PERSONPROFIL

Simon Aggesen

Det Konservative Folkeparti

Valgt ved kommunalvalget i Frederiksberg

Født 18. juni 1987 i Fredericia Gift 1 barn

C

Simon Aggesen (K) er rådmand i Frederiksberg Kommune, hvor han har været medlem af
kommunalbestyrelsen siden 2009. Han er formand for Kultur- og Fritidsudvalget samt medlem af Magistraten, Børneudvalget og Socialudvalget.

Simon Aggesen har en kandidat i jura fra Københavns Universitet og arbejder i dag som Advokat/Senior Legal Advisor for bestyrelsen i Danske Bank. Privat er Simon Aggesen gift med Josephine, og sammen har de en søn.

Valgresultater

KV 2013

Valgt ind

Personlige stemmer 646 Det Konservative Folkeparti in total 20646
KV 2017

Valgt ind

Personlige stemmer 1613 Det Konservative Folkeparti in total 21995

Mærkesager

  • Trafik
  • Miljø- og renholdelse

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Private investorer skal overtage den tomme grund ved Frederiksberg Hospital.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

2 Jørgen Glenthøj har været en god borgmester de sidste fire år.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

3 Frederiksberg Kommune bør arbejde for at etablere en metroforbindelse langs Fasanvej og ud til Bispebjerg.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

4 Investeringer til gavn for biltrafik skal prioriteres højere end investeringer i kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Nej, men investeringer i cykelstier og kollektiv trafik skal bare ikke gå udover de, som har brug for deres bil for at få hverdagen til at hænge sammen.

5 Kommunens indbyggere skal affaldssortere mere, end de gør i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

6 Der skal afsættes flere penge til idrætsområdet i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

7 Der skal afsættes flere penge til kunst og kultur (udstillinger, koncerter etc.) i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

8 Ressourcerne i min kommune bør fordeles, så en større andel går til socialt udsatte grupper, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

9 Tilstedeværelsen af flygtninge udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

10 Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil medføre en stigning i serviceniveauet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Øget konkurrence er godt, men kommunale opgaver skal ikke nødvendigvis udliciteres til private. De skal derimod løses der, hvor det sker bedst og billigst - og det kan både være i kommunalt og privat regi.

11 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på genoptræning, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Forebyggelse er vigtigt, men det må aldrig være på bekostning af muligheden for at blive behandlet, hvis der er behov for det.

12 Min kommune skal bruge flere penge på at nedbringe antallet af elever i klasserne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

13 Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

14 Kommuneskatten skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Men kun hvis det ikke går udover den gode kommunale service.

15 Kommunens yderområder skal tilføres flere penge fra det kommunale budget, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

16 Der skal bruges en større del af det kommunale budget på socialt forebyggende arbejde for at holde unge væk fra bander og kriminalitet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

17 Der bør bruges flere penge på at lave cykelstier, selvom dette vil medføre, at andre trafikområder får færre ressourcer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi har en målsætning om cykelstier- eller baner på alle overordnede trafikveje inden 2020, og derefter tager vi fat på skoleveje. Der er derfor afsat penge til denne ambitiøse plan.

18 Bevaring af naturområder skal i højere grad, end tilfældet er i dag, prioriteres over udstykning til erhvervsejendomme.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

19 Der bør bruges flere ressourcer på at skabe og tiltrække større kulturelle begivenheder (udstillinger, koncerter etc.) til kommunen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

20 Flere kommunale ressourcer bør bruges på en indsats i socialt udsatte boligområder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

21 Kommunen skal afsætte flere penge til, at flygtninge bliver en integreret del af lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

22 Jo mere velhavende de ældre er, jo mere skal de selv betale for ydelser, som tilbydes i den kommunale ældrepleje.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

23 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på sociale indsatser blandt sindslidende, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

24 Der bør afsættes flere penge til at øge antallet af pædagoger i daginstitutionerne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

25 Kommunen skal afsætte flere penge til at tiltrække private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

26 Grundskylden skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Men kun hvis det ikke går ud over den gode kommunale service.

Politiske hverv

2009 - nu

Byrådsmedlem Frederiksberg Kommune, Det Konservative Folkeparti

2013 - nu

Formand, Bolig- og Ejendomsudvalget Frederiksberg Kommune, Det Konservative Folkeparti

2013 - nu

Rådmand Frederiksberg Kommune, Det Konservative Folkeparti
Medlem af Børneudvalget Frederiksberg Kommune, Det Konservative Folkeparti

2017 - nu

Medlem af Socialudvalget Frederiksberg Kommune, Det Konservative Folkeparti

Tillidsposter

2014 - nu

Bestyrelsesmedlem Copenhagen Phil

Uddannelse

2011 - 2012

Master Law, Københavns Universitet

Erhvervserfaring

Advokat Danske Bank
C

Politiske hverv

2009 - nu

Byrådsmedlem Frederiksberg Kommune, Det Konservative Folkeparti

2013 - nu

Formand, Bolig- og Ejendomsudvalget Frederiksberg Kommune, Det Konservative Folkeparti

2013 - nu

Rådmand Frederiksberg Kommune, Det Konservative Folkeparti
Medlem af Børneudvalget Frederiksberg Kommune, Det Konservative Folkeparti

2017 - nu

Medlem af Socialudvalget Frederiksberg Kommune, Det Konservative Folkeparti

Tillidsposter

2014 - nu

Bestyrelsesmedlem Copenhagen Phil

Uddannelse

2011 - 2012

Master Law, Københavns Universitet

Erhvervserfaring

Advokat Danske Bank

Data på denne side er indsamlet i samarbejde med

Politik fra Hovedstadsområdet

Politik fra Hovedstadsområdet