serviceniveauet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

11 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på genoptræning, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

12 Min kommune skal bruge flere penge på at nedbringe antallet af elever i klasserne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

13 Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

14 Kommuneskatten skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

15 Kommunens yderområder skal tilføres flere penge fra det kommunale budget, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

16 Der skal bruges en større del af det kommunale budget på socialt forebyggende arbejde for at holde unge væk fra bander og kriminalitet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

17 Der bør bruges flere penge på at lave cykelstier, selvom dette vil medføre, at andre trafikområder får færre ressourcer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

18 Bevaring af naturområder skal i højere grad, end tilfældet er i dag, prioriteres over udstykning til erhvervsejendomme.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

19 Der bør bruges flere ressourcer på at skabe og tiltrække større kulturelle begivenheder (udstillinger, koncerter etc.) til kommunen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

20 Flere kommunale ressourcer bør bruges på en indsats i socialt udsatte boligområder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

21 Kommunen skal afsætte flere penge til, at flygtninge bliver en integreret del af lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

22 Jo mere velhavende de ældre er, jo mere skal de selv betale for ydelser, som tilbydes i den kommunale ældrepleje.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

23 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på sociale indsatser blandt sindslidende, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

24 Der bør afsættes flere penge til at øge antallet af pædagoger i daginstitutionerne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

25 Kommunen skal afsætte flere penge til at tiltrække private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

26 Grundskylden skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Politiske hverv

2006 - nu

Medlem af Borgerrepræsentationen Københavns Kommune, Socialdemokratiet
Medlem af Kultur-og Fritidsudvalget Københavns Kommune, Socialdemokratiet

Uddannelse

2001 - 2007

cand.merc.ibs Economics, Copenhagen Business School

Erhvervserfaring

2017 - nu

Chefkonsulent Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning
A

Politiske hverv

2006 - nu

Medlem af Borgerrepræsentationen Københavns Kommune, Socialdemokratiet
Medlem af Kultur-og Fritidsudvalget Københavns Kommune, Socialdemokratiet

Uddannelse

2001 - 2007

cand.merc.ibs Economics, Copenhagen Business School

Erhvervserfaring

2017 - nu

Chefkonsulent Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Politik fra Hovedstadsområdet

Politik fra Hovedstadsområdet